Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6622 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/5835 ze dne 9.10.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

89/6622 19. 2. 2024
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2024“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2024“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VIII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2024“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

89/6622 19. 2. 2024
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ o částku 1.407.300 Kč

89/6622 19. 2. 2024
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

1.407,3 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

3.339,7 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

68,0 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

o

298,0 tis. Kč

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

o

826,0 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

3.237,0 tis. Kč

Celkem

o

4.429,0 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

318,0 tis. Kč

89/6622 19. 2. 2024
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 7. 3. 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.