Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5690 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

77/5690 4. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Římskokatolická farnost Strahovice, IČO 47810343, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Obnova fasády – Kostel sv. Augustina, Strahovice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

77/5690 4. 9. 2023
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 subjektu Římskokatolická farnost Strahovice, IČO 47810343, na projekt „Obnova fasády – Kostel sv. Augustina, Strahovice“ ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1.1.2023 do 31.12.2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

77/5690 4. 9. 2023
3. bere na vědomí

žádost subjektu Římskokatolická farnost Sedlnice, IČO 62351311, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 180.000 Kč na realizaci projektu „Odstranění havarijního stavu kamenné zdi a střechy“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

77/5690 4. 9. 2023
4. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 subjektu Římskokatolická farnost Sedlnice, IČO 62351311, na projekt „Odstranění havarijního stavu kamenné zdi a střechy“ ve výši 180.000 Kč, s časovou použitelností od 1.8.2023 do 31.12.2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

77/5690 4. 9. 2023
5. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek Valštejn, IČO 01618547, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Pamětní kříž na místě zaniklého kostela a hřbitova ve Valštejně“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

77/5690 4. 9. 2023
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 subjektu Spolek Valštejn, IČO 01618547, na projekt „Pamětní kříž na místě zaniklého kostela a hřbitova ve Valštejně“ ve výši 30.000 Kč, s časovou použitelností od 1.10.2023 do 31.10.2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

77/5690 4. 9. 2023
7. rozhodla

navýšit akci „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 410.000 Kč

77/5690 4. 9. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

410 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

180 tis. Kč

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

200 tis. Kč

Celkem

o

380 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.