Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 90/6660 ze dne 4. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

90/6660 4. 3. 2024
1. rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 316.340 Kč

90/6660 4. 3. 2024
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

a)    Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, o částku 298.300 Kč s účelovým určením na zajištění cateringu v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

b)   Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602027, o částku 18.040 Kč s účelovým určením na zajištění květinové výzdoby v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024

90/6660 4. 3. 2024
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

316.340 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

316.340 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.