Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6538 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

89/6538 19. 2. 2024
1. rozhodla

vyhlásit dotační program s názvem „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2024 a 2025“ dle předloženého materiálu

89/6538 19. 2. 2024
2. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2024 a 2025“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 12 předloženého materiálu

89/6538 19. 2. 2024
3. rozhodla

vyčlenit peněžní prostředky v rozpočtu kraje na poskytování dotací v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2024 a 2025“ ve výši 35.000 tis. Kč

89/6538 19. 2. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

35.000,00 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5           

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

35.000,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.