Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

založení živnosti - dotaz č. 3410
Dotaz: (vložen dne: 28.05.2018)
Dobry den chtěl bych se zeptat chci si založit živnost v oboru Instalatérství a kovo obrábění bude my stačit výuční list Instalatér?Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 01.06.2018)
Dobrý den,

výuční list v oboru "Instalatérství" není dokladem o odborné způsobilosti k provozování živnosti "Obráběčství", ani dokladem o odborné způsobilosti v příbuzném oboru k provozování této živnosti (§ 22 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), dále jen "živnostenský zákon"). Tuto živnost však můžete provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11 živnostenského zákona) nebo po získání šestileté praxe v oboru "Obráběčství" § 22 písm. f) živnostenského zákona).
Obsahové náplně živností řemeslných, jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění, příloha č. 1. Znění naleznete na adrese: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c--278-2008-sb---82761/. Znění živnostenského zákona je na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/zivnostensky-zakon--166698/.

S pozdravem
Renata Drozdková


sídlo - dotaz č. 3295
Dotaz: (vložen dne: 17.05.2018)
Zapíše živnostenský úřad sídlo na základě nájemní smlouvy, pokud vlastník nemovitosti vysloví nesouhlas s umístěním sídla?
Odpověď: (vložena dne: 23.05.2018)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji následující. V případě, že vlastník nemovitosti nesouhlasí s umístěním sídla, tak živnostenský úřad sídlo na základě nájemní smlouvy nezapíše.

S pozdravem

Ondřej Jajkowiczprovozovna, cvičení s fyzioterapeutem - dotaz č. 3294
Dotaz: (vložen dne: 08.03.2018)
První dotaz - lze považovat sklad materiálu či strojů apod., který slouží k podnikání za provozovnu? Druhý dotaz - pokud fyzioterapeut, který má ohlášeny Masérské, rekondiční a regenerační služby v rámci nabízených služeb také inzeruje individuální cvičení a zaučování rehabilitačních cviků, musí mít také vázanou živnost Poskytování tělovýchovných služeb ...? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 07.06.2018)
Dobrý den,
k prvnímu dotazu uvádím následující. Provozovna pro účely živnostenského podnikání je definovaná v § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), jako prostor, v němž je živnost provozována. O tom, zda je podnikatelská činnost vykonávána v provozovně si rozhoduje podnikatel, v návaznosti na § 17 odst. 1 živnostenského zákona, sám. Záleží tedy zcela na rozhodnutí každého podnikatele, zda-li si provozovnu zřídí či nikoliv. V obecné rovině zastávám názor, že sklad materiálu či strojů, který je využívaný pro provozování příslušné živnosti, lze považovat za provozovnu.

K druhému dotazu sděluji dále uvedené. V rámci živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby", lze pouze poskytovat sportovní, rekondiční a regenerační masáže (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), a poskytování regeneračních a rekondičních služeb vždy u zdravých jedinců.

Jak vyplývá z přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, Vámi uváděné individuální cvičení lze provádět v rámci živnosti vázané "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti??." (vizte obsahová náplň k této živnosti - úplné znění je uvedeno na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c--278-2008-sb---82761/).

Rehabilitační cvičení a zaučování rehabilitačních cviků nelze provádět v rámci živnosti, jelikož rehabilitace je proces, jehož cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením, poškozeným úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou, aby dosáhly a zachovaly si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou a sociální úroveň (navození léčebného procesu, činnosti a rehabilitační procesy nejsou prováděné u zdravých jedinců). Rehabilitační procesy tak může vykonávat lékař či fyzioterapeut apod., vždy se jedná o činnost vyloučenou z režimu živnostenského zákona.

Hana Juchovářemeslná živnost - dotaz č. 3293
Dotaz: (vložen dne: 22.02.2018)
stačí mi pro vykonávání řemeslné činnosti blízký vysokoškolský diplom? Například pro vykonávání zlatníka, VŠ strojní inženýrství.. Děkuji s pozdravem P.
Odpověď: (vložena dne: 23.02.2018)
Dobrý den,

na Vámi uplatněný dotaz lze odpovědět pouze v obecné rovině, jelikož neuvádíte konkrétní informace o dokladu o vzdělání.

Otázka dokladu o odborné způsobilosti k ohlášení živnosti řemeslné je řešena v ust. § § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jednou z možností k doložení odborné způsobilosti ke konkrétní řemeslné živnosti je i doložení dokladu o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů nebo dokladu o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů.

