Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6640 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/689 ze dne 16.3.2022

č. 14/1567 ze dne 7.12.2023

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

89/6640 19. 2. 2024
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28 a informaci o nepodepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 29 předloženého

89/6640 19. 2. 2024
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2024 příjemcům:

a)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 6.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlatá tretra World Athletics Continental Tour Gold 2024“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

b)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Čokoládová tretra 2024“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

c)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Český běh žen 2024“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024;

d)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 1.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Emil Zátopek Ostrava Golden Marathon 2024“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

e)    RAUL, s.r.o., IČO    25608673, ve výši 5.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostrava Beach Pro“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

f)     Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kvalifikační utkání o postup do finále světové skupiny Davis Cupu ČR-Izrael 2024“, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

g)   Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Světový pohár mládeže World Table Tennis Czech Open Havířov 2024“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 7. 2024

h)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „EVROPSKÁ MLÁDEŽNICKÁ LIGA „MIDDLE EUROPEAN LEAGUE U14"“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 30. 5. 2024; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

i)     Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2024", s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 30. 7. 2024; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

j)     Sokolská župa Moravskoslezská, IČO 18051570, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Krajský sokolský slet a reprezentace na XVII. Všesokolském sletu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

89/6640 19. 2. 2024
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2024 příjemci Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 23.253.849 Kč, z toho neinvestiční 22.443.849 Kč a investiční dotaci ve výši 810.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Organizační, administrativní a sportovní zabezpečení ZODM 2025 v MSK, ubytování účastníků, zajištění přípravy a účasti sportovní výpravy MSK“; s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2025;

89/6640 19. 2. 2024
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    RAUL, s.r.o., IČO    25608673, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     Sokolská župa Moravskoslezská, IČO 18051570, dle přílohy č. 20, předloženého materiálu

k)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 22, předloženého materiálu

89/6640 19. 2. 2024
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 01667/2023/ŠMS, uzavřené s příjemcem Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČO 02214270, jíž se rozšiřují uznatelné náklady, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

b)   rozhodnout poskytnout finanční příspěvek ve výši 4.219.450 Kč a uzavřít smlouvu o pořádání Her XI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2025 se subjektem Česká olympijská a.s., IČO 25268708, za účasti a podpory Českého olympijského výboru, IČO 48546607, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

89/6640 19. 2. 2024
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje žadateli Ovčáčíková Gabriela, IČO 08812756, ve výši 228.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zkvalitnění podmínek pro jezdecký kroužek“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

89/6640 19. 2. 2024
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 13 a bod 14d) usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1567 ze dne 7. 12. 2023, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavřít smlouvu s organizací Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, na projekt „MISS RENETA 2024“ ve výši 600.000 Kč, z důvodu nepodepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z důvodu zrušení projektu

89/6640 19. 2. 2024
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

810.000 Kč

a

 

zvyšuje

kapitálové výdaje - třída 6

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

810.000 Kč

89/6640 19. 2. 2024
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

financování

pol.  8115 - 

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4.219.450 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

4.219.450 Kč

89/6640 19. 2. 2024
10. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje Hry „Olympiády dětí a mládeže“ o částku 4.219.450 Kč

89/6640 19. 2. 2024
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. – 7. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 7. 3. 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.