Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 91/6736 ze dne 18. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

91/6736 18. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádost subjektu Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s., IČO 45235279, ze dne 27.2.2024, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu Zajištění financování provozu veřejného vnitrostátního letiště Frýdlant nad Ostravicí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

91/6736 18. 3. 2024
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s., IČO 45235279, na realizaci projektu Zajištění financování provozu veřejného vnitrostátního letiště Frýdlant nad Ostravicí v maximální výši 25 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1.1.2024 do dne 31.12.2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

91/6736 18. 3. 2024
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků na akci rozpočtu kraje „Individuální dotace – Podpora rozvojových projektů“

91/6736 18. 3. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

200 tis. Kč

91/6736 18. 3. 2024
5. bere na vědomí

žádost subjektu Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, IČO 69609926, ze dne 1.3.2024, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu Den Mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

91/6736 18. 3. 2024
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, IČO 69609926, na realizaci projektu Den Mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy v maximální výši 33,74 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 150.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1.1.2024 do dne 30.9.2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

91/6736 18. 3. 2024
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje - třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3639 -

 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

150 tis. Kč

91/6736 18. 3. 2024
8. bere na vědomí

žádost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČO 22831738, ze dne 12. 2. 2024 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu Bezplatné poradenské služby pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

91/6736 18. 3. 2024
9. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČO 22831738, na realizaci projektu Bezplatné poradenské služby pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji, ve výši 100.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

91/6736 18. 3. 2024
10. bere na vědomí

žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kravaře u Hlučína, IČO 68941854, ze dne 26.2.2024 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu Obnova moštárny v Kravařích - I. etapa dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

91/6736 18. 3. 2024
11. rozhodla

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kravaře u Hlučína, IČO 68941854, na realizaci projektu Obnova moštárny v Kravařích - I. etapa, ve výši 200.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.