Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 90/6695 ze dne 4. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

90/6695 4. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 a 24 předloženého materiálu

90/6695 4. 3. 2024
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2024 příjemcům:

a)    Automotoklub Vrbno v AČR, IČO 00534030, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „XI. Vrbenský vrch 2024“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

b)   B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB, z.s., IČO 05836140, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora Terezy Švábíkové v její sportovní činnosti a v kvalifikaci na ME 2024 a OH 2024 v Paříži“, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČO 63831180, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Karviná Indoor 2024 - mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů“, s časovou použitelností od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024;

d)   Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČO 67341241, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA ORLOVÁ 2024“, s časovou použitelností od 1. 4. 2024 do 31. 7. 2024

e)    **********, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zahájení 3. otužilecké sezóny s Beskydským ledoborcem“; s časovou použitelností od 1. 2. 2024 do 30. 11. 2024

f)     SKI & BIKE MANIC, spolek, IČO 08918384, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže“, s časovou použitelností od 1. 2. 2024 do 31. 12 2024.

g)   SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

h)   Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČO 44738340, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora NEJVYŠŚÍ SOUTĚŽE 3-3 v BASKETBALU oddílu mužů TJ Sokol Karviná“; s časovou použitelností od 1. 2. 2024 do 31. 12. 2024

i)     Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Beskydská laťka 2024“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024

j)     Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, IČO 70888736, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příprava žáků a juniorů na MČR 2024 v badmintonu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

90/6695 4. 3. 2024
3. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2024 příjemci Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s., IČO 14614260, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Oprava střechy“; s časovou použitelností od 1. 3. 2024 do 30. 11. 2024

90/6695 4. 3. 2024
4. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)    Automotoklub Vrbno v AČR, IČO 00534030, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB, z.s., IČO 05836140, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČO 63831180, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČO 67341241, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    **********, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     SKI & BIKE MANIC, spolek, IČO 08918384, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČO 44738340, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, IČO 70888736, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

k)    Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s., IČO 14614260, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

90/6695 4. 3. 2024
5. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2024 žadatelům

a)    **********, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „World Table Tennis turnaje, sportovní příprava a kvalifikace na OH 2024 v Paříži a MS 2025 v Dauhá“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Orlova na furt, z.s., IČO 19595611, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Movember Run 2024“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

90/6695 4. 3. 2024
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a)    Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací Regionální soutěže z práva; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

b)   Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602051, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Oskar Ostrava 2024“; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

c)    Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, IČO 00100340, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola soutěže Autoopravář junior, kategorie Automechanik; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

d)   Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124, o částku 85.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Chemické centrum“ v rámci akce Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje; s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

90/6695 4. 3. 2024
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

1.190.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

990.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje - třída 6

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

200.000 Kč

90/6695 4. 3. 2024
8. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Individuální dotace - Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 1.190.000 Kč

b)        snížit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů - příspěvkové organizace MSK“ o částku 85.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.