Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 4. 6. 2020

Rada kraje

90/7861 4. 6. 2020
1. schvaluje

program schůze rady kraje, konané dne 4. 6. 2020

Rada kraje

90/7862 4. 6. 2020
1. volí

ověřovatele zápisu z 90. schůze rady kraje, konané dne 4. 6. 2020:

-        Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

-        Ing. Jakuba Unucku, MBA

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22.12.2016

90/7863 4. 6. 2020
1. bere na vědomí

informaci o konání 67. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

90/7863 4. 6. 2020
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 67. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 18. 6. 2020 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.