Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

dorty,zákusky - dotaz č. 3287
Dotaz: (vložen dne: 08.09.2017)
Dobrý den,
chtěla bych si zařídit živnost, kdy bych vyráběla doma různé dorty, zákusky, záviny, muffiny (prostě sladké jídlo na oslavy) a to bych pak rozvážela zákazníkům, kteří by si toto jídlo u mě objednali. Před časem jste tu odpověděli paní,která chtěla dělat doma řízky,pomazánky a podobně a také nemusela mít hostinskou činnost.

Jedná se v mém případě také o živnost ohlašovací volnou, s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti 7 ? "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků" a obor činnosti 47 ? "Zprostředkování obchodu
a služeb".

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 08.09.2017)
Dobrý den,
v případě, že budete doma vyrábět Vámi uvedené potravinářské výrobky, pak se jedná o živnost ohlašovací řemeslnou, s předmětem podnikání "Pekařství, cukrářství"; vizte nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis naleznete např. na webu http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c--278-2008-sb---82761/.
Provozovna, jako prostor, v němž je živnost provozována, je zákonem upravena ustanovením
§ 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), vizte http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravnipredpisy/zivnostensky-zakon--166698/. Ustanovení §§ 21 a 22 živnostenského zákona upravuje odbornou způsobilost pro živnosti řemeslné, kde činnost "Pekařství, cukrářství" náleží.

V případě provozovny jste jako podnikatelka povinna zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Zvláštními právními předpisy se rozumí např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; pro zhodnocení hygienických a provozních podmínek zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský živnostenský úřad Vám proto doporučuje obrátit se ve věci užívání části vašeho bydliště zároveň jako provozovny, na příslušný stavební úřad a hygienickou stanici.
Petr Jakobi


Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb - dotaz č. 3286
Dotaz: (vložen dne: 14.05.2017)
Jsem předsedkyní spolku (původně občanského sdružení) na cvičení pilates.
Zároveň vykonávám pro tento spolek zdarma výuku jako cvičitelka pohybového cvičení pilates.
Nejsem zde však v pracovním poměru,činnost je vykonávána na základě našich stanov a neberu odměnu.

Jelikož nesplňuji VŠ ani jiné podmínky pro vydání vázané živnosti,dle nařízení postačí doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku).

DOTAZ:
bude mi uznáno potvrzení (doklad) o vykonání 7 leté praxe cvičitelky od spolku pro vydání živnosti "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" , když jsem nebyla v pracovněprávním vztahu a činnost cvičitelky byla vykonávana jen na základě stanov spolku?
Děkuji Mirka
Odpověď: (vložena dne: 24.05.2017)
Vážená paní,

odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"). Pro vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti?." to je a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo c) osvědčení pro rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo d) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Z výše uvedeného vyplývá, že nesplňujete požadovanou odbornou způsobilost. Máte však možnost ustanovit odpovědného zástupce, který odbornost pro výše uvedenou živnost splňuje. Problematika odpovědného zástupce je upravena v § 11 živnostenského zákona.

Rádi bychom Vás ještě upozornili, že živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ...", spadá podle ustanovení § 7 odst. 6 živnostenského zákona, mezi živnosti, kdy je podnikatel povinen zajistit výkon činností pouze fyzickými osobami, splňujícími odbornou způsobilost stanovenou v příloze č. 5 živnostenského zákona. Důvodem je potřeba zajistit zejména u těch živností, při nichž může dojít k ohrožení zdraví, výkon činnosti jen osobami odborně způsobilými.

S pozdravem

Renata Drozdková


Dotaz - dotaz č. 3285
Dotaz: (vložen dne: 17.01.2017)
Dobrý den, potřebovala bych prosím ke své bakalářské práci přehled jednotlivých živností provozovaných v Ostravě v roce 2016. Děkuji

Tereza Chovancová
Odpověď: (vložena dne: 18.01.2017)
Vážená paní,
obraťte se na Český statistický úřad v Ostravě, Repinova 2661/17, Ostrava, 702 03, telefonní kontakt 595131211, který Vám poskytne požadovaná data.
S pozdravem
Renata Drozdková


Výlety do zahraničí - dotaz č. 3284
Dotaz: (vložen dne: 30.09.2016)
Dobrý den,
prosím o informaci, zda je nutné založit cestovní kancelář či stačí cestovní agentura.

Jezdím do zahraničí se skupinkami lidí, kterým zajistím ubytování včetně snídaně. Jiné jídlo nezajišťuji.
Tito lidé se tam dopraví sami, svými auty.
V ceně výletu jsou taktéž místní vstupenky a má přítomnost coby průvodce.
Zájemci, kteří chtějí využít měření energií svého těla, mají tuto možnost také. V některých výletech je cena již započítána, v některých ne.

Prosím o vyjádření se k těmto činostem.

Moc Vám děkuju.

Radek Kubla
Odpověď: (vložena dne: 13.10.2016)
Vážený pane,

v daném případě dle Vašeho popisu se jedná o živnost koncesovanou, s předmětem podnikání "Provozování cestovní kanceláře", kdy obsahem náplně této je organizování, nabízení a prodej zájezdů. Zájezdem se rozumí podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisu, soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:
a) ubytování,
b) dopravu,
c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb, což ve vašem případě je průvodcovství, organizování výletů.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné podat žádost o koncesi, s předmětem podnikání "Provozování cestovní kanceláře" na obecní živnostenský úřad a splnit podmínky souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisu.

Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Je pak na vaší úvaze, zda budete na základě koncese podnikat jako fyzická osoba podnikající nebo si založíte obchodní společnost "cestovní kancelář" podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů a budete podnikat jako právnická osoba, v režimu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Klusková Nikol


pekařka nebo cukrářka? - dotaz č. 3283
Dotaz: (vložen dne: 07.08.2016)
Prosím o informaci,mohu jako vyučená " pekařka " získat živnostenský list:
a) na pečení dortů?
b) mohu vyrábět z čokolády cukrovinky jako josu pralinky a tabulkové čokolády?

Nebo mi nestačí být vyučená pekařka a musím mít výuční list cukrář?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 09.08.2016)
Vážená paní,
pro získání živnostenského oprávnění pro předmět podnikání "Pekařství, cukrářství" Vám postačuje být vyučená pekařka.
Dle obsahové náplně živnosti řemeslné "Pekařství, cukrářství", jež je stanovena v Nařízení vlády
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů,
příloha č. 1, lze v rámci živnosti "Pekařství, cukrářství" vyrábět cukrovinky, čokolády a čokoládové bonbóny, úpravu cukrářských a pekařských výrobků.
Cukrovinky jsou blíže definovány vyhláškou č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbóny, ve znění pozdějších přepisů.
Z výše uvedeného vyplývá, že pečení dortů a výrobu cukrovinek lze provádět na základě živnostenského oprávnění v předmětu podnikání "Pekařství, cukrářství".

Pavla Křístková


úmrtí OSVČ - dotaz č. 3280
Dotaz: (vložen dne: 11.07.2016)
Vážení,31.5. mi zemřel manžel,podnikal jako OSVČ,mám několik otázek,protože jsem bezradná -a předem děkuji za jejich zodpovězení.
l.dočetla jsem se,že mohu v živnosti po manželovi pokračovat,jsem dědic ze závěti/,je lhůta na oznámení ŽÚ že chci pokračovat 3.měsíční ? A potom po ukončení dědického řízení 1 měsíc ?
2.Do ukončení dědického řízení řeším všechny náležitosti já,podnikatelský účet byl zablokovaný,odcházejí pouze stálé platby,ale já musím hradit i některé ostatní platby - např.povinné ručení za auto které je v obchodním majetku a asi ho nemohu do konce dědického řízení prodat,jak uplatnit tyto jednorázové náklady? Manžel byl plátcem DPH,mohu v této době příjmové faktury vystavovat s DPH a podávat přiznání k DPH?A pokud budu na jeho ŽL pokračovat budu automaticky plátcem DPH? A jak to bude s odpisy obchodního majetku ?
3.manžel měl živnostenské oprávnění na různé druhy činností,v poslední době ale měl příjmy jen z pronájmů a z drobné činnosti v oboru stavebnictví / rozpočty,stavební dozor a pod. /,kdybych chtěla pokračovat v činnosti na jeho ŽL /po dobu 6 měsíců od ukončení dědického řízení / bylo mi sděleno,že musím mít odpovědnou osobu na stavební činnost- neprodleně - mohu,i když tuto činnost nebudu provádět,protože na ní nemám kvalifikaci a nezvládla bych ji ani s odpovědnou osobou - tedy na základě oznámení této skutečnosti ŽÚ nějak tuto činnost vypustit,nebo nemohu v podnikání na jeho živnost.list po dobu těch 6 měsíců pokračovat
Děkuji Houdková

Odpověď: (vložena dne: 18.07.2016)
Vážená paní,
pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele lze za podmínek uvedených v § 13 odst. 2 až 5 zákona č. 455/1994 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon") do skončení dědického řízení. Dle uvedených ustanovení se Vám nabízejí tři možnosti:
Pokud hodláte pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění Vašeho zesnulého manžela, jste povinna oznámit tuto skutečnost jakémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění ke dni úmrtí. Zároveň musíte splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, uvedené v § 6 živnostenského zákona, to je plná svéprávnost a bezúhonnost, a dále musíte splňovat zvláštní podmínky uvedené v § 7 živnostenského zákona, tzn odbornou a jinou způsobilost, pokud je tento zákon vyžaduje k příslušné činnosti. Dále nesmíte mít jako fyzická nebo právnická osoba překážky uvedené v § 8 živnostenského zákona, co se týká konkursu a insolvenčního návrhu. Nesplňujete-li všeobecnou nebo odbornou způsobilost, lze pokračovat v provozování živnosti ustanovením odpovědného zástupce neprodleně, pokud splňuje výše uvedené podmínky.
Pokud jste oznámila pokračování v provozování živnosti, ale rozhodnete se nadále nepokračovat v provozování živnosti, oprávnění v provozování živnosti zaniká dnem doručení živnostenskému úřadu.
Pokud prokážete, že jste nabyla majetková práva vztahujícího se k provozování živnosti, můžete pokračovat v provozování živnosti i po skončení dědického řízení, a to i když neoznámíte pokračování v provozování živnosti, ale do 3 měsíců od skončení dědického řízení jste povinna oznámit pokračování živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost, jinak právo pokračovat zanikne marným uplynutím této lhůty.
Pokud nechcete pokračovat v provozování živnosti v určitém předmětu podnikání, ve Vašem případě se to zřejmě týká předmětu podnikání "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování", tím, že neoznámíte pokračování v provozování živnosti v tomto oboru, automaticky zaniká oprávnění k této činnosti 3 měsíce od úmrtí, v ostatních předmětech podnikání můžete po oznámení nadále pokračovat.
K otázce týkající se problematiky daní a financí Vám doporučujeme se obrátit na finanční úřad (seznam naleznete na http://www.mpo.cz/dokument23036.html), nebo na daňového poradce.

Pavla Křístková


Hostinská činnost - dotaz č. 3279
Dotaz: (vložen dne: 14.06.2016)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat za svého kamaráda, je občan Německa a chtěl by si v Čechách otevřít hospodu, v Německu pracoval 7 let jako číšník, zaměstnavatel by mu to potvrdil, bude mu to v Čechách uznáno jako praxe??? Moc děkuji za odpověď. Roman K.
Odpověď: (vložena dne: 11.07.2016)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu uvádíme následující:
Prokazování odborné způsobilosti pro řemeslné živnosti.
Právní úprava odborné způsobilosti pro řemeslné živnosti nabízí celou řadu možností kvalifikačních předpokladů, jimiž lze alternativně prokázat odbornou způsobilost.
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o
1. řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
2. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
3. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
4. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo
5. uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
6. ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Občan České republiky nebo státní příslušník jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též
1. u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
2. u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
3. u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o
1. řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
2. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
3. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
4. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
5. řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
6. vykonání šestileté praxe v oboru.

Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://www.msk.cz/cz/podnikani/dulezite-kontakty-a-odkazy-46063/

S pozdravem
Kristina Pesslovánákup / prodej krmiv nebo dopňků pro zvířata - dotaz č. 3278
Dotaz: (vložen dne: 23.04.2016)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat které živnostenské oprávnění stačí na internetový prodej krmiv nebo doplňků pro zvířata ( obojky, hračky, klece atd..). Bude stačit živnost volná - Velkoobchod a maloobchod ? Nebo bude třeba živnost vázaná - Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy ? Popřípadě lze se za určitých podmínek vyhnout živnosti vázané v tomto případě ? děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 29.04.2016)
Dobrý den,

na uvedenou činnost - prodej krmiv a doplňků pro zvířata Vám postačí oprávnění k živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 48 Velkoobchod a maloobchod. Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů živnosti volné jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož aktuální znění naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz v sekci podpora podnikání.


Pavla Křístková


Rozsah živnostenského oprávnění "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" - dotaz č. 3277
Dotaz: (vložen dne: 21.03.2016)
Dobrý den,
Živnostenské oprávnění v rozsahu "Provádění staveb, jejich změna a odstraňování" zahrnuje provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných nebo vázaných, případně živnosti volné.
Zahrnuje toto živnostenské oprávnění také vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu či vyhotovení dílenské dokumentace v rámci stavby?
(Projektovou dokumentaci kutečného provedení stavby nemusí zpracovávat autorizovaná osoba a je v podstatě součástí stavebních činností - viz http://www.ckait.cz/faq - dotaz č. 8)
Odpověď: (vložena dne: 23.03.2016)
Dobrý den,

živnost vázaná "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování", obsahuje provádění činností tak, jak je Vámi popsáno, avšak již nezahrnuje vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu či vyhotovení dílenské dokumentace v rámci stavby (vizte Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplní jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů). Tuto činnost lze vykonávat na základě živnosti vázané "Projektová činnost ve výstavbě", v rámci níž lze zpracovávat (dle současného platného znění) územně plánovací dokumentaci, územní studie, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentaci pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popř. projektovou dokumentaci podle stavebního zákona.

Projektovou činnost, která je jednou z vybraných činností ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění - autorizaci k výkonu vybraných činností podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Podle § 14 zákona, vykonávají autorizované osoby činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, a to buď jako svobodní architekti nebo svobodní inženýři podle zákona nebo jako osoby vykonávající činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (dále jen "živnostenský zákon"). Z uvedeného je zřejmé, že při vlastním provozování projektové činnosti fyzickou osobou buď jako svobodný architekt nebo svobodný inženýr nebo jako osoba podnikající podle živnostenského zákona, jedná se vždy o výkon činnosti vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

Z výše uvedeného vyplývá, že projektovou činnost nelze realizovat na základě Vámi uváděné činnosti "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování".

Pavla Martincová


organizační složka - dotaz č. 3276
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2016)
Dobrý den, jsem vedoucí organizační složky a nevím jestli mohu sám nahlásit na úřadě novou provozovnu. Díky za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 08.03.2016)
Vážený pane,

v čele každé organizační složky musí být ustanoven vedoucí organizační složky a jako takový, vykonává za zahraniční společnost veškeré právní úkony, které se týkají této organizační složky. Vedoucí organizační složky nejedná za organizační složku, protože nemá právní subjektivitu a za zahraniční společnost může jednat pouze v záležitostech týkajících se organizační složky.

V dané zemi, ve které je organizační složka založena, má vedoucí organizační složky na starosti jednání s obchodními partnery a uzavírání smluv, zastupuje zahraniční společnost před úřady
a soudy dané země, především jedná-li se o záležitosti organizační složky. V případě překročení pravomocí by učiněné právní úkony byly neplatné. Zde je nezbytné si uvědomit, že smluvní stranou zůstává i nadále zahraniční společnost.

Pro doplnění uvádíme, že dle § 503 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), je pobočkou taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost, a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

Zahraniční osoba je oprávněna na území České republiky zřídit jednu nebo více organizačních složek (podniků, odštěpných závodů), které mají samostatné identifikační číslo, a vedoucí této složky je zapsán do obchodního rejstříku. V daném okamžiku dostává tato osoba oprávnění jednat za organizační složku a v její pravomoci je také ohlášení nové provozovny.

Pavla Martincová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup