Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 91/6744 ze dne 18. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6361 ze dne 8.1.2024

č. 87/6421 ze dne 22.1.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

91/6744 18. 3. 2024
1. schvaluje

závazné ukazatele a úpravy závazných ukazatelů na rok 2024 příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

91/6744 18. 3. 2024
2. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje ve výši 150.000 Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“ realizovanou pro organizaci Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050

91/6744 18. 3. 2024
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5                               

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

o

65,01 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

5.274,62 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

9.000,00 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

3.385,37 tis. Kč

Celkem

o

17.659,99 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5         

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

3.500,00 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

6.978,54 tis. Kč

Celkem

o

10.478,54 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3113 -

Základní školy

o

525,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

2.000,00 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

1.721,46 tis. Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

2.000,00 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

1.000,00 tis. Kč

Celkem

o

7.246,46 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.