Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Statistiky a informace Krajského živnostenského úřadu - dotaz č. 676
Dotaz: (vložen dne: 29.02.2012)
Dobrý den,
chtěla bych Vás touto cestou poprosit o poskytnutí informací k bakalařské práci, které píši na téma Živnostenské právo.

Konkrétně se jedná o tyto informace:
- kolik fyzických osob za léta 2008 - 2011
požádalo o živn. oprávnění v rámci ČR a v rámci Moravskoslezského kraje,
- kolil jich podniká opět v rámci ČR ale i v rámci Moravskoslezského kraje
- kolik zanechalo činnosti (ČR, i Moravskoslezský kraj)
- zejména v jakých oblastech služeb podnikají

V případě, že by toto nebylo ve Vaši kompetenci prosím o radu, kde tyto informace získat.

Přeji krásný den.
Odpověď: (vložena dne: 02.03.2012)
Dobrý den,

níže Vám zasílám odkaz na webové stránky, kde můžete získat statistické údaje k 31. 12. 2011:
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html

V případě, že by Vám tyto statistiky neposkytovaly požadované údaje, kontaktujte mne na e-mailové adrese: hana.juchova@kr-moravskoslezsky.cz nebo tel. čísle 595 622 491.

Hana Juchová


vyroba baget - dotaz č. 674
Dotaz: (vložen dne: 24.02.2012)
jakou živnost potřebuji na provozovani vyroby baget a salatu s rozvozem .jake povolení na otevřeni vyrobny.děkuji
Odpověď: (vložena dne: 24.02.2012)
Dobrý den,

výroba baget a salátů náleží do obsahové náplně živnosti volné "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 7 "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků", viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), pod odkazy: Podpora podnikání/Živnostenské podnikání/Živnostenský zákon. U živnosti volné není odborná způsobilost zákonem vyžadována.

Podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (např. stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad provozovny pouze eviduje, nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování výrobních, hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučujeme seznámit se se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky www.khsova.cz; Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (www.szpi.gov.cz) a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny.

Petr JakobiLymfodrenáž v bytě - dotaz č. 673
Dotaz: (vložen dne: 22.02.2012)
Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a chtěla bych si přivydělat provozováním lymfodrenážních masáží v nájemním bytě. Vlastním ŽL na zprostředkování obchodu a služeb v plném rozsahu. Ty masáže bych neprováděla přímo já-ručně ale jsou to takové "nafukovací" kalhoty a na jejich obsluhu budu proškolena při jejich koupi. Je nutné rozšiřovat živnostenské oprávnění a lze to provozovat v nájemním bytě?pokud ne, jaké jsou podmínky pro zřízení takového mini salonku?Děkuji za odpověď a radu.Voznicová
Odpověď: (vložena dne: 24.02.2012)
Dobrý den,

pokud "lymfodrenáží" je míněna masáž přístrojová nebo ruční na zdravých jedincích, která nebude slibovat a navozovat léčebný proces, pouze regeneraci organismu, pak je možné tuto činnost provádět v rámci živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Odborná způsobilost je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Prostor, kde bude činnost provozována, je podle § 17 citovaného zákona provozovnou, která musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Bližší informace k ohlášení živnosti a k provozovně získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

V případě, že se bude jednat o masáž, navozující léčebný proces u nemocných jedinců, pak je tato činnost vyloučena z režimu živnostenského zákona a náleží do oblasti zdravotní péče. V takovém případě uvedenou problematiku, včetně požadavků na způsobilost provozovny, doporučujeme konzultovat s Odborem zdravotnictví, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jehož kontakty naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/odb_09.html.

Zdeňka Jankůkosmetické služby - dotaz č. 672
Dotaz: (vložen dne: 05.02.2012)
Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda mohu jako zdravotní sestra+nástavbové studium zdravotník záchranář s desetiletou praxí ohlásit živnost kosmetické služby. Již mám ohlášenou živnost porušování integrity kůže, na kterou jsem si ještě dělala rekvalifikační kurs, výše uvedenou živnost dělám pět let. Děkuji za odpověď.
Jarmila K.
Odpověď: (vložena dne: 10.02.2012)
Dobrý den,

kvalifikaci středních a vyšších zdravotnických pracovníků ani lékařů nelze považovat za příbuzné studijní obory k provozování živnosti "Kosmetické služby", jelikož jejich profil pracovní činnosti neobsahuje obdobné pracovní cíle, postupy, jako obsahuje řemeslná živnost "Kosmetické služby". Výjimku z tohoto ustanovení lze učinit u velice málo frekventované nástavbové specializace lékařů ve zvlášť úzkém oboru, a to "korektivní dermatologie". Z uvedeného vyplývá, že Vaše vzdělání a odborná praxe nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost pro předmětnou živnost.

