Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Dezinfekce a dezinsekce - dotaz č. 3822
Dotaz: (vložen dne: 08.09.2020)
Mám rekvalifikaci na dezinfekci, dezinsekci, deratizaci (DDD).
Mohu provádět dezinfekci proti virů, bakterií, plísní, řas, kvasinek a hub pomocí postřiku a nátěrů?
Nebo postřik a nátěr může provádět jen vyučená malíř-natěrač?
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14.09.2020)
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost lze realizovat pouze v rámci živnosti vázané "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech".

S pozdravem


Hana Juchová



zdravotní meditace a dechová cvičení - dotaz č. 3821
Dotaz: (vložen dne: 03.09.2020)
Chtěla bych učit meditace a dechové cvičení jako zdravotní cvičení proti stresu.
Postačí mi mít ŽL "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy" (rekvalif. kurz cvičitelka zdravotní tělesné výchovy)?
Nejedná se o jógu (viz předchozí dotaz.
Odpověď: (vložena dne: 21.09.2020)
Odpověď:
Vážená paní, v rámci živnostenského oprávnění "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy" lze poskytovat rekondiční služby (cvičení) pouze zdravým jedincům. V opačném případě by se již jednalo o cvičení rehabilitační, které ovšem stojí mimo živnostenský režim.

S pozdravem


Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.


Meditace - dotaz č. 3820
Dotaz: (vložen dne: 13.08.2020)
Chtěla bych učit meditace druhé lidi.
Stačí mi volná živnost č.60 *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (poradenská činnost v oblasti rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice) nebo musím mít rekvalifikaci jako instruktorka zdravotní tělesné výchovy nebo instruktorka jógy?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 14.08.2020)
Vážená paní,

Vámi popisovanou činnost kurzy jógy - výuka jógy (meditace) je nutno podřadit pod živnost vázanou "Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti...", jelikož v rámci jógy jsou vykonávány pohybové aktivity (vizte nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu - sekce živnostenské podnikání, oddíl právní předpisy).

K získání daného živnostenského oprávnění je nutno splnit, jak všeobecné (bezúhonnost a plná svéprávnost), tak i zvláštní podmínky provozování živnosti. V daném případě je zvláštní podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost. Pro ohlášení živnosti "Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti..." musíte splňovat jednu z variant dále uvedených možností pro doložení odborné způsobilosti:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována , nebo
d) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti.

Přesné znění pro požadovanou odbornou způsobilost k této živnosti naleznete v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož posouzení odborné způsobilost plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů, doporučujeme Vám, obrátit se s konkrétními doklady přímo na kterýkoliv z těchto úřadů, kde získáte podrobnější informace. Seznam obecních živnostenských úřadu v rámci Moravskoslezského kraje naleznete na adrese https://www.msk.cz/cz/podnikani/dulezite-kontakty-a-odkazy-46063/.


Hana Juchová








Šatna - provoz sportovních a tělovýchovných zařízení - dotaz č. 3818
Dotaz: (vložen dne: 18.07.2020)
Dobrý den, mám rekvalifikaci instruktorka jógy a chci si otevřit vlastní studio jógy.
Budu tak provozovat sportovní a tělovýchovné zařízení. Předpokládám,že studio bude mít kapacitu 10 lidí pro cvičení, 90% žen a 10% mužů.
Musím mít pro studio zřízené šatny:
1) samostatné 2 místnosti jako šatny, zvlášť ženy,zvlášť muži

2) nebo lze fungovat s 1 místonstí pro šatnou, kdy se prvně převléknou třeba ženy a pak zvlášť muži

3) lze fungovat bez šaten. Lidé si se převlečou a věci odloží na odkládací místo přímo v místnosti studia, kde se jóga cvičí (třeba za závěsem,tak se ženy ani muži neuvidí při převlékání).
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 27.07.2020)
Dobrý den,

problematika, která je předmětem Vašeho dotazu spadá do kompetence hygienické stanice. Doporučuji Vám se tedy obrátit na Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Ostravě.

S pozdravem

Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.


ubytování - k dotazu č. 3816 - dotaz č. 3817
Dotaz: (vložen dne: 17.05.2020)
Děkuji za odpověď, ale nejsem z toho o moc chytřejší. Pokud budu byt nabízet např. přes booking, airbnb, budu mít ohlášenou živnost ubytovací služny, tak podle § 17 ŽZ nebudu mít způsobilou provozovnu, protože mi ji nikdo nezkolauduje. A když jsem volal na hygienu, tak byt není pro ně provozovna. To mám tedy ohlásit živnost bez provozovny?? Prosím konkrétní odpověď. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 19.05.2020)
Dobrý den,
ohlásíte živnost volnou ubytovací služby a byt bude provozovnou. Vzhledem k tomu, že se nemění účel užívání stavby (byt zůstane bytem), nežádáte Stavební úřad ani Krajskou hygienickou stanici.
Renata Drozdková


ubytování - dotaz č. 3816
Dotaz: (vložen dne: 27.04.2020)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak správně pronajímat byt, který teď nevyužívám. Hodně se teď využívá aplikace airbnb, booking atd. Kdybych tím způsobem byt nabízel, co musím proto udělat. Byt je v mém vlastnictví. Je to živnost - ubytovací služby??? Nebo se z pronájmu odvádí pouze daň?? Pokud by to byla živnost, tak je byt provozovna??? Děkuji za odpověď. Roman
Odpověď: (vložena dne: 04.05.2020)
Dobrý den,
pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor je z režimu živnostenského podnikání vyloučen § 3 písm. ah) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), dále jen "živnostenský zákon". Otázkou je, zda zamýšlíte byt pronajímat nebo chcete ubytovávat hosty.
V prvním případě se jedná většinou o vyřešení bytové situace nájemce na delší období, tedy spíše jednorázově na delší dobu a příjmem z této činnosti bude nájem, případně úplata za služby, jako je dodávka elektřiny, vody, plynu, odvoz odpadu apod. Pokud svou nemovitost pronajímáte tímto způsobem, podléhají příjmy 15% zdanění jednou ročně.
V případě, že budete nabízet ubytovací služby, pro něž je charakteristické, že se jedná o krátkodobé bydlení, které je poskytováno za účelem turismu, rekreace, ubytování studentů a je poskytováno opakovaně, k tomu jsou zde nabízeny služby jako je úklid, výměna lůžkovin, jedná se o živnostenské podnikání a v rámci nájemní smlouvy tyto služby nemohou být poskytovány. Živnostenské oprávnění k provozování volné živnosti "ubytovací služby" vyřídíte na kterémkoliv živnostenském úřadě. V tomto případě se příjmy daní a každý měsíc musíte odvádět odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Podrobné informace k "airbnb" naleznete na webových stránkách, kde je uvedeno, kdo může hostit a za jakých podmínek. Živnostenské oprávnění pak musíte mít v případě, že jsou naplněny znaky živnosti. Soustavná činnost, provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (§ 2 živnostenského zákona).
Provozovna je definována v živnostenském zákoně, jako prostor, v němž je živnost provozována, pokud tedy budete podnikat v režimu živnostenského zákona, bude byt provozovnou. Podrobné informace jsou uvedeny v ustanovení § 17 živnostenského zákona.
Renata Drozdková


Dotaz na koncesní listinu zda musím mít nebo ne? - dotaz č. 3815
Dotaz: (vložen dne: 05.04.2020)
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda když kupuji ojetá vozidla v Německu a mám dodávku která ma tažne tudíš jsem přes 3,5 tuny musím mít koncesní listinu nebo ne.Já mám vozidlo pouze na to abych si přivezl auta pro svoji firmu a nepoužívám ho na výdělek pro jiné zákazníky.Myslím tím že nejezdím odtahy ... mužete prosím poradit děkuji Holeček Jan
Odpověď: (vložena dne: 06.04.2020)
Dobrý den,
pro tuto činnost nepotřebujete koncesní listinu, neboť ve Vašem případě nejsou naplněny základní znaky živnosti, jak je definuje živnostenský zákon. Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem (§ 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Renata Drozdková


Montaz technologickeho zarizeni COV - dotaz č. 3814
Dotaz: (vložen dne: 15.03.2020)
Dobry den,mohu se zeptat,zda patri do remeslne zivnosti VODOINSTALATERSTVI i montaz technologickeho zarizeni prumyslove cistirny odpadnich vod (jedna se o propojeni jednotlivych casti zarizeni plastovymi trubkami - TECHNOLOGII LEPENIM)?Nebo je nutne si vyridit volnou zivnost Vyroba stroju a zarizeni pro vseobecne ucely?Mockrat dekuji za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 20.04.2020)
Dobrý den,
obsahem řemeslné živnosti "Vodoinstalatérství, topenářství" je "Montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, plynu, včetně montáže armatur, lakových zkoušek (včetně uvádění do provozu) v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby za použití mechanického spojování, lepení, svařování, pájení nebo jiných technologií. Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba vnitřních rozvodů topení, výměníkových a domovních stanic bez rozdílu použitého media, včetně montáže armatur a spotřebičů (včetně uvádění do provozu), provádění zkoušek a regulace systémů ústředního topení v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby za použití všech montážních technologií. V rámci živnosti lze dále provádět základní a dokončovací práce související s prováděním instalatérských prací, včetně zapojení vzduchotechniky, práce související s usazováním kotlů, otopných těles a rozvodného potrubí, včetně doplňkových konstrukcí." Z uvedeného je zřejmé, že pro popisované práce je dostačující Vámi již vlastněná řemeslná živnost Vodoinstalatérství, topenářství.

ing. Lubomír Pavlica



Dotaz - dotaz č. 3813
Dotaz: (vložen dne: 17.12.2019)
Dobrý deň, som občan Slovenskej republiky a chcel by som podnikať v Českej republike v pohostinnosť. Mám praxi viac ako 15 rokov ako čašník na Slovensku. Je možné poskytnúť dôkaz o potvrdení praxe zo Slovenska? Ďakujem vám. Anton Minik.
Odpověď: (vložena dne: 06.01.2020)
Dobrý den,

odbornou způsobilost pro ohlášení živnosti řemeslné "Hostinská činnost" můžete doložit potvrzením o praxi, kterou jste vykonával na pozici číšníka v Slovenské republice.


Hana Juchová


- dotaz č. 3812
Dotaz: (vložen dne: 17.12.2019)
Odpověď:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup