Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 90/6668 ze dne 4. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

90/6668 4. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o účelový příspěvek na podporu 2. mezioborové konference o endometrióze dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

90/6668 4. 3. 2024
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2024 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 80 tis. Kč, s účelovým určením na organizaci 2. mezioborové konference o endometrióze, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

90/6668 4. 3. 2024
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

80 tis. Kč

90/6668 4. 3. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

275,05 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

275,05 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.