koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1051 ze dne 13. 12. 2018

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 51/4499 ze dne 27. 11. 2018

  10/1051                         13. 12. 2018
  1. rozhodlo

  o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o.

  10/1051                         13. 12. 2018
  2. rozhodlo

  podmínit pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o., úhradou nákladů podle § 42a odst. 2 písm. f) stavebního zákona

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.