Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5699 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4509 ze dne 20.2.2023

77/5699 4. 9. 2023
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00973/2023/IM ze dne 1. 3. 2023 na realizaci stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice – řešení střešní konstrukce“ se zhotovitelem, kterým je společnost W.H.A. system, spol. s r.o., Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk, IČO 61945251, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

77/5699 4. 9. 2023
2. rozhodla

zvýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice - řešení střešní konstrukce“ o částku 500 tis. Kč

77/5699 4. 9. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5          

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

o

500 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.