Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 91/6728 ze dne 18. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

91/6728 18. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace ********** dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

91/6728 18. 3. 2024
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ********** na spolufinancování uznatelných nákladů spojených s realizací projektu s názvem Velikonoční vlak 2024, v maximální výši 26,32 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 10.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

91/6728 18. 3. 2024
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy“ o 10.000 Kč

91/6728 18. 3. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

10 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

o

10 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.