Vámi uváděny příklad, jenž se týká doložení dokladu o absolvování vysokoškolského studijního programu "strojní inženýrství" jako dokladu o odborné způsobilosti k ohlášení živnosti řemeslné "Zlatnictví", nelze jednoznačně posoudit, jelikož nespecifikujete konkrétní absolvovaný studijní obor.

Na závěr si Vás krajský živnostenský úřad dovoluje informovat, že ve věci posouzení odborné způsobilosti a rozhodování o získání živnostenského oprávnění je kompetentní obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů najdete na webových stránkách https://www.msk.cz/cz/podnikani/dulezite-kontakty-a-odkazy-46063/.

S pozdravem

Hana Juchová


co se počítá do praxe - dotaz č. 3292
Dotaz: (vložen dne: 08.12.2017)
Dobrý den, pracuji 3 roky v účetní firmě a v průběhu zaměstnání jsem si udělala certifikované kurzy mzdová účetní,účetnictví a daňové evidence. V minulosti jsem pracovala jako odborný ekonom a jako ředitel pobočky případně manažer pobočky, kde jsem také pracovala s účetnictvím. Mám VŠ vzdělání, nikoliv však ekonomické, kde byl také zkoušky související se mzdami a financemi. Jak se v takovém případě počítá praxe zda od data získání osvědčení nebo i předtím a co se do praxe z uvedeného dá započítat, případně jak tuto praxi doložit. Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 11.12.2017)
Vážená paní,
odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"). Pro vázanou živnost ""Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" je ve Vašem případě uznatelné vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru.

Praxe se se počítá podle skutečného výkonu odborných činností náležících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, o které žádáte. Délku praxe ve Vašem případě můžete doložit potvrzením délky zaměstnání od vašeho zaměstnavatele, že jste vykonávala odborné činnosti náležící do oboru živnosti na hlavní pracovní poměr.

Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách https://www.msk.cz/cz/podnikani/dulezite-kontakty-a-odkazy-46063/

S pozdravem

Nikol Klusková


Živnost cukrářství - dotaz č. 3288
Dotaz: (vložen dne: 25.09.2017)
Dobrý den,
Mám výuční list kuchař-čišník se zaměřením - kuchař,a také praxi v oboru kuchařka. Chtěla bych si otevřít výrobnu cukrářství, jednalo by se o pečení dortů, koláčků a další s tímto spojené. Chci se zeptat zde je toto možné i s mým zaměřením, nebo potřebuji jak mi bylo tvrzeno zaměření jiné, nebo garanta. Děkuji Klasová
Odpověď: (vložena dne: 03.10.2017)
Dobrý den,

výuční list v oboru "Kuchař-číšník" není dokladem o odborné způsobilosti k provozování živnosti "Pekařství, cukrářství", ani dokladem o odborné způsobilosti v příbuzném oboru k provozování této živnosti; vizte § 22 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), dále jen "živnostenský zákon". Tuto živnost však můžete provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce; vizte ust. § 11 živnostenského zákona nebo po získání šestileté praxe v oboru "Cukrářství" (§ 22 písm. f) živnostenského zákona). Text živnostenského zákona naleznete např. na adrese: http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravnipredpisy/zivnostensky-zakon--166698/

Petr Jakobi


dorty,zákusky - dotaz č. 3287
Dotaz: (vložen dne: 08.09.2017)
Dobrý den,
chtěla bych si zařídit živnost, kdy bych vyráběla doma různé dorty, zákusky, záviny, muffiny (prostě sladké jídlo na oslavy) a to bych pak rozvážela zákazníkům, kteří by si toto jídlo u mě objednali. Před časem jste tu odpověděli paní,která chtěla dělat doma řízky,pomazánky a podobně a také nemusela mít hostinskou činnost.

Jedná se v mém případě také o živnost ohlašovací volnou, s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti 7 ? "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků" a obor činnosti 47 ? "Zprostředkování obchodu
a služeb".

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 08.09.2017)
Dobrý den,
v případě, že budete doma vyrábět Vámi uvedené potravinářské výrobky, pak se jedná o živnost ohlašovací řemeslnou, s předmětem podnikání "Pekařství, cukrářství"; vizte nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis naleznete např. na webu http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c--278-2008-sb---82761/.
Provozovna, jako prostor, v němž je živnost provozována, je zákonem upravena ustanovením
§ 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), vizte http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravnipredpisy/zivnostensky-zakon--166698/. Ustanovení §§ 21 a 22 živnostenského zákona upravuje odbornou způsobilost pro živnosti řemeslné, kde činnost "Pekařství, cukrářství" náleží.

V případě provozovny jste jako podnikatelka povinna zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Zvláštními právními předpisy se rozumí např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; pro zhodnocení hygienických a provozních podmínek zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský živnostenský úřad Vám proto doporučuje obrátit se ve věci užívání části vašeho bydliště zároveň jako provozovny, na příslušný stavební úřad a hygienickou stanici.
Petr Jakobi


Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb - dotaz č. 3286
Dotaz: (vložen dne: 14.05.2017)
Jsem předsedkyní spolku (původně občanského sdružení) na cvičení pilates.
Zároveň vykonávám pro tento spolek zdarma výuku jako cvičitelka pohybového cvičení pilates.
Nejsem zde však v pracovním poměru,činnost je vykonávána na základě našich stanov a neberu odměnu.

Jelikož nesplňuji VŠ ani jiné podmínky pro vydání vázané živnosti,dle nařízení postačí doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku).

DOTAZ:
bude mi uznáno potvrzení (doklad) o vykonání 7 leté praxe cvičitelky od spolku pro vydání živnosti "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" , když jsem nebyla v pracovněprávním vztahu a činnost cvičitelky byla vykonávana jen na základě stanov spolku?
Děkuji Mirka
Odpověď: (vložena dne: 24.05.2017)
Vážená paní,

odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"). Pro vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti?." to je a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo c) osvědčení pro rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo d) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Z výše uvedeného vyplývá, že nesplňujete požadovanou odbornou způsobilost. Máte však možnost ustanovit odpovědného zástupce, který odbornost pro výše uvedenou živnost splňuje. Problematika odpovědného zástupce je upravena v § 11 živnostenského zákona.

Rádi bychom Vás ještě upozornili, že živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ...", spadá podle ustanovení § 7 odst. 6 živnostenského zákona, mezi živnosti, kdy je podnikatel povinen zajistit výkon činností pouze fyzickými osobami, splňujícími odbornou způsobilost stanovenou v příloze č. 5 živnostenského zákona. Důvodem je potřeba zajistit zejména u těch živností, při nichž může dojít k ohrožení zdraví, výkon činnosti jen osobami odborně způsobilými.

S pozdravem

Renata Drozdková


Dotaz - dotaz č. 3285
Dotaz: (vložen dne: 17.01.2017)
Dobrý den, potřebovala bych prosím ke své bakalářské práci přehled jednotlivých živností provozovaných v Ostravě v roce 2016. Děkuji

Tereza Chovancová
Odpověď: (vložena dne: 18.01.2017)
Vážená paní,
obraťte se na Český statistický úřad v Ostravě, Repinova 2661/17, Ostrava, 702 03, telefonní kontakt 595131211, který Vám poskytne požadovaná data.
S pozdravem
Renata Drozdková


Výlety do zahraničí - dotaz č. 3284
Dotaz: (vložen dne: 30.09.2016)
Dobrý den,
prosím o informaci, zda je nutné založit cestovní kancelář či stačí cestovní agentura.

Jezdím do zahraničí se skupinkami lidí, kterým zajistím ubytování včetně snídaně. Jiné jídlo nezajišťuji.
Tito lidé se tam dopraví sami, svými auty.
V ceně výletu jsou taktéž místní vstupenky a má přítomnost coby průvodce.
Zájemci, kteří chtějí využít měření energií svého těla, mají tuto možnost také. V některých výletech je cena již započítána, v některých ne.

Prosím o vyjádření se k těmto činostem.

Moc Vám děkuju.

Radek Kubla
Odpověď: (vložena dne: 13.10.2016)
Vážený pane,

v daném případě dle Vašeho popisu se jedná o živnost koncesovanou, s předmětem podnikání "Provozování cestovní kanceláře", kdy obsahem náplně této je organizování, nabízení a prodej zájezdů. Zájezdem se rozumí podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisu, soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:
a) ubytování,
b) dopravu,
c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb, což ve vašem případě je průvodcovství, organizování výletů.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné podat žádost o koncesi, s předmětem podnikání "Provozování cestovní kanceláře" na obecní živnostenský úřad a splnit podmínky souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisu.

Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Je pak na vaší úvaze, zda budete na základě koncese podnikat jako fyzická osoba podnikající nebo si založíte obchodní společnost "cestovní kancelář" podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů a budete podnikat jako právnická osoba, v režimu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Klusková Nikol


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup