Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

přiležitostná osobní přeprava - dotaz č. 640
Dotaz: (vložen dne: 10.03.2011)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat mam osvědčení na provozování přiležitostné osobní přepravy , kterou bych chtěl provozovat osobním vozem a potřeboval bych zjistit jestli potřebuji splnit stejné kriteria jako pro autobus.Jestli potřebuji finanční zpusobilist, Euro licenci jaké potřebuji sjednat pojištěni a nebo jestli stačí pojištěni normálni zakoné atd....popřipadě jestli není nějaky odkaz kde bych to vše našel.

Děkuji J. Plaček
Odpověď: (vložena dne: 16.03.2011)
Dobrý den,

podle § 4a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, finanční způsobilost je povinen prokázat dopravce, který hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel. Z uvedeného je zřejmé, že ten, kdo hodlá provozovat příležitostnou osobní dopravu osobními vozidly, finanční způsobilost neprokazuje.

Pokud budete přijímat objednávky na přepravu výhradně na území České republiky, pak Euro licenci nepotřebujete. Bližší informace Vám zde poskytne pracovník odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pan Ing. Miroslav Svoboda (tel.: 595 622 370). Co se týče pojištění vozidel, informace Vám podá kterákoliv komerční pojišťovna.

Petr Jakobivýroba a prodej - dotaz č. 639
Dotaz: (vložen dne: 08.03.2011)
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,co vše potřebuji k tomu abych mohla vyrábět čersatvou ovocnou šťávu a distribuovat ji do škol.Co vše musím splňovat? Od p¨výrobny až po doklady.Děkuji.K.Eichlerová
Odpověď: (vložena dne: 10.03.2011)
Dobrý den,

výroba ovocné šťávy naleží do obsahové náplně živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti: "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněné nařízení vlády naleznete na našem vebu, pod odkazy Krajský živnostenský úřad/Zajímavé odkazy/Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Co se týče Vaší provozovny sdělujeme, že podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad provozovny pouze eviduje, nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování výrobních, hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučujeme seznámit se se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky www.khsova.cz; Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (www.szpi.gov.cz) a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny.

Petr JakobiVýměna autoskel - dotaz č. 638
Dotaz: (vložen dne: 02.03.2011)
Dobrý den,
chtěl bych podnikat v oblasti výměny autoskel a zajímalo by mě do které živnosti volné tato profese patří.
Nejbližší mi připadá obor číslo 46 - Sklenářské práce, rámování a paspartování, případně číslo 50 - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 03.03.2011)
Dobrý den,

výměna autoskel náleží do obsahové náplně živnosti volné, obor 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněné nařízení vlády naleznete na našem webu, pod odkazy Krajský živnostenský úřad/Zajímavé odkazy/Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Petr Jakobi


Doučování - dotaz č. 637
Dotaz: (vložen dne: 24.02.2011)
Dobrý den, chci se zeptat, mám Živnostěnský list na překladatelskou a tlumočnickou činnost a na zprostředkováni odborných kurzů a posudků. Mohu s tímto Živnostěnským oprávněním doučovát cizí jazyk? Nebo musím přidat ješte nějakou činnost?
Odpověď: (vložena dne: 25.02.2011)
Dobrý den,

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") od 01. 07. 2008 zavedl jednu živnost volnou s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služeb neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", která zahrnuje 80 oborů činností, jež jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Odborná nebo jiná způsobilost se k jejímu výkonu nevyžaduje (§ 25 živnostenského zákona). Vámi popsaná činnost, překladatelská a tlumočnická, zprostředkování odborných kurzů a posudků, náleží do této živnosti ( obory 47. Zprostředkování obchodu a služeb a 69. Překladatelská a tlumočnická činnost). Rovněž výuka cizích jazyků je činnost, kterou je možné provozovat v rámci uvedené živnosti volné. K doučování cizích jazyků Vám postačí u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu oznámit obor živnosti volné č. 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Tento úkon není zpoplatněn.