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je uvedena v §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), který naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání".

V případě, že podnikatel nesplňuje odbornou způsobilost, musí ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti ve smyslu ustanovení §§ 6 a 7 živnostenského zákona. Institut odpovědného zástupce je samostatně upraven v § 11 živnostenského zákona.

Vzhledem k široké škále možností, které ustanovení §§ 21 a 22 živnostenského zákona k doložení odborné způsobilosti nabízí, doporučujeme Vám, obrátit se na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, který Vám poskytne potřebné informace. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Pokud živnost budete provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, pak dle § 46 odst. 1 písm. g) živnostenského zákona, fyzická osoba připojí k ohlášení prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Dále pak dokládáte splnění podmínky odborné způsobilosti odpovědného zástupce doklady o požadované odbornosti.

Petr Jakobivánoční cukroví - dotaz č. 671
Dotaz: (vložen dne: 31.01.2012)
dobrý den, jsme reklamní agentura a prosíme o informaci, zda je možné využít vánoční cukroví vlastní výroby jako doplněk do dárkových krabic pro firmy, které si u nás objednávají např. vánoční dárkové kazety pro své zákazníky. je třeba nové živnosti? nemáme v oboru cukrářském žádnou praxi, ani vzdělání. děkujeme za odpověď. jde o doplňkový sortiment.
Odpověď: (vložena dne: 03.02.2012)
Dobrý den,

Váš dotaz má dvě části, tzn.:

1. Zda je možné využít vánoční cukroví vlastní výroby jako doplněk do dárkových krabic pro firmy, které si u Vás objednávají vánoční darkové kazety pro své zákazníky.

2. Zda je k této činnosti třeba nové živnosti.

Co se týče odpovědi k prvnímu dotazu, pak Vám musíme sdělit, že odpověď na tento dotaz je žádoucí hledat v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon dozoruje zejména Česká zemědělská a potravinářská inspekce . Doporučujeme proto záležitost konzultovat s tímto správním orgánem (http://www.czpi.cov.cz) .

K druhému dotazu uvádíme následující:

pokud se bude jednat o výrobky získané tepelnou úpravou těst nebo hmot, jejichž sušina je v převažujícím podílu tvořena mlýnskými obilnými výrobky s výjimkou šlehaných hmot a sněhového pečiva, a následně dohotovený pomocí náplní, polev, ozdob a kusového ovoce, půjde (ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky č. 333/1997 Sb., pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů) o cukrářský výrobek, jehož výrobu lze provozovat v rámci živnosti řemeslné "Pekařství, cukrářství"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na webu ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání". Odborná způsobilost pro živnost řemeslnou je stanovena v §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), který naleznete pod stejným odkazem.

Cukrovinky jsou definovány vyhláškou č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů, a rozumí se jimi potraviny (jiné než čokolády a čokoládové bonbony), jejichž základní složku tvoří přírodní sladidla nebo sladidla a další složky. Samou výrobu cukrovinek (bez cukrářských a pekařských výrobků) lze pak z pohledu živnostenského zákona provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", s oborem činnosti "Výroba potravinařských a škrobárenských výrobků". Odborná způsobilost pro živnost volnou není vyžadována.

Petr Jakobiživnostenský list - dotaz č. 670
Dotaz: (vložen dne: 27.01.2012)
dobrý den,
mám ŽL pro předmět podnikání jako " činnost podnikatelských, finančních,organizačních a ekonomických poradců".
Mám možnost podnikat pro jednu firmu jako obchodní zástupce, což je zajistit prodej a služby. Mohu použít tento ŽL?
děkuji František Dostál
Odpověď: (vložena dne: 01.02.2012)
Dobrý den,

zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") a další související zákony, došlo k zavedení jedné živnosti volné s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" s obory činnosti živnosti volné, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu. Vaše živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců" se od 01. 07. 2008 transformovalo do výše uvedené živnosti volné, s oborem činnosti 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Podnikatel může v rámci svého živnostenského oprávnění pro živnost volnou provozovat všech 80 oborů činností uvedených v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu a hodláte-li vykonávat činnost obchodního zástupce, postačí kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu oznámit, podle § 49 odst. 1 živnostenského zákona, další obor činnosti živnosti volné 47. Zprostředkování obchodu a služeb. Tento úkon není zpoplatněn.

