Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Masér - dotaz č. 534
Dotaz: (vložen dne: 04.04.2009)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu provádět živnost Masérské, rekondiční a regenerační služby, když nemám příslušné vzdělání. Měla bych ale garanta, který má osvědčení na masér pro sportovní a rekondiční masáž. Já sama si teď dělám kurs na baňkovou masáž.Mohu si po ukončení kursu živnost ohlásit? Musím pak s garantem a nebo už bez něho??Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 10.04.2009)
Dobrý den,

k získání živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací vázanou "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je nutno splnit, jak všeobecné podmínky - dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám), tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, kterými je v daném případě odborná způsobilost ve smyslu znění přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V citované příloze jsou uvedeny celkem 4 možnosti pro prokázání požadované odbornosti, mezi které patří i osvědčení o kvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována. Posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů . Pro získání podrobnějších informací Vám doporučujeme obrátit se přímo na obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .
Je tedy možné konstatovat, že pokud Váš odpovědný zástupce bude splňovat jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, pak můžete živnost provozovat prostřednictvím tohoto odpovědného zástupce. V okamžiku, kdy doložíte, že i Vy splňujete zvláštní podmínky provozování živnosti, můžete oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce.

Daniela Hlubková


Dotaz-kosmetické služby - dotaz č. 533
Dotaz: (vložen dne: 02.04.2009)
Dobrý den, chtěla bych se informovat: mám čerstvě ukončený rekvalifikační kurz-kosmetické služby, sehnala jsem si garanta, ale nemám provozovnu. Chtěla bych se zeptat, zda si mohu zřídit ŽL a provozovat živnost bez provozovny, aniž bych porušila zákon a jak je to v tomto případě s hygienou. Prosím o radu, jak vlastně začít, případně na koho se obrátit-jsem úplný začátečník a nerada bych dělala něco proti zákonům.
Dále jsem se chtěla zeptat, pokud bych v průběhu roku s garancí otěhotněla-rizikové těhotenství, počítala by se mi garance dále, nebo by pak již byla neplatná? Předem moc děkuji
Odpověď: (vložena dne: 06.04.2009)
Dobrý den,

poskytování služeb přímo v bytě zákazníka živnostenský zákon nevylučuje. Doporučujeme Vám však k nahlédnutí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého, mimo jiné, je provozovatel kosmetických služeb povinen podle § 21 odst. 3,4 vypracovat a nechat schválit provozní řád. Jeho vzor najdete na webu KHS v Ostravě http://www.khsova.cz/obcanum/provozni_rady.php .

Vzhledem k tomu, že t.č. nesplňujete podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, musíte ustanovit odpovědného zástupce. Živnost můžete provozovat jeho prostřednictvím. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Výkon funkce odpovědného zástupce sám o sobě nezaniká. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Provozováním živnosti se rozumí skutečný vykon činnosti, nikoliv období, kdy je provozování živnosti podnikatelem přerušeno.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Věra Káňová


Výměna autoskel - dotaz č. 532
Dotaz: (vložen dne: 01.04.2009)
Dobrý den,

chtěl bych začít podnikat ve výměně autoskel. Chtěl bych vědět, zda musím mít nějaké povolení k užívání místa(garáž apod.), kde budu výměnu provádět a na kterých místech o povolení žádat...

Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 02.04.2009)
Dobrý den,

podle ust. § 17 odst. 4 živnostenského zákona, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (zejména stavebního zákona a hygienických přepisů), musí být řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám se s dotazem obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111; e-mail: podatelna@khsova.cz.

Věra Káňová


Založení internetového obchodu-studentka dálkového studia - dotaz č. 531
Dotaz: (vložen dne: 31.03.2009)
Dobrý den,
Chtěla bych si založit intenretový obchod s kometikou a smíšeným zbožím(oděvy). V součastnosti jsem ale studentka dálkového studia na Vysoké škole. Můžeme mi poradit co a jak?
Děkuji Petra Sifosová
Odpověď: (vložena dne: 01.04.2009)


Dobrý den, paní Sifosová,

Vámi uváděná činnost spadá do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti Velkoobchod a maloobchod. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou je nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost). Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html. Ohlášení živnosti lze rovněž podat prostřednictvím elektronického podání na www.rzp.cz/elpod.html
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.


Pro další informace Vám doporučujeme se obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy naleznete např. na http://portal.gov.cz ).

Věra Káňová
Vedení účetnictví - dotaz č. 530
Dotaz: (vložen dne: 28.03.2009)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda mohu zažádat o živnost vedení účetnictví, mám VŠB obor učetnictví a daně, dále certifikát o absolvování kurzu podvojného účetnictví s využitím PC. V zákoně jsem se dočetla, že potřebuji navíc tři roky praxe, pracuji již 13 let jako mzdová účetní, lze toto uznat jako praxi pro vedení účetnictví (daňová evidence, podvojné účetnictví a zpracování mezd). Děkuji za odpovědˇ
Odpověď: (vložena dne: 30.03.2009)
Dobrý den,

pro živnost vázanou "Činnost účetních poradců, vedení učetnictví, vedení daňové evidence" splňujete požadovanou odbornou způsobilost podle písm. a) přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zdeňka Janků


GARANT PRO MANIKÉRKU - dotaz č. 529
Dotaz: (vložen dne: 26.03.2009)
DOBRÝ DEN, CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT ZDA MI MŮŽE DĚLAT GARANTA PRO MODELÁŽ NEHTŮ A MANIKÚRU KOSMETIČKA VYUČENA V OBORU, PROTOŽE MI TVRDÍ, ŽE SE MANIKÚRU VYUČOVALY A ŽE V TOM I ONA MŮŽE PODNIKAT. DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ ALENA J.
Odpověď: (vložena dne: 30.03.2009)
Dobrý den, paní Aleno,

odbornou způsobilost živností řemeslných, do nichž živnost "Pedikúra, manikúra" náleží (jejíž obsahem je i modeláž nehtů), upravuje ustanovení §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jednou z možností, jak splnit tuto dbornou způsobilost je předložení výučního listu v oboru Kosmetička (Kosmetické služby).

Vámi zmíněná kosmetička tudíž může vykonávat funkci odpovědného zástupce pro výše jmenovanou živnost.

Věra Káňová


zahradnictví - dotaz č. 528
Dotaz: (vložen dne: 26.03.2009)
Dobrý den, chtěla bych si otevřít zahradnictví, ale nejsem vyučená v oboru. Chci se zeptat zda toto podnikání patří do živnosti volné a jaký živnostenský list k tomu potřebuji.
Děkuji Maříková
Odpověď: (vložena dne: 27.03.2009)
Dobrý den, paní Maříková,

k Vašemu dotazu obecně uvádíme:

pěstování okrasných a záhonových rostlin, je ve smyslu § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zemědělskou výrobou.
Zemědělský podnikatel je povinen se zaevidovat na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Správní poplatek
za zápis zemědělského podnikatele je stanoven ve výši 1 000,- Kč. Odbornou způsobilost zákon nevyžaduje. Po splnění podmínek žadatelem příslušný obecní
úřad obce vydá do 30 dnů osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Za zemědělskou výrobu nelze považovat nakládání s cizí produkcí a samotné poskytování služeb pro zemědělství bez provozování zemědělské výroby.
Doporučujeme proto také k nahlédnutí obsahové náplně živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"
stanovené v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Zdeňka Janků


zádost o informaci - dotaz č. 527
Dotaz: (vložen dne: 25.03.2009)
K výběrovému řízení máme jako česká právnická osoba doložit oprávnění, kde předmětem podnikání bude uvedeno "Myslivost" ( § 32 odst. 3 písm.c) zákona 449/2001 Sb.). Kde lze takovéto oprávnění získat? Dle živnost. zákona lze získat oprávnění pro volnou živnost s oborem č.1 a toto nechce výběrová komise uznat.
Děkuji za opověď. J. Novák jednatel
Odpověď: (vložena dne: 26.03.2009)
Dobrý den, pane Nováku,

listárna odboru vnitra a krajský živnostenský úřad slouží k získání základních informací vztahujících se k problematice podnikání, a to konkrétně k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Citovaný zákon upravuje podnikání v oblasti myslivosti pouze v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 1 Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost. Obsahovou nápoň této živnosti naleznete v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění, které je zveřejněno na adrese http://www.mpo.cz/dokument48868.html.

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, nespadá do kompetence odboru vnitra a krajský živnostenský úřad. Doporučujeme Vám proto, obrátit se přímo na orgán státní správy myslivosti, v daném případě, na nejbližší obec s rozšířenou působností v místě sídla Vaší společnosti. Obce s rozšířenou působností naleznete na adrese http://www.epusa.cz.


Věra Káňová


uplatnění výdajů v % - dotaz č. 526
Dotaz: (vložen dne: 20.03.2009)
Dobrý den, mám předmět podnikání výroba a služby neuvedené v přílohách 1 až 3, obor činnosti- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost..Pracuji převážně v lese- prořezávky, úklid, výsadba , jsem najímána na tyto práce. V jakých % si mohu uplatnit výdaje. Děkuji Jůnová
Odpověď: (vložena dne: 23.03.2009)
Dobrý den, paní Jůnová,
listárna odboru vnitra a krajský živnostenský úřad slouží k získání základních informací vztahujících se k problematice podnikání, a to konkrétně k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdjších předpisů.


S Vaší otázkou, vztahující se problematice daní a účetnictví, Vám proto doporučujeme obrátit se na finanční úřad (seznam naleznete na http://www.mpo.cz/dokument23036.html), nebo na daňového poradce.

Věra Káňová


Koncese na nákladní dopravu do 3,5t - dotaz č. 525
Dotaz: (vložen dne: 13.03.2009)
Dobrý den, jsme s.r.o., máme koncesi na - silniční motorová doprava osobní (příležitostná provozovaná osobními vozidly, resp. motocykly). Nyní bychom chtěli pořídit menší dodávku a rozvážet balíky tedy vozem do 3,5t. Musíme znovu skládat zkoušky na koncesi nebo stačí pouze zažádat na ŽÚ o vydání koncese na nákladní dopravu na základě způsobilosti pro přepravu osob? Děkuji Petr Kolář
Odpověď: (vložena dne: 18.03.2009)
Dobrý den, pane Koláři,

u koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava osobní", kterou, jak uvádíte, s.r.o. disponuje, je nutno požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání o "silniční motorovou dopravu nákladní vnitrostátní provozovanou vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně". Pro tento druh dopravy zákon nevyžaduje splnění odborné způsobilosti. Změna rozhodnutí o udělení koncese podléhá správnímu poplatku ve výši 500,- Kč.

Obecně nutno konstatovat, že odborná způsobilost, pokud ji zákon vyžaduje, se prokazuje pro každý druh dopravy zvlášť.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup