Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 91/6772 ze dne 18. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

91/6772 18. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, ve výši 1.000.000 Kč, na realizaci projektu s názvem Provoz tří automatických monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Zátoru, Malé Morávky a Vrbna pod Pradědem v roce 2024 v rámci Regionálního monitoringu MSK, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1.1.2024 do dne 31.12.2024 a uhrazených do dne 31.1.2025 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
3. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu, IČO 00020699, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Českému hydrometeorologickému ústavu, IČO 00020699, ve výši 1.000.000 Kč, na realizaci projektu s názvem Měření znečištění ovzduší vzorkovači pro identifikaci zdrojů znečišťování na dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji 2024, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1.1.2024 do dne 31.12.2024 a uhrazených do dne 31.1.2025 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Nadace na pomoc zvířatům, IČO 25817981, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Nadace na pomoc zvířatům, IČO 25817981, na projekt Činnost Nadace na pomoc zvířatům v roce 2024 ve výši 400.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1.1.2024 do dne 31.12.2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Moravského lesnického klastru, z. s., IČO 22858351, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
8. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Moravskému lesnickému klastru, z. s., IČO 22858351, na projekt Kulturně vzdělávací akce pro děti a veřejnost v Bělském lese 2024 ve výši 100.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1.5.2024 do dne 31.10.2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 1039 -

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

o

100 tis. Kč

91/6772 18. 3. 2024
10. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČO 67777139, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
11. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČO 67777139, na projekt Chovatelská přehlídka trofejí 2024 v maximální výši 50 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 25.000 Kč s časovou použitelností od 1.1.2024 do 30.9.2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

o

25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 1070 -

Rybářství a myslivost

o

25 tis. Kč

91/6772 18. 3. 2024
13. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace spolku Balónek z.s., IČO 05374146, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
14. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Balónek z.s., IČO 05374146, na projekt Tradiční venkovská zahrada Hrušov, v maximální výši 80 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 80.000 Kč s časovou použitelností od 1.1.2024 do 30.6.2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
15. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Mysliveckého spolku Ligotka, IČO 17976162, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
16. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Mysliveckému spolku Ligotka, IČO 17976162, na projekt Nákup chladícího zařízení pro Myslivecký spolek Ligotka v maximální výši 88,89 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 1.3.2024 do 1.9.2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
17. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Individuální dotace – Propagace v oblasti životního prostředí“ o 200.000 Kč

91/6772 18. 3. 2024
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 1070 -

Rybářství a myslivost

o

200 tis. Kč

91/6772 18. 3. 2024
19. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Pavla Šůse, IČO 05133912, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

91/6772 18. 3. 2024
20. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Pavlovi Šůsovi, IČO 05133912, ve výši 120.000 Kč, na realizaci projektu s názvem Environmentální divadelní představení pro děti - O Prasátku Arturovi, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1.3.2024 do dne 30.6.2024, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.