Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5688 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/5787 ze dne 11. 6. 2019

č. 91/7887 ze dne 22. 6. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 16/1916 ze dne 4. 6. 2020

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

77/5688 4. 9. 2023
1. bere na vědomí

informaci o průběhu realizace projektu „Komplexní zajištění služby inteligentního parkovacího systému v okolí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje“, v rámci schválené akce rozpočtu Smart region, dle předloženého materiálu

77/5688 4. 9. 2023
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování „Inteligentního parkovacího systému v okolí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje“, ev. č. 02108/2019/KŘ, se společností MASTER IT Technologies, a. s., IČO 27851931, dle předloženého materiálu

77/5688 4. 9. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

73,7 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

o

73,7 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.