Zdeňka Janků

Hostinská činnost - dotaz č. 668
Dotaz: (vložen dne: 06.01.2012)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda mi může dělat odpovědného zástupce pro živnost hostinská činnost turek, má na území české republiky dlouhodobý pobyt, myslím že vízum mu končí někdy v roce 2013. Má potvrzenou šestiletou praxi. Pokud ano, musí si ještě sehnat turecký rejstřík trestů a nebo mu postačí český??? Děkuji za odpověď. R. Hájek
Odpověď: (vložena dne: 09.01.2012)
Dobrý den,
obecně sdělujeme, že příslušník Turecka může vykonávat funkci odpovědného zástupce za předpokladu, že splní všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti ( ustanovení § 6 a 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Co se týká prokazování bezúhonnosti této osoby, od 01. 01. 2012 se prokazuje bezúhonnost osob, které nejsou občany České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, doklady podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona a výpisem z evidence Rejstříku trestů.

Ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona stanoví, že tato osoba předloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Bližší informace k ohlášení živnosti a požadovaným dokladům získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (kontakty na obecní živnostenské úřady Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Zdeňka Janků

Nákup a prodej potravinových doplňků - dotaz č. 667
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2012)
Dobrý den,
mám zájem nakupovat a prodávat potravinové doplňky přes e-shop. Jedná se o volnou živnost či vázanou? Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď: (vložena dne: 05.01.2012)
Dobrý den,

prodej potravinových doplňků, prostřednictvím e-shopu, náleží do obsahové náplně živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 48. Velkoobchod a maloobchod.

Petr Jakobi

ohlášení živnosti - dotaz č. 666
Dotaz: (vložen dne: 29.12.2011)
Dobrý den,
příští rok se chystám založit společnost s ručením omezeným, budeme dva jednatelé, já a můj společník, který je z Německa, zde žádný pobyt nemá. Slyšel jsem, že se od ledna 2012 musí při ohlášení živnosti u právnických osob dokládat výpis z Rejstříku trestů. Je to pravda?? U mě by to asi bylo jednoduché, ale co německý občan, musí si tady udělat kvůli tomu nějaký pobyt?? Děkuji za odpověď. Michal
Odpověď: (vložena dne: 04.01.2012)
Dobrý den,

dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který v části šesté mění živnostenský zákon. V § 8 odst. 5 živnostenského zákona je nově uvedeno, že "Neexistence překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) ze státu sídla. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu." Živnostenské úřady jsou nově povinny od shora uvedeného data při zjišťování, zda jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění stanovené zákonem, posuzovat i to, zda u právnické osoby neexistuje překážka provozování živnosti ve formě trestu nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru uložených soudem nebo správním orgánem. Z podstaty věci vyplývá, že fakticky se toto zjišťování nebude týkat právnických osob, které vznikají až zápisem do obchodního rejstříku (tedy subjektů založených, ale dosud nevzniklých). Jak je z Vašeho dotazu zřejmé, ve Vašem případě se jedná právě o nevzniklou právnickou osobu, a proto se Vás výše uvedené netýká.

Mgr. Danuše Volnápaintball - dotaz č. 665
Dotaz: (vložen dne: 29.11.2011)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat,zda-li pro získání živnostenkého listu stačí mít garanta na provozování a půjčování zbraní na paintball.Děkuji za odpověď, Bujnovský
Odpověď: (vložena dne: 02.12.2011)
Vážený pane,

půjčování zbraní pro paintball náleží do obsahové náplně živnosti koncesované s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva". Činnosti "půčování zbraní" můžete provozovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby - odpovědného zástupce (garanta, jak uvádite), který stejně jako podnikatel, musí rovněž splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, pod odkazy www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/. Bližší informace k činnosti odpovědného zástupce jsou uvedeny v ust. § 11 tohoto zákona. K provozování paintballu pak postačuje oprávnění pro živnost volnou: "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 73. "Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup