Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5695 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4403 ze dne 16.1.2023

č. 61/4474 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

77/5695 4. 9. 2023
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČO 47813563, o částku 2.000.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Celková oprava střechy" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

77/5695 4. 9. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizacím:

a)    Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, IČO 61989321, o částku 150.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Oprava topného systému" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b)   Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, o částku 500.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Oprava rozvodů vody" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

77/5695 4. 9. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5                               

na § 3133 -

Dětské domovy

o

1.850 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5          

na § 3127 -

Střední školy

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1.350 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.