Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

otázka - dotaz č. 680
Dotaz: (vložen dne: 29.03.2012)
dobrý večer
chci se Vás zeptat chci si zřídit ŽL.abych mohl dělat zateplování fasád,omítky,bohužel nejsem vůbec vyučený a chtěl bych vědět jaký druh živnosti si můžu zvolit bez vyučení?Nebo není možné se domluvit s mým kamarádem co tuto živnost vykonává aby se za mě zaručil a na jak dlouho by to muselo být?praxi mám ale kterou jsem vykonával jen jako přivýdělek kterou mi papírově nikdo nedoloží je to možné?
můžete mi prosím Vás poraditbyla by nějaká možnost děkuji předem za info.
Odpověď: (vložena dne: 03.04.2012)
Dobrý den,

"Zateplování fasád a omítky" lze provádět v rámci živnosti řemeslné "Zednictví" nebo "Izolatérství". Nesplňujete-li odbornou způsobilost, můžete živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné (ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), a zvláštní podmínky provozování živnosti (odborná způsobilost podle ustanovení § 21, 22 živnostenského zákona).

Aktuální znění živnostenského zákona a obsahové náplně jednotlivých živností naleznete v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších změn, jehož platné znění je uveřejněno na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/).

Vzhledem k tomu, že existuje široká škála možností, jak prokázat odbornou způsobilost, doporučujeme Vám obrátit se s dotazy přímo na kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Janků

dotaz - dotaz č. 679
Dotaz: (vložen dne: 29.03.2012)
chci si zřídit ŽL.na volnou živnost pod číslem45.nejsem vyučený.Když bych měl garanta můžu vykonávat zednické práce (zateplování domů)když se za mě zaručí?a na jak dlouho?děkuji za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 03.04.2012)
Dobrý den,

odpověď na výše citovaný dotaz naleznete v odpovědi na dotaz č. 678.

Zdeňka Janků


dotaz - dotaz č. 678
Dotaz: (vložen dne: 29.03.2012)
chci si zřídit ŽL.na volnou živnost pod číslem45.nejsem vyučený.Když bych měl garanta můžu vykonávat zednické práce (zateplování domů)když se za mě zaručí?a na jak dlouho?děkuji za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 03.04.2012)
Dobrý den,

K vyřízení živnosti volné s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti 45 "Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti" zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), nevyžaduje odbornou způsobilost. Ohlašovatel musí splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 živnostenského zákona). Pokud ohlásíte předmětnou živnost a splníte zákonem požadované podmínky, můžete živnost volnou provozovat, aniž by jste potřeboval ustanovit odpovědného zástupce.

K druhé části dotazu odkazujeme na odpověď v listárně našeho úřadu, uvedenou pod dotazem č. 680.

Nejste-li vyučen a ani v dohledné době si nehodláte doplnit odbornou způsobilost pro živnosti "zednictví", pak budete muset tuto živnost, prostřednidnictvím odpovědného zástupce, provozovat minimálně 6 let, tzn. do doby, kdy v oboru zednictví dosáhnete šest let praxe.

Zdeňka JankůDoučování a volnočasový kroužek - dotaz č. 677
Dotaz: (vložen dne: 26.03.2012)
Dobrý den. Můj první dotaz směřuje k tomu, o jakou živnost nebo živnosti se jedná, pokud by náplň mé činnosti spočívala jednak v doučování žáků a studentů a, zcela odděleně, v pořádání výtvarných kroužků pro děti od školkového věku výše až do "neomezeno věkem"? Druhý dotaz směřuje k otázce provozovny - má to být prostor , v němž je živnost provozována... Ale v případě doučování bych docházela za žáky domů, někdy by i docházeli na mé trvalé bydliště. A co se týče výtvarného kroužu, ten by probíhal ve volnočasovém centru v naší obci (v místnosti, která slouží pro vícero účelů více lidem), někdy i ve volné přírodě, takže bych určitě nemohla natrvalo tento prostor označit jako provozovnu. Bylo by v souladu se zákonem v mém případě označit jako provozovnu mé trvalé bydliště? Děkuji za odpověď. Monika
Odpověď: (vložena dne: 16.07.2012)
Dobrý den,

v odpovědi na první dotaz sdělujeme, že ve Vašem případě se bude jednat o živnost ohlašovací volnou, "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách č. 1 až 3 živnostenakého zákona", obor činnosti č. 72: "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, pod odkazy:http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani.

Ke druhému dotazu sdělujeme, pokud budete v rámci výuky docházet za žáky do jejich domovů, pak byt žáka, nebude pochopitelně jako Vaše provozovna, označen. V případě, že však budete provádět výuku v pronajaté místnosti, byť stejnou místnost bude využívat více podnikatelů, pak tato místnost musí být jako provozovna údaji o Vaši osobě, včetně provozní doby, označena; viz ust. § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož znění rovněž naleznete na shora uvedeném odkazu.

O skutečnosti, zda prostor (objekt), který je v držení podnikatele, je provozovnou, či nikoliv, rozhoduje ve smyslu definice provozovny (provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována) předně podnikatel sám. Provozuje-li podnikatel v bytě živnost, musí tento prostor rovněž splňovat, jak je výše uvedeno, všechny podmínky, které vyplývají nejen z živnostenského zákona, ale i z dalších právních předpisů.

Stejně tak bude muset být označen Váš byt, jako každá jiná provozovna, pokud v něm bude výuka probíhat.


Petr Jakobi


Statistiky a informace Krajského živnostenského úřadu - dotaz č. 676
Dotaz: (vložen dne: 29.02.2012)
Dobrý den,
chtěla bych Vás touto cestou poprosit o poskytnutí informací k bakalařské práci, které píši na téma Živnostenské právo.

Konkrétně se jedná o tyto informace:
- kolik fyzických osob za léta 2008 - 2011
požádalo o živn. oprávnění v rámci ČR a v rámci Moravskoslezského kraje,
- kolil jich podniká opět v rámci ČR ale i v rámci Moravskoslezského kraje
- kolik zanechalo činnosti (ČR, i Moravskoslezský kraj)
- zejména v jakých oblastech služeb podnikají

V případě, že by toto nebylo ve Vaši kompetenci prosím o radu, kde tyto informace získat.

Přeji krásný den.
Odpověď: (vložena dne: 02.03.2012)
Dobrý den,

níže Vám zasílám odkaz na webové stránky, kde můžete získat statistické údaje k 31. 12. 2011:
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html

V případě, že by Vám tyto statistiky neposkytovaly požadované údaje, kontaktujte mne na e-mailové adrese: hana.juchova@kr-moravskoslezsky.cz nebo tel. čísle 595 622 491.

Hana Juchová


vyroba baget - dotaz č. 674
Dotaz: (vložen dne: 24.02.2012)
jakou živnost potřebuji na provozovani vyroby baget a salatu s rozvozem .jake povolení na otevřeni vyrobny.děkuji
Odpověď: (vložena dne: 24.02.2012)
Dobrý den,

výroba baget a salátů náleží do obsahové náplně živnosti volné "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 7 "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků", viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), pod odkazy: Podpora podnikání/Živnostenské podnikání/Živnostenský zákon. U živnosti volné není odborná způsobilost zákonem vyžadována.

Podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (např. stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad provozovny pouze eviduje, nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování výrobních, hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučujeme seznámit se se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky www.khsova.cz; Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (www.szpi.gov.cz) a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny.

Petr JakobiLymfodrenáž v bytě - dotaz č. 673
Dotaz: (vložen dne: 22.02.2012)
Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a chtěla bych si přivydělat provozováním lymfodrenážních masáží v nájemním bytě. Vlastním ŽL na zprostředkování obchodu a služeb v plném rozsahu. Ty masáže bych neprováděla přímo já-ručně ale jsou to takové "nafukovací" kalhoty a na jejich obsluhu budu proškolena při jejich koupi. Je nutné rozšiřovat živnostenské oprávnění a lze to provozovat v nájemním bytě?pokud ne, jaké jsou podmínky pro zřízení takového mini salonku?Děkuji za odpověď a radu.Voznicová
Odpověď: (vložena dne: 24.02.2012)
Dobrý den,

pokud "lymfodrenáží" je míněna masáž přístrojová nebo ruční na zdravých jedincích, která nebude slibovat a navozovat léčebný proces, pouze regeneraci organismu, pak je možné tuto činnost provádět v rámci živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Odborná způsobilost je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Prostor, kde bude činnost provozována, je podle § 17 citovaného zákona provozovnou, která musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Bližší informace k ohlášení živnosti a k provozovně získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

V případě, že se bude jednat o masáž, navozující léčebný proces u nemocných jedinců, pak je tato činnost vyloučena z režimu živnostenského zákona a náleží do oblasti zdravotní péče. V takovém případě uvedenou problematiku, včetně požadavků na způsobilost provozovny, doporučujeme konzultovat s Odborem zdravotnictví, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jehož kontakty naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/odb_09.html.

Zdeňka Jankůkosmetické služby - dotaz č. 672
Dotaz: (vložen dne: 05.02.2012)
Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda mohu jako zdravotní sestra+nástavbové studium zdravotník záchranář s desetiletou praxí ohlásit živnost kosmetické služby. Již mám ohlášenou živnost porušování integrity kůže, na kterou jsem si ještě dělala rekvalifikační kurs, výše uvedenou živnost dělám pět let. Děkuji za odpověď.
Jarmila K.
Odpověď: (vložena dne: 10.02.2012)
Dobrý den,

kvalifikaci středních a vyšších zdravotnických pracovníků ani lékařů nelze považovat za příbuzné studijní obory k provozování živnosti "Kosmetické služby", jelikož jejich profil pracovní činnosti neobsahuje obdobné pracovní cíle, postupy, jako obsahuje řemeslná živnost "Kosmetické služby". Výjimku z tohoto ustanovení lze učinit u velice málo frekventované nástavbové specializace lékařů ve zvlášť úzkém oboru, a to "korektivní dermatologie". Z uvedeného vyplývá, že Vaše vzdělání a odborná praxe nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost pro předmětnou živnost.

