Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 87/6438 ze dne 22. 1. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

87/6438 22. 1. 2024
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7 a 8 předloženého materiálu

87/6438 22. 1. 2024
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2024 příjemcům:

a)    Fitifit, z.ú., IČO 17584191 ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „škola japonského bojového umění Jujutsu Studénka“; s časovou použitelností od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2024

b)   Plavecký klub Nový Jičín, z. s., IČO 00533556, ve výši 110.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rozvoj vrcholového sportu plavání v plaveckém klubu Nový Jičín pro rok 2024 – družstvo mužů“, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    MANEMI o.p.s., IČO 28617096, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Splnění přání dětí z dětských domovů“, s časovou použitelností od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024;

87/6438 22. 1. 2024
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)    Fitifit, z.ú., IČO 17584191, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Plavecký klub Nový Jičín, z. s., IČO 00533556, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    MANEMI o.p.s., IČO 28617096, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

87/6438 22. 1. 2024
4. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2024 žadatelům:

a)    **********, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vendula Valdmannová - juniorský GRAND SLAM AO 2024 - TENIS“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2024; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Veslařský klub Sl. Harta z.s., IČO 05858861, ve výši 55.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Studie proveditelnosti zasíťování NN Loděnice“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

87/6438 22. 1. 2024
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a)    Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, o částku 60.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa středních škol ve volejbalu „ISF Volleyball“ v rámci akce „Podpora talentů – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 30. 11. 2024

b)   Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, o částku 32.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „KOVO junior 2024“ s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024

c) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

87/6438 22. 1. 2024
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol.  8115 -

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účet kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

200.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

40.000 Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a  mládeže

o

55.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

75.000 Kč

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

o

30.000 Kč

87/6438 22. 1. 2024
7. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Individuální dotace - Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce“ o částku 70.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Individuální dotace - Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 40.000 Kč

87/6438 22. 1. 2024
8. rozhodla

uzavřít Smlouvu o nájmu prostor v objektu Kulturního domu Petra Bezruče se společností Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.