Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6583 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

89/6583 19. 2. 2024
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 - 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4,78 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4,78 tis. Kč

a

snižují

investiční přijaté transfery

pol.  4231 - 

Investiční přijaté transfery od jiných států

o

81,21 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4151 - 

Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

o

81,21 tis. Kč

89/6583 19. 2. 2024
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

492,02 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 - 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

44 114,43 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol.  8124 - 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

44 425,98 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 - 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

180,47 tis. Kč

89/6583 19. 2. 2024
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 5212 - 

Ochrana obyvatelstva

o

3 000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 5212 - 

Ochrana obyvatelstva

o

3 000,00 tis. Kč

89/6583 19. 2. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

pol.  2229 - 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

0,65 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

0,65 tis. Kč

89/6583 19. 2. 2024
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

6,05 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 - 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1 248,65 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol.  8124 - 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

1 154,27 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 - 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

 100,43 tis. Kč

89/6583 19. 2. 2024
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 - 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.940,89 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol.  8124 - 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

2.940,89 tis. Kč

89/6583 19. 2. 2024
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 - 

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

355,94 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3299 - 

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

355,94 tis. Kč

89/6583 19. 2. 2024
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 - 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

11.228,18 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol.  8124 - 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

10.918,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 - 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

310,18 tis. Kč

89/6583 19. 2. 2024
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1,7 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 - 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

11.510,39 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol.  8124 - 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

11.512,09 tis. Kč

89/6583 19. 2. 2024
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

25,49 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 - 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

24.058,05 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol.  8124 - 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

21.054,70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 - 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

3.028,84 tis. Kč

89/6583 19. 2. 2024
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3146 - 

Zařízení výchovného poradenství

o

100,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3146 - 

Zařízení výchovného poradenství

o

112,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3114 - 

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3114 - 

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

112,10 tis. Kč

89/6583 19. 2. 2024
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4113 - 

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

o

1.819,75 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3719 - 

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

o

1.819,75 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.