Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Výroba cukrové pasty - dotaz č. 571
Dotaz: (vložen dne: 06.10.2009)
Je možné si vyrábět cukrovou pastu na depilaci?Za jakých podmínek to lze?Děkuji Vendy
Odpověď: (vložena dne: 09.10.2009)
Dobrý den, paní Vendy,

výroba cukrové depilační pasty spadá do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků. K získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost je nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti, t.j. 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám.

Vzhledem k charakteru uvedené živnosti, před samotným vyřízením příslušného živnostenského oprávnění, doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro získání dalších informací Vám doporučujeme kontaktovat Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111 (http://www.khsova.cz.)

Věra Káňovánehtová modeláž - dotaz č. 570
Dotaz: (vložen dne: 30.09.2009)
Dobrý den chtěla bych pořádat rekvalifikační kurzy nehtové modeláže,abych mohla na závěr kurzu vydávát certifikát.Co vše potřebuji splnit v oboru již pracuji 15 let a kam se obrátit kdo mě toto vše sdělí. Děkuji za odpověď. kebrlová
Odpověď: (vložena dne: 01.10.2009)
Dobrý den, paní Kebrlová,

nehtová modeláž je pouze jedním z úkonů živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra". Rekvalifikační kurzy se na dílčí činnosti neprovádí.

Pro Vaši informaci však uvádíme, že podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, může rekvalifikaci provádět pouze
a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,
b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu,
c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle
zvláštního právního předpisu, nebo
d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.

O akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů se žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Bližší informace k podmínkám získání akreditace a kontakty získáte na webových stránkách http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy.

Naproti tomu pořádání kurzů, seminářů a školení (bez akreditace), zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost náleží do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem, t.j. 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám.

Certifikát o absolvování takového kurzu není dokladem uvedeným v živnostenském zákoně a z pohledu živnostenského zákona a jeho přílohy č. 5, která obsahuje seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, nemá žádnou hodnotu. Certifikátem se tudíž nelze v případě kontroly živnostenského úřadu prokazovat.

Věra Káňová


Strojní mechanik pro stroje a zařízení - dotaz č. 569
Dotaz: (vložen dne: 27.09.2009)
Dobrý den
Mohl bych si jako vyučený strojní mechanik pro stroje a zařízení udělat ŽL na Instalatéra? Respektivě co bych pro to musel udělat?
Díky
Odpověď: (vložena dne: 30.09.2009)
Dobrý den,

výuční obor strojní mechanik pro stroje a zařízení je považován jako příbuzný obor pro živnost "Vodoinstalatérství, topenářství" ve smyslu ust. § 22 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že před živnostenským úřadem musíte prokázat odbornou způsobilost výučním listem a vykonání jednoroční praxe v oboru. Praxi v oboru se rozumí pro účely živnostenského zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávním vztahu (blíže - ustanovení § 7 odst. 4 živnostenského zákona). Praxi v oboru prokážete stanoviskem, resp. vyjádřením zaměstnavatele, ve kterém bude potvrzeno výše uvedené s uvedením doby, po kterou byla odborná činnost provozována (od do). Bližší informace k uvedenému Vám sdělí živnostenský úřad, kde provozování živnosti ohlásíte.

K získání živnostenského oprávnění je, rovněž nutné splnit všeobecné podmínky provozování živnosti (tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost). Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html). Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,-Kč.Depilace cukrovou hmotou - dotaz č. 568
Dotaz: (vložen dne: 24.09.2009)
Dobrý den,od mé kamarádky jsem se již před lety naučila metodu depilace cukrovou hmotou.Provozuji manikúru a modeláž nehtů a ráda bych rozšířila živnost ještě o tuto metodu.Co potřebuji ke splnění podmínek k získání živnosti?Musím mít kurz,případně garanta?
Děkuji za odpověď Vendula P.
Odpověď: (vložena dne: 01.10.2009)
Dobrý den, paní Vendulo,

podle Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, lze depilaci provádět v rámci živnosti řemeslné "Kosmetické služby" nebo živnosti řemeslné "Pedikúra a manikúra". Pokud tedy jste držitelkou živnostenského oprávnění na výše jmenovanou živnost, můžete zmíněnou činnost vykonávat.

Upozorňujeme však, že podle přílohy č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je "Pedikúra, manikúra" živností, jejíž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro příslušnou pracovní činnost.

Věra Káňová


Umělecká agentura - dotaz č. 567
Dotaz: (vložen dne: 16.09.2009)
Dobrý den!
Chtěla bych si založit uměleckou agenturu, ale bohužel nikde nemohu najít informace o tom, jakým způsobem to mohu realizovat a co všechno k tomu potřebuji.
Děkuji, Jana.
Odpověď: (vložena dne: 21.09.2009)
Dobrý den, paní Jano,

vzhledem ke skutečnosti, že ve svém dotazu blíže nespecifikujete zamýšlenou činnost umělecké agentury, nezbývá než konstatovat, že např. činnost agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby za účelem získání účasti v hraných filmech, divadelních představeních, koncertech nebo jiných druzích uměleckých a zábavních představení, vyhledávání nakladatelů či výrobců knih, divadelních her, uměleckých výtvarných děl a podobně, spadá do obsahové náplně živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb; viz. nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Pokud by se např. jednalo o pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a audiovizuálních představení a estrádních produkcí, pak by tato činnost spadala do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

K získání živnostenského oprávnění je, v obou případech, nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost). Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html). Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,-Kč.

Daniela Hlubkováustanovení § 69a pokračování příspěvku č. 564 - dotaz č. 566
Dotaz: (vložen dne: 09.09.2009)
Dobrý den, v § 69a se píše o dočasném poskytování služby na území ČR. Co se rozumí "dočasně", jak dlouho? Nikde jsem to nenašel. Obsah článku 49 taky nemůžu najít. V Anglii jsem živnostník(self-employed). Trvalé bydliště mám v ČR. Pokud si zřídím prodejnu v ČR a budu pokračovat na mou anglickou živnost, musím tuto skutečnost hlásit na nějakém úřadě v ČR, nebo si jen otevřu krámek a všechno budu řešit s mou účetní v Anglii? Velice Vám děkuji. Vaše pomoc je pro lidi neocenitelná!!! Jiří S.
Odpověď: (vložena dne: 18.09.2009)
Dobrý den, pane Jiří,

volný pohyb služeb spočívá v právu podnikatele z jednoho členského státu poskytovat na území hostitelského členského státu dočasně a příležitostně služby, a to na základě oprávnění získaného v zemi sídla (místa podnikání), aniž by se tento podnikatel musel v hostitelském členském státu usadit. Legislativa EU nestanoví žádné konkrétní časové omezení pro poskytování služeb v jiných členských zemích EU s oprávněním pro podnikání ze země původu. Právo ES pouze stanoví, že tyto služby musí být dočasné. Dočasná služba je služba zpravidla poskytovaná za úplatu, která je omezená vzhledem k trvání, pravidelnosti, opakování a kontinuitě činnosti a vychází ze smlouvy (případně objednávky). Národní legislativa některých členských zemí stanoví limity, jiné státy žádné limity nestanoví. Obecně by poskytování služeb mělo probíhat jako dočasné opatření, nikoli jako pravidelná a opakovaná činnost. Česká republika je v oblasti volného pohybu služeb velmi liberální.

Základním legislativním rámcem EU pro svobodu poskytování služeb a svobodu usazování je Smlouva o založení ES, jejíž konsolidovanou verzi lze nalézt na adrese http://eur-lex.europa.eu.

Definice, za jakých podmínek může být po poskytovateli služby požadováno založení stálé provozovny v druhém státu, je obsažena ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Na dočasné poskytování služeb podle § 69a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdjších předpisů, se další ustanovení tohoto zákona nevztahují, s výjimkou povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování služeb.

Další informace lze získat na adresách: http://www.mpo.cz
http://ec.europa.eu


Věra Káňová


Podmínky pro garanta - dotaz č. 565
Dotaz: (vložen dne: 09.09.2009)
Dobrý den,chci se Vás zeptat pokud budu mít garanta k oboru nehtové modeláže,jestli ten garant musí se mnou na živnostenský úřad,jelikož není ze stejného města,ale přes 140 km.Dá se to řešit popř.podpisem u notáře?Nebo nějak jinak.Děkuji Eva P.
Odpověď: (vložena dne: 11.09.2009)
Dobrý den, paní Evo,

pokud živnost ohlašovací řemeslnou ?Pedikúra, manikúra? budete provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, pak dle § 46 odst. 1 písm. g) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, fyzická osoba připojí k ohlášení prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Nadto si dovoluji upozornit, že odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Daniela Hlubkováživnost v Anglii a provozovna v ČR - dotaz č. 564
Dotaz: (vložen dne: 06.09.2009)
Dobrý den, mám živnost v Anglii a chci si v ČR otevřít prodejnu s textilem. Zboží koupím v UK a prodám ve svém obchodě v ČR. Budu muset nějak platit daně i v ČR? Nebo to zaplatím jen v UK? A co kdybych chtěl zaměstnat prodavačku? Platil bych jí soc. a zdrav. samozřejmě v ČR. Co můžu a musím udělat? Komu budu co platit a co musím zařídit a ohlásit? Děkuji Vám za radu. Jiří S.
Odpověď: (vložena dne: 09.09.2009)

Dobrý den, pane Jiří,

podle ustanovení § 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může živnost provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem. Záleží na Vás, zda si na území České republiky zřídíte organizační složku podniku, či další samostatný subjekt (fyzickou nebo právnickou osobu) s tím, že charakter činnosti bude opakovaný a nepřetržitý, nebo využijete ustanovení § 69a výše citovaného zákona, tj. institutu tzv. volného (dočasného) poskytování služeb, a to na základě svého oprávnění získaného v zemi původu (není nám známo Vaše postavení v Anglii), resp. dokladu prokazujícího, že tento subjekt je v zemi původu oprávněn uvedenou činnost vykonávat. U prvních dvou jmenovaných variant je nutno si vyřídit živnostenské oprávnění, v daném případě, k provozování živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 48 Velkoobchod a maloobchod.

Ohlášení živnosti lze podat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě na území České republiky. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti (žádostí o koncesi) na živnostenském úřadu též podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti (žádostí o koncesi) na živnostenském úřadu podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Podrobnější informace lze dále nalézt na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/, případně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).

Vzhledem k obsahu Vašich otázek, jakož i potřebě vybrat tu nejvhodnější z výše nastíněných možností, Vám doporučujeme, obrátit se na poradce v oblasti podnikatelských aktivit.

Věra Káňová


potvrzení roční praxe - dotaz č. 563
Dotaz: (vložen dne: 03.09.2009)
Dobrý den,cca před 5 lety jsem chodila k mé,, nehtařce" na praxi manikúry a modeláže nehtů,s tím,že bych časem mohla převzít její klientelu.Paní pak ukončila ze zdravotních důvodů živnost.Teď bych ráda s modeláží začala,mám hotový akreditovaný kurz a potřebuji garanta.Mohla by mi paní potvrdit splněnou roční praxi zpětně?Docházela jsem k ní téměř 2 roky.Děkuji za odpověď Marta
Odpověď: (vložena dne: 07.09.2009)
Dobrý den, paní Marto,

podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se praxí v oboru rozumí výkon odborných činností, náležejících do oboru nebo příbuzného oboru, osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce, odpovídající oboru činnosti, v pracovně právním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru.

Pokud ve Vašem případě došlo k naplnění výše uvedeného, nic by nemělo bánit tomu, aby praxe byla potvrzena, byť dodatečně.

Věra KáňováDotaz - kosmeticke služby - dotaz č. 562
Dotaz: (vložen dne: 27.08.2009)
Dobrý den,
moje sestra vystudovala obor kosmetička, zatím nemá žádnou praxi. Chtěla by si zařídit živnostenský list v oboru. Ráda bych si doděla kurzy (vizažistika, masaze, modeláž nehtů) a zařídila si také živnnostenstký list. Někde jsem četla, že ty kurzy nemusí být akreditované, je to pravdou? Dále se chci zeptat, zda v tomto složení je možné získat živnostenský list, když nemám praxi (jsem zaměstnaná jako administrativní pracovnice a toto bych měla jen jako přivídělek) a dále, zda nebude výhodnější, a zda je to vůbec možné, založit živnostenský list se setrou (já jsem zaměsstnaná a ona by to měla jako hlavní činnost) - kvůli poplatkům apod.? Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 02.09.2009)
Dobrý den,

k získání živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou "Kosmetické služby" je nutné splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Jednou z možností, jak splnit odbornou způsobilost uvedenou v § 21 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem, příp.maturitní zkouškou, v příslušném oboru vzdělání (případ Vaší sestry). V tomto případě není požadováno doložení praxe.

Pokud Vy sama byste absolvovala Vámi zmiňované kurzy a ohlašovala poté živnosti řemeslné "Kosmetické služby" a "Pedikúra, manikúra" a živnost vázanou "Masérské, rekondiční a regenerační služby", pak jednou z možností, jak splnit odbornou způsobilost, je předložení dokladu o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost v zařízení akreditovaném podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a, v případě řemeslných živností, vykonání jednoroční praxe v oboru. Pokud odbornou způsobilost nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Poskytování služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména barevná typologie, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo spadá do živnosti volné "Výroba, obchodu a služby neuvedené v přílohách 1 až 3", obor činnosti Poskytování služeb osobního charakteru a osobní hygienu (tuto činnost nelze zaměňovat s živností řemeslnou "Kosmetické služby", kam náleží odborné líčení), k získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost je nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,-Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor. Prostory, kde budete činnost vyvíjet, budou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 1 živnostenského zákona. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám se pro další informace obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111 (http://www.khsova.cz/01/index.php). Pro získání podrobnějších informací Vám doporučujeme obrátit se přímo na obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů.

Závěrem upozorňujeme, že od 1. července 2008, tj. od účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, se již nevydávají živnostenské listy (koncesní listiny), ale pouze "výpis" z živnostenského rejstříku. Rovněž je třeba zdůraznit, že živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Z uvedeného je zřejmé, že dvě osoby nemohou podnikat na jedno živnostenské oprávnění; resp. na oprávnění vydané jedné osobě.

Daniela Hlubková1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup