Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6530 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6273 ze dne 18.12.2023

č. 87/6421 ze dne 22.1.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/968 ze dne 15.12.2022

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

89/6530 19. 2. 2024
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu Centrum veřejných energetiků a žádost o změnu závazných ukazatelů organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/6530 19. 2. 2024
2. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2024 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, ve výši 10.762.192,28 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Centrum veřejných energetiků“ v rámci akce rozpočtu „Centrum veřejných energetiků“, a to u časové použitelnosti z „od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027“

89/6530 19. 2. 2024
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2024 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 2.407.800 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Centrum veřejných energetiků“ v rámci akce rozpočtu „Centrum veřejných energetiků“, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027

89/6530 19. 2. 2024
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2024 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, ve výši 2.407.800 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Centrum veřejných energetiků“ v rámci akce rozpočtu „Centrum veřejných energetiků“, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027

89/6530 19. 2. 2024
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

o

16.052 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

o

16.052 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.