Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 77/5710 ze dne 4. 9. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

77/5710 4. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina, ze dne 4. 8. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

77/5710 4. 9. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina, IČO 18050328, na projekt Dokončovací práce administrativního a skladovacího objektu ve výši maximálně 50.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 7. 2023 do dne 30. 11. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

77/5710 4. 9. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 50.000 Kč

77/5710 4. 9. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

50,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 1070

Rybářství a myslivost

o

50,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.