Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 90/6677 ze dne 4. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

90/6677 4. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádost subjektu Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČO 00433918, ze dne 5. 2. 2024, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zahrádkářská činnost - krajská výstava Život na zahradě 2024 a mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

90/6677 4. 3. 2024
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČO 00433918, na realizaci projektu „Zahrádkářská činnost - krajská výstava Život na zahradě 2024 a mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech“ v maximální výši 76,60 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 180.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2024 do dne 31. 12. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

90/6677 4. 3. 2024
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“

90/6677 4. 3. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

180 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 1019 -

Ostatní zemědělská a  potravinářská činnost a rozvoj

o

180 tis. Kč

90/6677 4. 3. 2024
5. bere na vědomí

žádost subjektu Aneta Struhalová, IČO 03961796, ze dne 1. 2. 2024, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Samoobslužný výdejní obchůdek na Ligotském statku“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

90/6677 4. 3. 2024
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Aneta Struhalová, IČO 03961796, na realizaci projektu „Samoobslužný výdejní obchůdek na Ligotském statku“ v maximální výši 50 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 56.500 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2024 do dne 20. 6. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

90/6677 4. 3. 2024
7. rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Individuální dotace – Podpora rozvojových projektů“ o 56.500 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“

90/6677 4. 3. 2024
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje - třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

56,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 1019 -

Ostatní zemědělská a  potravinářská činnost a rozvoj

o

56,5 tis. Kč

90/6677 4. 3. 2024
9. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava, IČO 00300535 ze dne 29. 1. 2024 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvětové kampaně 2024“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

90/6677 4. 3. 2024
10. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na realizaci projektu „Osvětové kampaně 2024“, ve výši 160.160 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

90/6677 4. 3. 2024
11. bere na vědomí

žádost subjektu Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek - Místek, IČO 00434990, ze dne 2. 2. 2024 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Analýza hniloby včelího plodu“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

90/6677 4. 3. 2024
12. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek – Místek, IČO 00434990, na realizaci projektu „Analýza hniloby včelího plodu“, ve výši 200.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.