Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 90/6661 ze dne 4. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

90/6661 4. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádost subjektu Okresní hospodářská komora Karviná, IČO 60793023, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Jednání signatářů Memoranda o spolupráci 2024“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

90/6661 4. 3. 2024
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Okresní hospodářská komora Karviná, IČO 60793023, na realizaci projektu „Jednání signatářů Memoranda o spolupráci 2024“ v maximální výši 198 tis. Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 1. 2024 do dne 15. 11. 2024 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

90/6661 4. 3. 2024
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví chytrého regionu“ o částku 198 tis. Kč

90/6661 4. 3. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

198 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

198 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.