Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 88/6497 ze dne 5. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

88/6497 5. 2. 2024
1. rozhodla

poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení a příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2024 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

88/6497 5. 2. 2024
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2024 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

88/6497 5. 2. 2024
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

3.236.492.100 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3111 -

Mateřské školy

o

338.784.200 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

O

10.299.000 Kč

na § 3113 -

Základní školy

o

1.592.546.150 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

133.452.000 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

195.916.500 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

173.884.500 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

147.115.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

27.350.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

o

17.790.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

348.258.750 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

o

54.125.000 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

o

10.879.000 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

17.232.000 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

o

1.836.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

132.746.000 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

o

34.278.000 Kč

Celkem

o

3.236.492.100 Kč

88/6497 5. 2. 2024
4. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161c zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na leden a únor do 12. 2. 2024 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.