Doporučujeme Vám při rozšíření činnosti nahlédnout do Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, kde jsou blíže stanoveny obsahové náplně jednotlivých živností a oborů živnosti volné.

Aktuální znění živnostenského zákona a nařízení vlády naleznete na webových stránkách: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka JankůZaměstnavatel,odpovědný zástupce? - dotaz č. 636
Dotaz: (vložen dne: 24.02.2011)
Dobrý den,chci se zeptat,zda mi může dělat garanta v oboru zámečnictví můj zaměstnavatel (majitel firmy) i když není vyučen zámečník, ani v tomto oboru nepracuje.Děkuji Prokop
Odpověď: (vložena dne: 24.02.2011)
Dobrý den,

odpovědný zástupce (garant) ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti, to znamená i odbornou způsobilost (jako zvláštní podmínku provozování živnosti). Odborná způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné se prokazuje doklady uvedenými v §§ 21 a 22 živnostenského zákona, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), pod odkazy: Podpora podnikání/Živnostenské podnikání/Živnostenský zákon.

Z Vámi poskytnutých informací není zcela a jednoznačně zřejmé, zda osoba, kterou hodláte ustanovit odpovědným zástupcem, splňuje odbornou způsobilost pro předmětnou živnost.

Petr Jakobi


Zámečník - dotaz č. 635
Dotaz: (vložen dne: 22.02.2011)
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,zda mohu podnikat jako zámečník,když jsem vyučen jako opravář zemědělských strojů.Děkuji Prokop
Odpověď: (vložena dne: 24.02.2011)
Dobrý den,

učební obor "Opravář zemědělských strojlů" je považován za příbuzný obor vzdělání pro řemeslnou živnost "Zámečnictví". Při ohlášení živnosti budete muset, v souladu s ust. § 21 odst. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, prokázat odbornou způsobilost výučním listem v oboru "Opravář zemědělských strojů" a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Petr JakobiOdpovědný zástupce informace - dotaz č. 634
Dotaz: (vložen dne: 18.02.2011)
Dobry den,chtěl jsem se ještě zeptat,jestli odpovědný zástupce musí pracovat se mnou?Děkuji za odpověd Motyl
Odpověď: (vložena dne: 22.02.2011)
Dobrý den, pane Motyl,

povinností podnikatele podle § 31 odst. 1 živnostenského zákona je zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu.

Způsob, jakým se odpovědný zástupce bude účastnit provozování živnosti, je výhradně věcí vzájemné dohody mezi Vámi a odpovědným zástupcem.

Jelikož se jedná o oblast soukromoprávní povahy, živnostenský zákon nemůže do těchto vztahů vstupovat a z tohoto důvodu tuto oblast ani dále neupravuje.

Zdeňka JankůOdpovědný zástupce informace - dotaz č. 633
Dotaz: (vložen dne: 17.02.2011)
Dobrý den, chtěl bych se informovat jaké jsou povinnosti odpovědného zástupce a zda mu hrozí nějaké postihy, pokud by u mě nastal finanční nebo pracovní problém. Chci jít na OSVČ jako zámečník, bohužel nesplňuji 6 let praxe, ani vyučení, proto chci požádat známého, který má ovšem strach ze zodpovědnosti a možných hrozeb. Děkuji Vám za odpověď s pozdravem Lubomír Motyl
Odpověď: (vložena dne: 18.02.2011)
Dobrý den, pane Motyl,

odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž může být ustanoven do funkce odpovědného zástupce nejvýše pro 4 podnikatele.

Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. Součástí smlouvy mohou být i konkrétní práva a povinnosti odpovědného zástupce.

Odpovědný zástupce neodpovídá za provozování příslušné živnosti jako celku, právní odpovědnost za uzavírání konkrétních smluvních vztahů a za jejich plnění nese vůči svým partnerům podnikatel.

Zdeňka JankůVydání ŽL - dotaz č. 627
Dotaz: (vložen dne: 21.01.2011)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné zažádat o vydání ŽL na jakémkoli úřadu nebo musím žádat dle místa trvalého pobytu? Trvalý pobyt mám v Brně, ale v současné době bydlím v Praze a ráda bych proto zažádala zde. Stejně tak, zda je nutné další změny, které je nutné nahlásit (finanční úřad, pojišťovna, atd.) řešit v místě trvalého pobytu? Dále jaké veškeré doklady musím při vydání doložit - ohlášení živnosti, výpis z rejstříku trestů, .... Předem děkuji za Vaši odpověď, s pozdravem MK
Odpověď: (vložena dne: 26.01.2011)
Dobrý den,

ano, živnostenské oprávnění, od 1. 7. 2008 vydávané formou výpisu z živnostenského rejtříku (nikoliv živnostenského listu), můžete získat na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice, tzn. i v Praze, pokud máte bydliště, jak uvádíte, v Brně. Fyzická osoba na živnostenském úřadu může (ale nemusí, pokud úkon provede u příslušného orgánu státní správy), společně s ohlášením živnosti též:

a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení
b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti
c) podat přihlášku k důchodovému pojištění
d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
e) oznámit vznik volného pracovního místa
f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Rovněž lze oznámit kterémukoliv živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku, jak ukládá § 48 odst. 1 živnostenského zákona; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel. Pak změny těchto údajů živnostenskému úřadu již neoznamujete. Příslušné formuláře jsou ke ztažení na webu Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, pod odkazy: Podpora podnikání/Centrální registrační místa/Jednotný registrační formulář/Přílohy ke stažení, kde rovněž můžete uvést změnové údaje, které budou prostřednictvím živnostenského úřadu předány i ostatním orgánům státní správy (bližší informace jsou uvedeny rovněž pod odkazem "Přílohy ke stažení" - pokyny k vyplnění změnového listu).

Při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) musíte splňovat a prokázat, kromě splnění všeobecných podmínek provozování živnosti (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnosti),
též odbornou způsobilost u živností:
- řemeslných dle § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona,
- vázaných dle přílohy č. 2 živnostenského zákona,
- koncesovaných dle přílohy č. 3 živnostenského zákona (případně i tzv. jinou způsobilost).
U živnosti volné (příloha č. 4 živnostenského zákona) se odborná způsobilost neprokazuje. O výpis z Trestního rejstříku se již nežádá, živnostenský úřad si jej zajistí na základě Vašeho ohlášení živnosti (žádosti o koncesi). Živnostenský zákon včetně jeho příloh naleznete na našem webu, pod odkazy Krajský živnostenský úřad/Zajímavé odkazy/Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Petr JakobiNeinvazivní liposukce - dotaz č. 625
Dotaz: (vložen dne: 18.01.2011)
Dobrý den, chtěla by jsem se informovat ohledně provozování neinvazivní liposukce. Mám živnostenský list " Masérské, rekondiční a regenerační služby", maturitu v oboru zdravotnický asistent. Ultrazvuk je nízkofrekvenční. Chtěla jsem se zeptat, zda je nutné mít živnostenský list na kosmetiku nebo je možné tuto službu zahrnout pod obor podnikání, který mám již zřízený. Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den. Nikola Brychtová
Odpověď: (vložena dne: 28.01.2011)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz k zařazení činnosti "neinvazivní liposunkce" naleznete v listárně u dotazu č. 590. Bude-li používaný přístroj dle písemného návodu na použití, s frekvencí do 1 MHz, deklarován jako přístroj určený k "masérským, regeneračním a rekondičním masážím", pak lze tento přístroj provozovat v rámci Vámi zmíněné vyřízené živnosti "Masérské, rekondiční a regenerační služby". V souvislosti s jeho používáním není podnikateli v živnostenském zákoně stanovena žádná oznamovací povinnost.

Zdeňka Janků1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup