Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6529 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

89/6529 19. 2. 2024
1. souhlasí

s realizaci akcí rekonstrukce spalovacích zdrojů tepla uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu s předpokládanými náklady ve výši 69.130.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v roce 2024 a 2025

89/6529 19. 2. 2024
2. schvaluje

závazné ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2024 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

89/6529 19. 2. 2024
3. rozhodla

snížit akci rozpočtu „Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku MSK“ o částku 69.130.000 Kč

89/6529 19. 2. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6            

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

o

        69 130 000 Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2212 -

Silnice

o

   12 500 000 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

o

3 000 000 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

   1 200 000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

5 100 000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

8 800 000 Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

o

     7 200 000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

        12 500 000 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

o

     3 000 000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

         3 300 000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

3 630 000 Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

      2 400 000 Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

     5 100 000 Kč

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

   1 400 000 Kč

Celkem

o

69 130 000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.