Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

dotaz - dotaz č. 603
Dotaz: (vložen dne: 15.09.2010)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli musím mít garanta k podnikání v kosmetických službách , pokud mám maturitu v oboru podnikání a rekvalifikační kurz - kosmetička ?
Odpověď: (vložena dne: 20.09.2010)
Dobrý den,

odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, mezi něž živnost "Kosmetické služby" náleží, upravuje ustanovení §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jelikož jste ve svém dotazu neuvedla obor zaměření Vašeho studia (příp. předměty odborné přípravy), vycházíme ze skutečnosti, že toto studium patrně nebylo zaměřeno na obor kosmetiky (máte rekvalifikační kurz), a proto jste-li absolventkou rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost v zařízení akreditovaném podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, je nutno při ohlášení živnosti doložit ještě i doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Pokud uvedenou odbornou způsobilost nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce.

Současně upozorňujeme, že podle přílohy č. 5 k živnostenskému zákonu, jsou "Kosmetické služby" živností, jejíž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro příslušnou pracovní činnost.

Za účelem získání podrobnějších informací, Vám doporučujeme, kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).


Věra Káňová
Pedikúra - dotaz č. 602
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2010)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, vlastním živnostenský list (výpis z živnostenského rejstříku) pedikúra, manikúra na dobu neurčitou. Osvědčení o rekvalifikaci nám na manikúra včetně nehtové modeláže, kterou provádím. Chtěla bych dělat i suchou pedikúru, musím k tomu vlastnit osvědčení o rakvalifikaci. Děkuji Mirka.
Odpověď: (vložena dne: 13.09.2010)
Dobrý den, paní Mirko,

živnost řemeslná "Pedikúra, maníkúra" náleží mezi živnosti, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, přičemž na pedikúru, manikúru a modeláž nehtů je nutno pohlížet jako na samostatné obory, které mají společný cíl, jímž je péče o ruce a nohy (včetně nehtů). Pokud jste držitelkou živnostenského oprávnění k provozování živnosti "Pedikúra, manikúra" a absolvovala jste pouze rekvalifikační kurz na manikúru (včetně nehtové modeláže), pak pokud hodláte provádět i pedikúru (ať již mokrou, či suchou), je zapotřebí splnit odbornou způsobilost i pro výkon této činnosti. Jednou z možností, uvedených v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, u předmětné živnosti, je pak i Vámi zmiňovaná rekvalifikace.

Věra Káňová


ruční práce - dotaz č. 601
Dotaz: (vložen dne: 29.08.2010)
Dobrý den,mam dotaz.Chtěla bych občas prodávat svoje kreativní výrobky,pletení z papíru,korálky,obrázky atd.Zaplatit si místo na úřadě za auto,popř.stánek.Jsem na mateřské dovolené,musím mít živnostenský list???nebo nějaké jiné povolení.Děkuji Šepsová
Odpověď: (vložena dne: 31.08.2010)
Vážená paní Šepsová,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. V tom živnostenský zákon nečiní žádné výjimky; tzn. i osoba, která je na mateřské dovolené, pokud hodlá podnikat a její činnost bude odpovídat shora uvedeným podmínkám, musí získat příslušné živnostenské oprávnění. Ve Vašem případě se zřejmě jedná o živnostenské oprávnění k provozování živnosti ohlašovací volné, s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti "Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů", případně i jiný obor činnosti živnosti volné dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, které naleznete na našem webu, pod odkazy "Krajský živnostenský úřad", "Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání" a Živnostenské podnikání". Pokud by Vaše činnost byla výsledkem duševní tvůrčí činnosti chráněné zvláštním zákonem, tj. zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), pak tato činnost nebude vykonávána v režimu živnostenského zákona, ale v režimu autorského zákona.

Petr Jakobi


obchod se dřevem - dotaz č. 600
Dotaz: (vložen dne: 18.08.2010)
Dborý den,
chtěla bych se zeptat, jaké živnostenské oprávnění potřebuji k obchodování s palivovým dřívím, zprostředkování prodeje.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 23.08.2010)
Dobrý den,

v případě, že uvedená činnost naplní znaky živnosti (§ 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), potřebujete ohlásit živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" s oborem činnosti 47 Zprostředkování obchodu a služeb a 48 Velkoobchod a maloobchod.

Doporučujeme Vám nahlédnout do obsahových náplní jednotlivých živností a oborů, které jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 278/2008., o obsahových náplních jednotlivých živností.


Zdeňka Janků

Vizážistika - dotaz č. 599
Dotaz: (vložen dne: 16.08.2010)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, co je potřeba k vyřízení živnostenského listu pro předmět podnikání: vizážistika, poradenství v oblasti image.
Jedná se o živnost řemeslnou nebo volnou?

Předem děkuji za odpověď,
LN
Odpověď: (vložena dne: 23.08.2010)
Dobrý den,

činnost vizážisty náleží do živnosti ohlašovací volné s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti 60 , "Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků". Obsahovou náplň předmětného oboru naleznete v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, která mimo jiné obsahuje i poradenskou činnost v oblasti společenských věd, v oblasti společenského vystupování, rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, barvové poradenství a podobně.


Zdeňka JankůDárkové předměty - dotaz č. 598
Dotaz: (vložen dne: 23.07.2010)
Dobrý den,chtěla bych se informovat.Moje teta plete věnce a zvonečky z papíru a chtěla by zkusit příležitostně zboží prodat.Na Vánoce,dušičky atd..Je potřeba živnostenský list,i když je prodej pouze příležitostný.Popř. co je všechno potřeba zařídit k tomuto prodeji.Předem děkuji za odpověď Šepsová
Odpověď: (vložena dne: 26.07.2010)
Dobrý den, paní Šepsová,

Z dotazu je zřejmé, že Vaše teta by chtěla výrobky z papíru prodávat do budoucna a prodej by byl uskutečňován příležitostně několikrát do roka, což už má charakter soustavné činnosti. Podle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), je živností soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Při naplnění všech zmíněných znaků živnosti, je nutné vyřídit si živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" obor činnosti 13. Výroba, vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů. Pro jeho získání je nutné splnit všeobecné podmínky provozování živnosti podle § 6 živnostenského zákona (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost).

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky, při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor. Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).


Zdeňka Janků

Zastavárenská činnost - dotaz č. 597
Dotaz: (vložen dne: 21.07.2010)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat co všechno potřebuji vyřídit kromě živnostenského listu, abych si mohl udělat zastavárnu. Například ičo dičo a podobně a kde to vyřídim. Děkuji, Čonka
Odpověď: (vložena dne: 23.07.2010)
Dobrý den, pane Čonka,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že činnost "provozování zastavárny" spadá do živnosti ohlašovací volné " Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona " obor činnosti "Zastávárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím".

Vstupujete-li do podnikání jako fyzická osoba, identifikační číslo přidělí obecní živnostenský úřad, u kterého budete živnost ohlašovat. Daňové identifikační číslo získáte u příslušného správce daně podle bydliště (místa trvalého pobytu) fyzické osoby na základě podání přihlášky k daňové registraci, kterou můžete společně s ohlášením živnosti učinit na obecním živnostenském úřadě. Současně s ohlášením živnosti můžete oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa a podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Obecní živnostenský úřad předává tyto informace příslušnému správci daně, orgánu sociálního zabezpečení, úřadu práce a příslušné zdravotní pojišťovně.

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.

Prostory, kde budete činnost vyvíjet, budou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena
a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, pro další informace se můžete obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Zdeňka JankůZřízení živnosti. - dotaz č. 596
Dotaz: (vložen dne: 16.07.2010)
Dobrý den,
chtěla jsem Vás požádat o radu. Rozhodla jsem se pro práci jako Finanční konzultant. K tomu potřebuji mít udělené IČO. Bylo mi řečeno, že stačí pouze IČ. Tak jsem se chtěla dotázat, zda stačí požádat na statistickém úřadě o identifikační číslo nebo musím zažádat o živnostenské oprávnění. Pokud požádám o živnostenské oprávnění, tak IČ dostanu v rámci něj?
Dále jsem chtěla požádat o informace týkající se povinností OSVČ. Kde jsou uvedena všechna pojištění a jiné povinnosti z toho plynoucí?

Děkuji za radu, pěkný den, Jana Nováková.
Odpověď: (vložena dne: 19.07.2010)
Vážená paní Nováková,

z Vašeho dotazu není jednoznačně zřejmé, jaká činnost má být pod názvem "Finanční konzultant" vykonávána. Pokud by se jednalo o poradenské služby v oblasti finančních záležitostí, jako např. poskytování úvěrů, zhodnocení kapitálu a podobně, služby v oblasti ekonomických otázek v obchodních záležitostech a při plánování, a přitom by nešlo o daňové a účetní poradenství nebo o činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, pak by se jednalo o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor 60: Poradenská a konzultační činnost - viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož text naleznete na našem webu, pod odkazy: Veřejná správa, Krajský živnostenský úřad, Zajímavé odkazy a Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání. Živnost pak můžete ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě. Stejně tak by se jednalo o živnost, pokud hodláte pod výše uvedeným názvem vykonávat činnost účetního poradce. V tomto případě by šlo o živnost vázanou, s předmětem podnikání "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence", viz příloha č. 2 živnostenského zákona, jehož text rovněž naleznete na našem webu. Identifikační číslo, které bude uvedeno na Vašem výpisu z živnostenského rejstříku, Vám pak přidělí živnostenský úřad, u kterého živnost ohlásíte.

Pokud by však mělo jít o činnost daňových poradců nebo o činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, pak tyto činnosti jsou z živnostenského podnikání vyloučeny - viz § 3 odst. odst. 2 písm. e), resp. § 3 odst. a) živnostenského zákona. Identifikační číslo v tomto případě obdržíte od Českého statistického úřadu.

Informace ve věci povinností OSVČ, ve vztahu k pojištění, naleznete v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Petr Jakobi


Garant - dotaz č. 595
Dotaz: (vložen dne: 08.07.2010)
Dobrý den, prosím o Vaši radu. Jsem vyučen v oboru elektro. Manželka již podniká v oblasti bytovýsch služeb a chce si rozšířit živnost o /poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob/. Jelikož nemá vyučení v oboru elektro, ale já ano je možné, abych jí jako manžel manželce poskytl garanta pro tuto živnost.

Děkuji za Vaší odpověď.
S pozdravem Dohnal

dohnal.adam@email.cz
Odpověď: (vložena dne: 13.07.2010)
Vážený pane Dohnale,

k Vašemu dotazu na odbornou způsobilost pro koncesi "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" sdělujeme, že dle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je pro tuto činnost odborná způsobilost stanovena, mj. takto:

- střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikaci nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru.

Pokud máte 3 roky praxe v oboru "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", popřípadě v příbuzném oboru, pak odbornou způsobilost pro uvedenou činnost splňujete. Doplňujeme, že k posouzení odborné způsobilosti jednotlivých živností jsou dle zákona určeny pouze obecní živnostenské úřady.

Poznamenáváme, že živnostenský zákon včetně jeho přílohy č. 3 naleznete, např. na našem webu, pod odkazy: Veřejná správa, Krajský živnostenský úřad, Zajímavé odkazy a Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Petr Jakobi


Garant - dotaz č. 594
Dotaz: (vložen dne: 08.07.2010)
Dobrý den, prosím o Vaši radu. Jsem vyučen v oboru elektro. Manželka již podniká v oblasti bytovýsch služeb a chce si rozšířit živnost o /poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob/. Jelikož nemá vyučení v oboru elektro, ale já ano je možné, abych jí jako manžel manželce poskytl garanta pro tuto živnost.

Děkuji za Vaší odpověď.
S pozdravem Dohnal
Odpověď: (vložena dne: 13.07.2010)
Vážený pane Dohnale,

k Vašemu dotazu na odbornou způsobilost pro koncesi "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" sdělujeme, že dle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je pro tuto činnost odborná způsobilost stanovena, mj. takto:

- střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikaci nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru.

Pokud máte 3 roky praxe v oboru "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", popřípadě v příbuzném oboru, pak odbornou způsobilost pro uvedenou činnost splňujete. Doplňujeme, že k posouzení odborné způsobilosti jednotlivých živností jsou dle zákona určeny pouze obecní živnostenské úřady.

Poznamenáváme, že živnostenský zákon včetně jeho přílohy č. 3 naleznete, např. na našem webu, pod odkazy: Veřejná správa, Krajský živnostenský úřad, Zajímavé odkazy a Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup