Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 90/6676 ze dne 4. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

90/6676 4. 3. 2024
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

8.554,98 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

186.112,37 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

194.667,35 tis. Kč

90/6676 4. 3. 2024
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

pol.  2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi krajem, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

964,49 tis. Kč

pol.  2229 - 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

798,66 tis. Kč

Celkem

o

1.763,15 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3141 -

Školní stravování

o

1.763,15 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.