Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

JAKÝ DRUH ŽIVNOSTI ?? - dotaz č. 606
Dotaz: (vložen dne: 27.09.2010)
Dobrý den, potřebovali bychom s přítelkyni poradit ohledně druhu živnosti.
Chtěly bychom si pronajmout prostory v jedné firmě a otevřít si v ní kantýnu, kde by se ze začátku prodávali bagety,saláty,krájené salámy, balené vody atd bez možnosti okamžité konzumace.Netušíme jaké živnost. oprávnění zažádat.
Dále se chceme zeptat, kdybychom v této kantýně rozšířily na podávání obědů,ale od jiné firmy již hotové, s možnosti konzumace na místě a zda by byla potřeba živnost na hostinskou činnost?(volná,řemeslná atd ??)Jak by to bylo s prokázáním odborné způsobilosti,když přítelkyně je vyučená prodavačka smíšeného zboží s 5-ti letou praxi? Předem děkujeme za odpověď .Pěkný den GAŠMAN
Odpověď: (vložena dne: 29.09.2010)
Dobrý den pane Gašmane,

hostinskou činností se rozumí činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostření spotřebě v provozovně, v níž jsou podávány. Z uvedeného je tedy zřejmé, že v případě kantýny, kde nebude možné zakoupené potraviny a nápoje konzumovat, se bude jednat o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti: "Vekoobchod, maloobchod", případně "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových nálpních jednotlivých živností. Pokud zde však budou podávány pokrmy k bezprostřední spotřebě, pak se již bude jednat o živnost ohlašovací řemeslnou "Hostinská činnost".
Prodavačka s pětiletou praxí ve smíšeném zboží není odborně způsobilá k výkonu hostinské činnosti ve smyslu živnostenského zákona, jelikož při této činnosti nejsou
vykonávány odborné činnosti náležející do oboru nebo příbuzného oboru živnosti "Hostinská činnost".
Bližší informace k odborné způsobilosti pro živnosti řemeslné jsou uvedeny v §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který naleznete na webu: http://www.mpo.cz/dokument48868.html, kde rovněž naleznete výše uvedené nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.


Petr Jakobi
hostinská činnost - dotaz č. 605
Dotaz: (vložen dne: 20.09.2010)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda si mohu ohlásit živnost hostinská činnost, jsem vyučená cukrářka a 4 roky jsem zaměstnaná ve výrobně zákusků. To si mohu nechat potvrdit. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 21.09.2010)
Dobrý den,

učební obor cukrářka je považován za příbuzný obor vzdělání pro živnost "Hostinská činnost" ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Před obecním živnostenským úřadem proto můžete prokázat svou odbornou způsobilost předmětným výučním listem a dále dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. (Praxí v oboru se rozumí pro účely živnostenského zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti.)


Věra Káňová


Koncesní listina - dotaz č. 604
Dotaz: (vložen dne: 17.09.2010)
Dobrý den, chtěl bych se informovat co je potřeba k získání ke koncesní listině k podnikání v mezinárodní kamionové dopravě nad 3,5t.?k získání této listiny bych chtěl využít odpovědného zástupce.Tedy jak dlouho musí mít praxi a jak prokazatelnou?Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 20.09.2010)
Dobrý den,

k získání koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní - mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny", je nutno splnit, jak všeobecné podmínky provozování živnosti, tak i zvláštní podmínku, t.j. odbornou způsobilost dle § 6 zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám. Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených prováděcím předpisem. (Bližší informace lze získat na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu, tel. č. 595 622 681 paní Odstrčilová). Podmínka praxe v provozování vnitrostátní silniční dopravy byla zrušena.

Nesplňuje-li podnikatel odbornou způsobilost (což je Váš případ), má možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.


Věra Káňovádotaz - dotaz č. 603
Dotaz: (vložen dne: 15.09.2010)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli musím mít garanta k podnikání v kosmetických službách , pokud mám maturitu v oboru podnikání a rekvalifikační kurz - kosmetička ?
Odpověď: (vložena dne: 20.09.2010)
Dobrý den,

odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, mezi něž živnost "Kosmetické služby" náleží, upravuje ustanovení §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jelikož jste ve svém dotazu neuvedla obor zaměření Vašeho studia (příp. předměty odborné přípravy), vycházíme ze skutečnosti, že toto studium patrně nebylo zaměřeno na obor kosmetiky (máte rekvalifikační kurz), a proto jste-li absolventkou rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost v zařízení akreditovaném podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, je nutno při ohlášení živnosti doložit ještě i doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Pokud uvedenou odbornou způsobilost nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce.

Současně upozorňujeme, že podle přílohy č. 5 k živnostenskému zákonu, jsou "Kosmetické služby" živností, jejíž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro příslušnou pracovní činnost.

Za účelem získání podrobnějších informací, Vám doporučujeme, kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).


Věra Káňová
Pedikúra - dotaz č. 602
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2010)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, vlastním živnostenský list (výpis z živnostenského rejstříku) pedikúra, manikúra na dobu neurčitou. Osvědčení o rekvalifikaci nám na manikúra včetně nehtové modeláže, kterou provádím. Chtěla bych dělat i suchou pedikúru, musím k tomu vlastnit osvědčení o rakvalifikaci. Děkuji Mirka.
Odpověď: (vložena dne: 13.09.2010)
Dobrý den, paní Mirko,

živnost řemeslná "Pedikúra, maníkúra" náleží mezi živnosti, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, přičemž na pedikúru, manikúru a modeláž nehtů je nutno pohlížet jako na samostatné obory, které mají společný cíl, jímž je péče o ruce a nohy (včetně nehtů). Pokud jste držitelkou živnostenského oprávnění k provozování živnosti "Pedikúra, manikúra" a absolvovala jste pouze rekvalifikační kurz na manikúru (včetně nehtové modeláže), pak pokud hodláte provádět i pedikúru (ať již mokrou, či suchou), je zapotřebí splnit odbornou způsobilost i pro výkon této činnosti. Jednou z možností, uvedených v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, u předmětné živnosti, je pak i Vámi zmiňovaná rekvalifikace.

Věra Káňová


ruční práce - dotaz č. 601
Dotaz: (vložen dne: 29.08.2010)
Dobrý den,mam dotaz.Chtěla bych občas prodávat svoje kreativní výrobky,pletení z papíru,korálky,obrázky atd.Zaplatit si místo na úřadě za auto,popř.stánek.Jsem na mateřské dovolené,musím mít živnostenský list???nebo nějaké jiné povolení.Děkuji Šepsová
Odpověď: (vložena dne: 31.08.2010)
Vážená paní Šepsová,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. V tom živnostenský zákon nečiní žádné výjimky; tzn. i osoba, která je na mateřské dovolené, pokud hodlá podnikat a její činnost bude odpovídat shora uvedeným podmínkám, musí získat příslušné živnostenské oprávnění. Ve Vašem případě se zřejmě jedná o živnostenské oprávnění k provozování živnosti ohlašovací volné, s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti "Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů", případně i jiný obor činnosti živnosti volné dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, které naleznete na našem webu, pod odkazy "Krajský živnostenský úřad", "Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání" a Živnostenské podnikání". Pokud by Vaše činnost byla výsledkem duševní tvůrčí činnosti chráněné zvláštním zákonem, tj. zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), pak tato činnost nebude vykonávána v režimu živnostenského zákona, ale v režimu autorského zákona.

Petr Jakobi


obchod se dřevem - dotaz č. 600
Dotaz: (vložen dne: 18.08.2010)
Dborý den,
chtěla bych se zeptat, jaké živnostenské oprávnění potřebuji k obchodování s palivovým dřívím, zprostředkování prodeje.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 23.08.2010)
Dobrý den,

v případě, že uvedená činnost naplní znaky živnosti (§ 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), potřebujete ohlásit živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" s oborem činnosti 47 Zprostředkování obchodu a služeb a 48 Velkoobchod a maloobchod.

Doporučujeme Vám nahlédnout do obsahových náplní jednotlivých živností a oborů, které jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 278/2008., o obsahových náplních jednotlivých živností.


Zdeňka Janků

Vizážistika - dotaz č. 599
Dotaz: (vložen dne: 16.08.2010)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, co je potřeba k vyřízení živnostenského listu pro předmět podnikání: vizážistika, poradenství v oblasti image.
Jedná se o živnost řemeslnou nebo volnou?

Předem děkuji za odpověď,
LN
Odpověď: (vložena dne: 23.08.2010)
Dobrý den,

činnost vizážisty náleží do živnosti ohlašovací volné s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti 60 , "Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků". Obsahovou náplň předmětného oboru naleznete v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, která mimo jiné obsahuje i poradenskou činnost v oblasti společenských věd, v oblasti společenského vystupování, rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, barvové poradenství a podobně.


Zdeňka JankůDárkové předměty - dotaz č. 598
Dotaz: (vložen dne: 23.07.2010)
Dobrý den,chtěla bych se informovat.Moje teta plete věnce a zvonečky z papíru a chtěla by zkusit příležitostně zboží prodat.Na Vánoce,dušičky atd..Je potřeba živnostenský list,i když je prodej pouze příležitostný.Popř. co je všechno potřeba zařídit k tomuto prodeji.Předem děkuji za odpověď Šepsová
Odpověď: (vložena dne: 26.07.2010)
Dobrý den, paní Šepsová,

Z dotazu je zřejmé, že Vaše teta by chtěla výrobky z papíru prodávat do budoucna a prodej by byl uskutečňován příležitostně několikrát do roka, což už má charakter soustavné činnosti. Podle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), je živností soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Při naplnění všech zmíněných znaků živnosti, je nutné vyřídit si živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" obor činnosti 13. Výroba, vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů. Pro jeho získání je nutné splnit všeobecné podmínky provozování živnosti podle § 6 živnostenského zákona (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost).

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky, při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor. Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).


Zdeňka Janků

Zastavárenská činnost - dotaz č. 597
Dotaz: (vložen dne: 21.07.2010)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat co všechno potřebuji vyřídit kromě živnostenského listu, abych si mohl udělat zastavárnu. Například ičo dičo a podobně a kde to vyřídim. Děkuji, Čonka
Odpověď: (vložena dne: 23.07.2010)
Dobrý den, pane Čonka,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že činnost "provozování zastavárny" spadá do živnosti ohlašovací volné " Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona " obor činnosti "Zastávárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím".

Vstupujete-li do podnikání jako fyzická osoba, identifikační číslo přidělí obecní živnostenský úřad, u kterého budete živnost ohlašovat. Daňové identifikační číslo získáte u příslušného správce daně podle bydliště (místa trvalého pobytu) fyzické osoby na základě podání přihlášky k daňové registraci, kterou můžete společně s ohlášením živnosti učinit na obecním živnostenském úřadě. Současně s ohlášením živnosti můžete oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa a podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Obecní živnostenský úřad předává tyto informace příslušnému správci daně, orgánu sociálního zabezpečení, úřadu práce a příslušné zdravotní pojišťovně.

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.

Prostory, kde budete činnost vyvíjet, budou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena
a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, pro další informace se můžete obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Zdeňka Janků1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup