Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 86/6346 ze dne 8. 1. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

86/6346 8. 1. 2024
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Pomoc Ukrajině“ o částku 200.000 tis. Kč

86/6346 8. 1. 2024
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

200.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6221 -

Humanitární zahraniční pomoc přímá

o

200.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.