Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6540 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

89/6540 19. 2. 2024
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 dle přílohy č. 2–7 předloženého materiálu

89/6540 19. 2. 2024
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 8–13 předloženého materiálu

89/6540 19. 2. 2024
3.

navýšit akci rozpočtu kraje „Individuální dotace – Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 671.700 Kč

89/6540 19. 2. 2024
4.

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

671,7 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

671,7 tis. Kč

89/6540 19. 2. 2024
5.

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

o

200 tis. Kč

89/6540 19. 2. 2024
6.

žádost subjektu Evžen Hofmann, IČO 66723116, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 ve výši 195.000 Kč na realizaci projektu „Indické bajky“ dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

89/6540 19. 2. 2024
7.

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 subjektu Evžen Hofmann, IČO 66723116, ve výši 195.000 Kč na realizaci projektu „Indické bajky“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.