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je uvedena v §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), který naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání".

V případě, že podnikatel nesplňuje odbornou způsobilost, musí ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti ve smyslu ustanovení §§ 6 a 7 živnostenského zákona. Institut odpovědného zástupce je samostatně upraven v § 11 živnostenského zákona.

Vzhledem k široké škále možností, které ustanovení §§ 21 a 22 živnostenského zákona k doložení odborné způsobilosti nabízí, doporučujeme Vám, obrátit se na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, který Vám poskytne potřebné informace. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Pokud živnost budete provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, pak dle § 46 odst. 1 písm. g) živnostenského zákona, fyzická osoba připojí k ohlášení prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Dále pak dokládáte splnění podmínky odborné způsobilosti odpovědného zástupce doklady o požadované odbornosti.

Petr Jakobivánoční cukroví - dotaz č. 671
Dotaz: (vložen dne: 31.01.2012)
dobrý den, jsme reklamní agentura a prosíme o informaci, zda je možné využít vánoční cukroví vlastní výroby jako doplněk do dárkových krabic pro firmy, které si u nás objednávají např. vánoční dárkové kazety pro své zákazníky. je třeba nové živnosti? nemáme v oboru cukrářském žádnou praxi, ani vzdělání. děkujeme za odpověď. jde o doplňkový sortiment.
Odpověď: (vložena dne: 03.02.2012)
Dobrý den,

Váš dotaz má dvě části, tzn.:

1. Zda je možné využít vánoční cukroví vlastní výroby jako doplněk do dárkových krabic pro firmy, které si u Vás objednávají vánoční darkové kazety pro své zákazníky.

2. Zda je k této činnosti třeba nové živnosti.

Co se týče odpovědi k prvnímu dotazu, pak Vám musíme sdělit, že odpověď na tento dotaz je žádoucí hledat v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon dozoruje zejména Česká zemědělská a potravinářská inspekce . Doporučujeme proto záležitost konzultovat s tímto správním orgánem (http://www.czpi.cov.cz) .

K druhému dotazu uvádíme následující:

pokud se bude jednat o výrobky získané tepelnou úpravou těst nebo hmot, jejichž sušina je v převažujícím podílu tvořena mlýnskými obilnými výrobky s výjimkou šlehaných hmot a sněhového pečiva, a následně dohotovený pomocí náplní, polev, ozdob a kusového ovoce, půjde (ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky č. 333/1997 Sb., pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů) o cukrářský výrobek, jehož výrobu lze provozovat v rámci živnosti řemeslné "Pekařství, cukrářství"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na webu ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání". Odborná způsobilost pro živnost řemeslnou je stanovena v §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), který naleznete pod stejným odkazem.

Cukrovinky jsou definovány vyhláškou č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů, a rozumí se jimi potraviny (jiné než čokolády a čokoládové bonbony), jejichž základní složku tvoří přírodní sladidla nebo sladidla a další složky. Samou výrobu cukrovinek (bez cukrářských a pekařských výrobků) lze pak z pohledu živnostenského zákona provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", s oborem činnosti "Výroba potravinařských a škrobárenských výrobků". Odborná způsobilost pro živnost volnou není vyžadována.

Petr Jakobiživnostenský list - dotaz č. 670
Dotaz: (vložen dne: 27.01.2012)
dobrý den,
mám ŽL pro předmět podnikání jako " činnost podnikatelských, finančních,organizačních a ekonomických poradců".
Mám možnost podnikat pro jednu firmu jako obchodní zástupce, což je zajistit prodej a služby. Mohu použít tento ŽL?
děkuji František Dostál
Odpověď: (vložena dne: 01.02.2012)
Dobrý den,

zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") a další související zákony, došlo k zavedení jedné živnosti volné s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" s obory činnosti živnosti volné, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu. Vaše živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců" se od 01. 07. 2008 transformovalo do výše uvedené živnosti volné, s oborem činnosti 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Podnikatel může v rámci svého živnostenského oprávnění pro živnost volnou provozovat všech 80 oborů činností uvedených v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu a hodláte-li vykonávat činnost obchodního zástupce, postačí kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu oznámit, podle § 49 odst. 1 živnostenského zákona, další obor činnosti živnosti volné 47. Zprostředkování obchodu a služeb. Tento úkon není zpoplatněn.

Zdeňka Janků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup