Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Vinotéka - dotaz č. 547
Dotaz: (vložen dne: 01.06.2009)
Dobrý den, mám vinotéku a mám živnostenský list na koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Nyní uvažuji o tom, že zákazníci budou moci víno v prodejně ochutnat (za nějaký poplatek) a vybrané víno si pak zakoupí. Potřebuju živnostenský list na hotinskou činnost, když hlavně budu stále to víno prodávat? Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 08.06.2009)
Dobrý den,

ano, pokud budete v prodejně víno rozlévat na ochutnávku za poplatek, potřebujete k této činnosti živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou "Hostinská činnost". Pro získání tohoto živnostenského oprávnění je nutné splnit všeobecné (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost) a zvláštní podmínky provozování živnosti. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost podle § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem ke skutečnosti, že jste neuvedla žádnou informaci o Vašem vzdělání a výše uvedená ustanovení citovaného zákona obsahují řadu možností, jakými doklady lze odbornou způsobilost doložit, doporučujeme Vám, za účelem získání konkrétních informací, kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Pokud odbornou způsobilost nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Prostory Vaší prodejny jsou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám se pro další informace obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111; www.khsova.cz .Daniela HlubkováPronájem-ubytování v soukromí - dotaz č. 546
Dotaz: (vložen dne: 15.05.2009)
Vážení, chtěl bych se Vás zeptat na možnost pronajímání rod. domu. Je možné provozovat ubytování bez živnostenského listu? Jednalo by se 4-8 míst, možná jen sezoní záležitost. Co bych musel vést za evidenci, jak provádět zúčtování a zdanění? Je nutné nějaké vyjádření od hygieny? Předem děkuji za Vaši odpověď. Jirka
Odpověď: (vložena dne: 25.05.2009)
Dobrý den, pane Jirko,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. ah) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, není živností.

Dále Vám doporučujeme nahlédnout do Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, konkrétně na živnost volnou "Výroba, obchod a služby v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti Ubytovací služby (http://www.mpo.cz/dokument48868.html).

S Vaší otázkou, vztahující se k problematice daní, účetnictví a hygieny, Vám doporučujeme se obrátit na finanční úřad (seznam naleznete na http://www.mpo.cz/dokument23036.html), nebo na daňového poradce a na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě (http://www.khsova.cz/01/index.php).

Daniela Hlubková


ONLINE bazar - dotaz č. 545
Dotaz: (vložen dne: 14.05.2009)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kdybych chtěla si zařídit online bazar s oděvy -dovoz anglie použitý co k tomu vše potřeba a kde to nahlásit. Děkuji s pozdravem....
Odpověď: (vložena dne: 20.05.2009)
Dobrý den,
Vámi uvedenou činnost je možné provozovat v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, za předpokladu, že tento textil nespadá do režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost je nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost). Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám.

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ). Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Věra Káňová


Dobrý den - dotaz č. 544
Dotaz: (vložen dne: 13.05.2009)
chtěla jsem se zeptat že jsem slyšela když jsem na mateřské dovolené a chci si udělat urz na kadeřnici, že mi něco přispívá nějaká zpráva. Děkuji spozdravem D.
Odpověď: (vložena dne: 20.05.2009)
Dobrý den

vzhledem k tomu, že Váš dotaz se netýká přímo problematiky živnostenského zákona, doporučujeme Vám požádat o informace příslušný úřad práce (kontakty naleznete: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place, který může zaměstnavateli při zřízení nového pracovního místa poskytnout příspěvek .

Věra Káňová


Dobrý den, - dotaz č. 543
Dotaz: (vložen dne: 13.05.2009)
chtěla jsem se zeptat když chci otevřít kadeřnický salon a zároven manikůru co je k tomu vše zapotřebí. Nejsem vyučená v tomhle oboru děkuji s pozdravem Kousalikova
Odpověď: (vložena dne: 20.05.2009)
Dobrý den, paní Kousalikova,

kadeřnictví je možné provádět v rámci řemeslné živnosti "Holičství, kadeřnictví". Manikúru je možné provádět v rámci živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra". K získání uvedených živnostenských oprávnění je proto nutné splnit, jak všeobecné (viz. odpověď k dotazu č. 542), tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Odbornou způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné upravuje ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že jste neuvedla žádnou informaci o Vašem vzdělání a výše uvedená ustanovení citovaného zákona obsahují řadu možností, jakými doklady lze odbornou způsobilost doložit, doporučujeme Vám, za účelem získání konkrétních informací, kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Pokud odbornou způsobilost nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zátupce pro více než čtyři podnikatele.

Daniela Hlubková


Dobrý den, - dotaz č. 542
Dotaz: (vložen dne: 13.05.2009)
chtěla jsem se zeptat,když chci otevřít obchůdek na živnostenský list s oděvy a drogerii je k tomu potřeba garant a jaký druh podnikání to je a co k tomu je dále zapotřebí. Děkuji Kousaliková
Odpověď: (vložena dne: 20.05.2009)
Dobrý den, paní Kousaliková,

prodej oděvů a drogérie spadá do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti Velkoobchod a maloobchod. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou je nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost). Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Prostory Vašeho obchodu budou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám se pro další informace obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111; www.khsova.cz .

Daniela Hlubková


Změna předmětu podnikání - dotaz č. 541
Dotaz: (vložen dne: 13.05.2009)
Dobrý den,

v souvislosti se změnou živnostenského zákona se změnil předmět podnikání ve výpisu z živnostenského rejstříku. Dříve Koupě zboží za účelem prodeje, nyní Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Jsme s.r.o. Musíme tedy změnit i zakladatelskou listinu v oblasti předmětu podnikání?

Děkuji za odpověď

Hanáková
Odpověď: (vložena dne: 15.05.2009)
Vážená paní Hanáková,

s účinností zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se zavádí pouze jedna volná živnost s obory činností, které bude podnikatel vykonávat. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti, která je podle tohoto zákona živností ohlašovací volnou, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné v plném rozsahu.

Dle bodu 10. Čl. II Přechodných ustanovení ke změně živnostenského zákona, předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2008) se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory činností živnosti volné v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis s obory činností podle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při první ohlášené změně nebo na žádost podnikatele.

Živnostenský zákon povinnost změnit zakládací listinu právnické osoby, v oblasti předmětu podnikání, neukládá.

Petr Jakobi


Kombinace kavárny, čajovny, restaurace, ... - dotaz č. 540
Dotaz: (vložen dne: 09.05.2009)
Dobrý den, chci se zeptat, jak bych měl postupovat při získání koncese na provozování této kombinace kavárny, čajovny, restaurace, baru a hospůdky... Předem děkuji a odpovědi bych prosil také zaslat na mail: bychmelki@gmail.com, kdyby to bylo možné...děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.05.2009)
Dobrý den,

všechny Vámi vyjmenované druhy činností spadají do živnosti ohlašovací řemeslné "Hostinská činnost". Nejedná se o koncesi. Pro získání tohoto živnostenského oprávnění je nutné splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost podle § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jelikož jste neuvedl Vámi dosažené vzdělání, vzhledem k široké škále možností, jak splnit odbornou způsobilost, doporučujeme Vám již s konkrétními informacemi obrátit se na kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.

Věra Káňová


ŠKOLNÍ BUFET - dotaz č. 539
Dotaz: (vložen dne: 02.05.2009)
Dobrý den,

velice mě překvapily tyto stránky a dále také forma přesných odpovědí.V zemi,kde jsou lidé k sobě opravdu sprostí se najde takto chytrá stránka.Prosím Vás, dovolte mi se zeptat jaké podmínky zdravotní a požární a hybienické musím splnit k provozu školního bufetu.Nikdo to nemůžu dohledat.Jsem odborníkem v cestovním ruchu,na oplátku Vám doporučím destinaci,pokud máte zájem:-). Velice děkuji Jan Zálužský
Odpověď: (vložena dne: 04.05.2009)
Dobrý den, pane Zálužský,

prostory školního bufetu jsou provozovnou ve smyslu znění § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Pro způsobilost provozovny podle zvláštních předpisů je rozhodné, jaká činnost bude v předmětné provozovně provozována. Provozovna musí být vždy zkolaudována podle stavebního zákona, příp. provedena změna účelu užívání stavby. V rámci kolaudačního řízení nebo řízení o změně užívání stavby se pak podle charakteru činnosti vyjadřují další specializované orgány (krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor atd.). Účel užívání se váže k objektu, nikoliv k subjektu.

Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad provozovny pouze eviduje, není kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučujeme s dotazem obrátit se přímo na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny, seznam naleznete na adrese www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0061, a na krajskou hygienickou stanici, jejichž seznam je zveřejněn na adrese http://portal.gov.cz/wps/portal/.

Věra Káňová


Dotaz - změna provozovny - dotaz č. 538
Dotaz: (vložen dne: 22.04.2009)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám vydaný ŽL v oboru pedikúra. Budu měnit provozovnu a zajímá mě, zda při ohlášení změny provozovny musí jít se mnou i můj odpovědný zástupce - garant. Ještě nemám splněný celý rok provozování této živnosti. Děkuji za odpověď, Kellerová Jitka
Odpověď: (vložena dne: 28.04.2009)
Dobrý den, paní Kellerová,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pro oznámení ukončení a zahájení provozování živnosti v provozovně není třeba účast odpovědného zástupce, neboť všechny změny je povinen živnostenskému úřadu oznámit podnikatel, případně osoba jím k tomu zmocněná.

Daniela Hlubková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup