Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 88/6496 ze dne 5. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

88/6496 5. 2. 2024
1. bere na vědomí

žádost spolku ENDUROM z.s., IČO 27057445, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 120.500 Kč na projekt Airbag pro freestyle training

88/6496 5. 2. 2024
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku ENDUROM z.s., IČO 27057445, ve výši 120.500 Kč, na projekt Airbag pro freestyle training, s časovou použitelností od 1. 12. 2023 do 30. 4. 2024, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

88/6496 5. 2. 2024
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu „Individuální dotace – Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 120.500 Kč

88/6496 5. 2. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účet kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

 

 

 

o

 

 

 

120.500 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje - třída 6

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

120.500 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.