Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Preruseny zivnostensky list. - dotaz č. 609
Dotaz: (vložen dne: 19.10.2010)
Dobry den, prosila bych o radu. Podnikala jsem jako fyzicka osoba do roku 2000, zivnost byla nahlasena jako prerusena od 18.10.2000 do roku 2002. Od roku 2001 nepodnikam, jsem zamestnana a vdana v cizine. Na zivnostensky list jsem davno zapomnela, podnikat nehodlam. Mohu vychazet z toho, ze je ZL propadly? Cekaji me kvuli memu zapomneni nejake neprijemnosti?
Odpověď: (vložena dne: 20.10.2010)
Dobrý den,

živnostenské oprávnění může zaniknout podle § 57 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") jen z důvodů, v tomto ustanovení výslovně uvedených. Živnostenský úřad může dále živnostenské oprávnění zrušit, jestliže podnikatel, podle § 58 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, o to požádá. Jste-li držitelem živnostenského oprávnění, vztahují se na Vás, podnikatelku, povinnosti stanovené živnostenským zákonem, zejména oznamovací povinnost, týkající se provozoven (§ 17 uvedeného zákona); týkající se změn údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi (§ 49, popř. § 56, uvedeného zákona); a povinnosti podle ustanovení § 31 citovaného zákona.

Pokud nepodnikáte a nehodláte do budoucna podnikat, doporučujeme Vám, požádat o zrušení živnostenského oprávnění. Písemně můžete požádat o zrušení živnostenského oprávnění kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Tento úkon nebude zpoplatněn.

Požádáte-li prostřednictvím Czech Pointu, tento úkon bude zpoplatněn částkou 50,- Kč podle položky 24 písm. i) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace k systému kontaktních míst veřejné správy jsou uvedeny na webových stránkách : http://www.czechpoint.cz/web/index.php.

Zdeňka Jankůzahradní architektura - dotaz č. 608
Dotaz: (vložen dne: 19.10.2010)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak začít podnikat v oboru zahradní architektury - navrhování zahrad a jejich následná realizace. Snažila jsem se tyto informace vyzjistit několika možnými způsoby. Objevila jsem, že existuje Česká komora architektů. Nejsem si jistá zda-li i pro takové účely zde musím být zapsána. Naproti tomu jsem si našla pár firem, které se touto činností zabývají a prověřila si je v systému ares, kde většina z nich, podnikající jako fyzické osoby, měli zapsány živnost volnou ohlašovací v předmětu podnikání poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost. Prosím Vás o objasnění záležitosti. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 20.10.2010)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme:

Česká komora architektů uděluje autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o autorizaci"), mimo jiné i v oboru "zahradní a krajinářské úpravy". Bude-li tuto činnost autorizovaný architekt vykonávat jako svobodný architekt, pak tato činnost je vyloučena z režimu živnostenského zákona, podle § 3 odst. 2 písm. i) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Bližší informace k zákonu o autorizaci doporučujeme získat od České komory architektů ( webové stránky: http://www.cka.cc)

V režimu živnostenského zákona je možné provozovat činnost "Projektování pozemkových úprav", která spadá do živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona", obor činnosti " 61. Projektování pozemkových úprav". Vlastní realizaci, tzn. provádění zahradních a parkových úprav (vyjma architektonických) je možné provozovat v rámci uvedené volné živnosti, obor činnosti "1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost". Obsahové náplně obou oborů naleznete v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Další informace k živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona" získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.


Zdeňka Jankůprostory k pronájmu - dotaz č. 607
Dotaz: (vložen dne: 15.10.2010)
Dobrý den,mám možnost si pronajat od obec.úřadu prostory na kosm.manikúra,pedikúra.Pedi+mani.můžu mít v jedné místnosti??Zajímá mně rozměr místností na tyto služby a vedle místnůstka na kosmetiku.Jaké jsou dané minimální rozměry??Popř.kam se obrátit pro radu-hygiena?A ještě prosím,čím začít při vyřizování zřízení provozovny?A od obce mám mít kromě nájemní smlouvy ještě jaké doklady?Mockrát děkuji Pátková
Odpověď: (vložena dne: 18.10.2010)
Vážená paní Pátková,

k otázce provozovny sdělujeme, že podle § 17 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví). Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se hygienických a stavebních úpředpisů, doporučujeme Vám obrátit se na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, web: www.khsova.cz, tel.: 595 138 111, e-mail: podatelna@khova.cz a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny nebo na příslušného autorizovaného projektanta, jejichž seznam naleznete na webových stránkách www.ckait.cz.

Co se týče provozovny, živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti žádné doklady nepředkládáte. V případě kontroly prováděné pracovníky zmíněného úřadu, jste povinna na vyžádání prokázat vlastnické nebo užívací príávo k objektům nebo místnostem provozovny (§ 17 odst. 3 živnostenského zákona), ve Vašem případě nájemní smlouvu.
Doplňujeme, že podle ust. § 17 odst. 4 živnostenského zákona, provozovna musí být řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. Dále doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého, mimo jiné, je provozovatel kosmetických služeb, pedikúry, manikúry povinen, podle § 21 odst. 3 a 4, vypracovat a nechat si schválit provozní řád. Jeho vzor najdete na webu KHS v Ostravě.

Petr Jakobi


JAKÝ DRUH ŽIVNOSTI ?? - dotaz č. 606
Dotaz: (vložen dne: 27.09.2010)
Dobrý den, potřebovali bychom s přítelkyni poradit ohledně druhu živnosti.
Chtěly bychom si pronajmout prostory v jedné firmě a otevřít si v ní kantýnu, kde by se ze začátku prodávali bagety,saláty,krájené salámy, balené vody atd bez možnosti okamžité konzumace.Netušíme jaké živnost. oprávnění zažádat.
Dále se chceme zeptat, kdybychom v této kantýně rozšířily na podávání obědů,ale od jiné firmy již hotové, s možnosti konzumace na místě a zda by byla potřeba živnost na hostinskou činnost?(volná,řemeslná atd ??)Jak by to bylo s prokázáním odborné způsobilosti,když přítelkyně je vyučená prodavačka smíšeného zboží s 5-ti letou praxi? Předem děkujeme za odpověď .Pěkný den GAŠMAN
Odpověď: (vložena dne: 29.09.2010)
Dobrý den pane Gašmane,

hostinskou činností se rozumí činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostření spotřebě v provozovně, v níž jsou podávány. Z uvedeného je tedy zřejmé, že v případě kantýny, kde nebude možné zakoupené potraviny a nápoje konzumovat, se bude jednat o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti: "Vekoobchod, maloobchod", případně "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových nálpních jednotlivých živností. Pokud zde však budou podávány pokrmy k bezprostřední spotřebě, pak se již bude jednat o živnost ohlašovací řemeslnou "Hostinská činnost".
Prodavačka s pětiletou praxí ve smíšeném zboží není odborně způsobilá k výkonu hostinské činnosti ve smyslu živnostenského zákona, jelikož při této činnosti nejsou
vykonávány odborné činnosti náležející do oboru nebo příbuzného oboru živnosti "Hostinská činnost".
Bližší informace k odborné způsobilosti pro živnosti řemeslné jsou uvedeny v §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který naleznete na webu: http://www.mpo.cz/dokument48868.html, kde rovněž naleznete výše uvedené nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.


Petr Jakobi
hostinská činnost - dotaz č. 605
Dotaz: (vložen dne: 20.09.2010)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda si mohu ohlásit živnost hostinská činnost, jsem vyučená cukrářka a 4 roky jsem zaměstnaná ve výrobně zákusků. To si mohu nechat potvrdit. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 21.09.2010)
Dobrý den,

učební obor cukrářka je považován za příbuzný obor vzdělání pro živnost "Hostinská činnost" ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Před obecním živnostenským úřadem proto můžete prokázat svou odbornou způsobilost předmětným výučním listem a dále dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. (Praxí v oboru se rozumí pro účely živnostenského zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti.)


Věra Káňová


Koncesní listina - dotaz č. 604
Dotaz: (vložen dne: 17.09.2010)
Dobrý den, chtěl bych se informovat co je potřeba k získání ke koncesní listině k podnikání v mezinárodní kamionové dopravě nad 3,5t.?k získání této listiny bych chtěl využít odpovědného zástupce.Tedy jak dlouho musí mít praxi a jak prokazatelnou?Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 20.09.2010)
Dobrý den,

k získání koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní - mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny", je nutno splnit, jak všeobecné podmínky provozování živnosti, tak i zvláštní podmínku, t.j. odbornou způsobilost dle § 6 zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám. Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených prováděcím předpisem. (Bližší informace lze získat na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu, tel. č. 595 622 681 paní Odstrčilová). Podmínka praxe v provozování vnitrostátní silniční dopravy byla zrušena.

Nesplňuje-li podnikatel odbornou způsobilost (což je Váš případ), má možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.


Věra Káňovádotaz - dotaz č. 603
Dotaz: (vložen dne: 15.09.2010)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli musím mít garanta k podnikání v kosmetických službách , pokud mám maturitu v oboru podnikání a rekvalifikační kurz - kosmetička ?
Odpověď: (vložena dne: 20.09.2010)
Dobrý den,

odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, mezi něž živnost "Kosmetické služby" náleží, upravuje ustanovení §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jelikož jste ve svém dotazu neuvedla obor zaměření Vašeho studia (příp. předměty odborné přípravy), vycházíme ze skutečnosti, že toto studium patrně nebylo zaměřeno na obor kosmetiky (máte rekvalifikační kurz), a proto jste-li absolventkou rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost v zařízení akreditovaném podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, je nutno při ohlášení živnosti doložit ještě i doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Pokud uvedenou odbornou způsobilost nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce.

Současně upozorňujeme, že podle přílohy č. 5 k živnostenskému zákonu, jsou "Kosmetické služby" živností, jejíž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro příslušnou pracovní činnost.

Za účelem získání podrobnějších informací, Vám doporučujeme, kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).


Věra Káňová
Pedikúra - dotaz č. 602
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2010)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, vlastním živnostenský list (výpis z živnostenského rejstříku) pedikúra, manikúra na dobu neurčitou. Osvědčení o rekvalifikaci nám na manikúra včetně nehtové modeláže, kterou provádím. Chtěla bych dělat i suchou pedikúru, musím k tomu vlastnit osvědčení o rakvalifikaci. Děkuji Mirka.
Odpověď: (vložena dne: 13.09.2010)
Dobrý den, paní Mirko,

živnost řemeslná "Pedikúra, maníkúra" náleží mezi živnosti, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, přičemž na pedikúru, manikúru a modeláž nehtů je nutno pohlížet jako na samostatné obory, které mají společný cíl, jímž je péče o ruce a nohy (včetně nehtů). Pokud jste držitelkou živnostenského oprávnění k provozování živnosti "Pedikúra, manikúra" a absolvovala jste pouze rekvalifikační kurz na manikúru (včetně nehtové modeláže), pak pokud hodláte provádět i pedikúru (ať již mokrou, či suchou), je zapotřebí splnit odbornou způsobilost i pro výkon této činnosti. Jednou z možností, uvedených v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, u předmětné živnosti, je pak i Vámi zmiňovaná rekvalifikace.

Věra Káňová


ruční práce - dotaz č. 601
Dotaz: (vložen dne: 29.08.2010)
Dobrý den,mam dotaz.Chtěla bych občas prodávat svoje kreativní výrobky,pletení z papíru,korálky,obrázky atd.Zaplatit si místo na úřadě za auto,popř.stánek.Jsem na mateřské dovolené,musím mít živnostenský list???nebo nějaké jiné povolení.Děkuji Šepsová
Odpověď: (vložena dne: 31.08.2010)
Vážená paní Šepsová,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. V tom živnostenský zákon nečiní žádné výjimky; tzn. i osoba, která je na mateřské dovolené, pokud hodlá podnikat a její činnost bude odpovídat shora uvedeným podmínkám, musí získat příslušné živnostenské oprávnění. Ve Vašem případě se zřejmě jedná o živnostenské oprávnění k provozování živnosti ohlašovací volné, s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti "Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů", případně i jiný obor činnosti živnosti volné dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, které naleznete na našem webu, pod odkazy "Krajský živnostenský úřad", "Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání" a Živnostenské podnikání". Pokud by Vaše činnost byla výsledkem duševní tvůrčí činnosti chráněné zvláštním zákonem, tj. zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), pak tato činnost nebude vykonávána v režimu živnostenského zákona, ale v režimu autorského zákona.

Petr Jakobi


obchod se dřevem - dotaz č. 600
Dotaz: (vložen dne: 18.08.2010)
Dborý den,
chtěla bych se zeptat, jaké živnostenské oprávnění potřebuji k obchodování s palivovým dřívím, zprostředkování prodeje.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 23.08.2010)
Dobrý den,

v případě, že uvedená činnost naplní znaky živnosti (§ 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), potřebujete ohlásit živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" s oborem činnosti 47 Zprostředkování obchodu a služeb a 48 Velkoobchod a maloobchod.

Doporučujeme Vám nahlédnout do obsahových náplní jednotlivých živností a oborů, které jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 278/2008., o obsahových náplních jednotlivých živností.


Zdeňka Janků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup