Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

založení živnosti - výuka - dotaz č. 556
Dotaz: (vložen dne: 23.07.2009)
Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda k vyřízení ŽL na výuku jazyků (samotná výuka jazyků mou osobou, poskytování a zajišťování kurzů, doučování v oblasti jazyků, příprava na zkoušky, příp. zajišťování překladů) je nutná odborná způsobilost či se jedná o volnou živnost a není způsobilost vyžadována.
Předem děkuji za Váš čas a jsem s pozdravem,
Pavlína Dvořáková
Odpověď: (vložena dne: 24.07.2009)
Dobrý den paní Dvořáková,

Vámi uváděná činnost náleží pod obory činnosti živnosti volné, s názvem předmětu podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", s obory činností, jak je uvedeno v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož znění naleznete na webových stránkách krajského živnostenského úřadu, pod odkazem "Zajímavé odkazy".

Výuka jazyků, poskytování a zajišťování kurzů, doučování v oblasti jazyků a příprava na zkoušky náleží pod obor činnosti 72: "Mimoškolní výchova a vzdělávání", překladatelská činnost včetně zajišťování překladů pod obor činnosti 69: "Překladatelská a tlumočnická činnost". K uvedeným činnostem, jelikož se jedná o obory činnosti živnosti volné, se odborná způsobilost nevyžaduje. Živnost můžete ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě České republiky; seznam živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje je rovněž uveden na webových stránkách krajského živnostenského úřadu, pod odkazem "Kontakty na živnostenské úřady".

Petr Jakobi


OBCHOD - dotaz č. 555
Dotaz: (vložen dne: 08.07.2009)
Dobrý den chttěla jsem se zeptat když si chci otevřít obchod se second-handovým oblečením musím to nahlásit že je to použitý zboží nebo ne? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 16.07.2009)
Dobrý den,

pokud hodláte otevřít obchod s použitým textilem (second - hand) a máte-li živnostenské oprávnění k živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", postačí v souladu s § 49 odst. 1 živnostenského zákona dohlásit další obor činnosti 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím.

Výše uvedená informace nezahrnuje oblast případného dovozu tohoto levného textilu ze zahraničí, který může být dále upraven zvláštním zákonem ( zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změna některých dalších zákonů). Bližší informace získáte u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Zdeňka Janků


Garant pedikúra - dotaz č. 554
Dotaz: (vložen dne: 08.07.2009)
Dobrý den, mám rekvalifikační kurz na pedikuru ukončený v březen 2008. Od 1.6.2008 podnikám mám svojí provozovnu. Kamarádka by chtěla abych jí dělala garanta. Nevím kolik let praxe musím abych jí mohla dělat garanta na pedikuru.

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 08.07.2009)

Dobrý den,

jednou z možností, jak splnit odbornou způsobilost pro provozování živnosti "Pedikura, manikúra", uvedenou v § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je řádné ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost v zařízení akreditovaném podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dále vykonání jednoroční praxe v oboru.

Pokud tedy jste absolventkou rekvalifikačního kurzu a držitelkou příslušného osvědčení a dále jste vykonala jednoroční praxi v oboru, tak jak uvádíte, nic by nemělo bránit splnění zákonem stanovené podmínky týkající se Vaší odborné způsobilosti pro uvedenou živnost.

Posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů.

Za účelem získání podrobnějších informací doporučujeme kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).


Věra Káňováuvera - dotaz č. 553
Dotaz: (vložen dne: 07.07.2009)
Dobry den chci se zeptat jestli muzu zprostredkovavat uvery kdyz budu mit zivnost na zprostredkovatelske cinnosti realitnich agentur a zprostredkovani obchodu a sluzeb.Dekuji Klusáková
Odpověď: (vložena dne: 13.07.2009)
Dobrý den,

činnost zprostředkování úvěrů spadá do obsahové náplně živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Pro informaci doplňujeme, že dle zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, s účinností od 1. července 2008 existuje pouze jedna volná živnost. Předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory živnosti volné v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti, která je podle živnostenského zákona živností ohlašovací volnou, je ode dne nabytí účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné v rozsahu všech oborů činností.Petr Jakobi

kosmetička - dotaz č. 552
Dotaz: (vložen dne: 06.07.2009)
Dobrý den,
sem vyučná kosmetička s maturitou mám několik kurzů a měla bych zájem o provádení těchto kurzů. Co pro to mám udělat.
Děkuji Šašková
Odpověď: (vložena dne: 07.07.2009)
Dobrý den, paní Šašková,

jelikož jste ve svém dotazu neuvedla více podrobností, uvádíme, že kurzy je nutné rozdělit na:
1/ kurzy s akreditací,
2/ kurzy bez akreditace.

Podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, může rekvalifikaci provádět pouze
a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,
b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu,
c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle
zvláštního právního předpisu, nebo
d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.

O akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů můžete požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Bližší informace k podmínkám získání akreditace a kontakty získáte na webových stránkách http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy.

Naproti tomu pořádání kurzů, seminářů a školení (bez akreditace), zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost náleží do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor č. 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K získání živnostenského oprávnění pro tuto živnosti je nutno splnit pouze všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem, t.j. 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Certifikát o absolvování kurzu není dokladem uvedeným v živnostenském zákoně a z pohledu živnostenského zákona a jeho přílohy č. 5, která obsahuje seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, nemá žádnou hodnotu. Certifikátem se tudíž nelze v případě kontroly živnostenského úřadu prokazovat.

Věra Káňová


Provozovna oprava silničních vozidel. - dotaz č. 551
Dotaz: (vložen dne: 02.07.2009)
Dobrý den, pro zřízení provozovny opravy silničních vozidel je třeba, aby provozovna byla způsobilá dle zvláštních právních předpisů - kde zjistím, jaká různá povolení, souhlasy a náležitosti jsou potřebná, aby bylo vše v souladu se zákony? Pokud jsou vozidla před či při opravě umístěna na pozemku přiléhajícím k provozovně, musí být souhlasy i na tuto plochu? Děkuji, s pozdravem J. Kašparová
Odpověď: (vložena dne: 02.07.2009)
Dobrý den, paní Kašparová,

jak jste sama uvedla, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon a hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám pro další informace se obrátit přímo na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111; www.khsova.cz .

Věra KáňováAutomechanik - dotaz č. 550
Dotaz: (vložen dne: 01.07.2009)
Dobrý den,
můj muž by chtěl podnikat v oboru automechanik,v tomto oboru je vyučen. Můžete mi, prosím, říct jak dlouhou musí mít praxi, aby mohl zažádat o živnostenský list a začal konečně pracovat sám na sebe. Co jsem zjistila může si otevřít ŽL na živnost volnou - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství a nebo živnost řemeslnou - Oprava motorových vozidel. Prosím Vás o radu jak mám postupovat, aby vše bylo v pořádku. Předem Vám moc děkuji. Blanka Čížkovská
Odpověď: (vložena dne: 02.07.2009)
Dobrý den, paní Čížkovská,

"Opravy silničních vozidel" náleží mezi živnosti řemeslné. K získání živnostenského oprávnění je proto nutné splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám. Odbornou způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné upravuje ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jednou z možností zde uvedenou, jak prokázat odbornou způsobilost, je doložení dokladu o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání. Praxe v oboru již není vyžadována.

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podníkání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo, kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Věra KáňováKosmeticka provozovna - dotaz č. 549
Dotaz: (vložen dne: 30.06.2009)
Dobry den,
chtela bych se informovat, co vse je potrebne k vyrizeni zivnostenskeho listu pro podnikani v oboru kosmetika a vizazistika. U obou oboru jsem prosla rekvalifikacnim kurzem. Predpokladam, ze je potreba dolozit praxi (v jake delce?) nebo zajistit garanta (po jakou minimalni dobu?).
Predem dekuji za odpoved,
LH
Odpověď: (vložena dne: 03.07.2009)
Dobrý den,

k získání živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou ?Kosmetické služby? je nutné splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Jednou z možností, jak splnit odbornou způsobilost uvedenou v §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Vámi zmiňované prokázání řádného ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost v zařízení akreditovaném podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a vykonání jednoroční praxe v oboru. Pokud odbornou způsobilost nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. V okamžiku, kdy doložíte, že i Vy splňujete zvláštní podmínky provozování živnosti, můžete oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce.

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.
Prostory, kde budete činnost vyvíjet, budou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 1 živnostenského zákona. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám se pro další informace obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111.Pro získání podrobnějších informací Vám doporučujeme obrátit se přímo na obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .Daniela Hlubkovámanikůra,nehtová modeláž - dotaz č. 548
Dotaz: (vložen dne: 01.06.2009)
Dobrý den.Potřebovala bych vědět jestli musím mít garanta,když budu vykonávat manikůru a nehtovou modeláž v salonů na živnostenský list a jako mé druhé zaměstnání...V salonu nehtařku nemají a já nevím jestli když u nich budu 1rok,budu mít tu roční praxi.Pak bych si chtěla otevřít svůj salon.Stačí ta praxe 1 rok,ikdyž to bude vedlejší zaměstnání...ze kterého budu platit daně?Děkuji JITKA
Odpověď: (vložena dne: 04.06.2009)
Dobrý den, paní Jitko,

pokud budete v pracovněprávním vztahu u podnikatele, byť by se jednalo o vedlejší pracovní poměr, pak Vy musíte splňovat odbornou způsobilost dle příl. č. 5 k zákonu. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Požadovanou odbornou způsobilost je možné, mimo jiné, prokázat osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována. Váš zaměstnavatel by pak, v tomto případě, měl vlastnit živnostenské oprávnění k provozování živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra".

Praxi v oboru lze získat např. v rámci pracovněprávního vztahu, či provozováním vlastní živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce.

Vzhledem k tomu, že k otázce daní nejsme kompetentní se vyjadřovat, doporučujeme Vám se v této věci obrátit na finanční úřad (seznam naleznete na http://www.mpo.cz/dokument23036.html), nebo na daňového poradce.

K získání živnostenského oprávnění ?Pedikúra, manikúra? je nutno splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky, kterými je odborná způsobilost dle §§ 21, 22 živnostenského zákona. Pokud ohlašovatel živnosti nesplní zákonem stanovené podmínky pro získání živnostenského oprávnění (a to, ať již vlastními silami nebo prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce), nemůže toto oprávnění získat a tudíž ani podnikatelskou činnost vykonávat.

Daniela Hlubková

Vinotéka - dotaz č. 547
Dotaz: (vložen dne: 01.06.2009)
Dobrý den, mám vinotéku a mám živnostenský list na koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Nyní uvažuji o tom, že zákazníci budou moci víno v prodejně ochutnat (za nějaký poplatek) a vybrané víno si pak zakoupí. Potřebuju živnostenský list na hotinskou činnost, když hlavně budu stále to víno prodávat? Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 08.06.2009)
Dobrý den,

ano, pokud budete v prodejně víno rozlévat na ochutnávku za poplatek, potřebujete k této činnosti živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou "Hostinská činnost". Pro získání tohoto živnostenského oprávnění je nutné splnit všeobecné (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost) a zvláštní podmínky provozování živnosti. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost podle § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem ke skutečnosti, že jste neuvedla žádnou informaci o Vašem vzdělání a výše uvedená ustanovení citovaného zákona obsahují řadu možností, jakými doklady lze odbornou způsobilost doložit, doporučujeme Vám, za účelem získání konkrétních informací, kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Pokud odbornou způsobilost nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Prostory Vaší prodejny jsou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám se pro další informace obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111; www.khsova.cz .Daniela Hlubková1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup