Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Bydliště - dotaz č. 514
Dotaz: (vložen dne: 09.02.2009)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda mě může živnostenský úřad pokutovat za neoznámení změny bydliště, ke které došlo úředně (na adresu obecního úřadu).
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 10.02.2009)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme:

podle § 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), se pro účely tohoto zákona, bydlištěm na území ČR rozumí trvalý pobyt na jejím území. Bydliště (trvalý pobyt) je podle § 45 odst. 2 písm. a) citovaného zákona povinný údaj v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi. Podle § 49 odst. 1 nebo § 56 odst. 1 téhož zákona, je podnikatel povinnen oznámit všechny změny údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (popř. pro žádost o koncesi) a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku, a to bez ohledu na skutečnost, že ve Vašem případě byl údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, a místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny.

Zjistí-li obecní živnostenský úřad, že podnikatel se dopustil správního deliktu tím, že v rozporu s § 49 odst. 1 živnostenského zákona neoznámil změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo nepředloží doklady o nich, nebo v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámil změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi nebo nepředloží doklady o nich, uloží za správní delikt pokutu do 20 000 Kč. Věcně a místně příslušným správním orgánem pro projednání tohoto správního deliktu je obecní živnostenský úřad podle místa podnikání.

Zdeňka Janků


dodatek - dotaz č. 513
Dotaz: (vložen dne: 08.02.2009)
Jeste jsem zapomela na dotaz zda mohu internetovy obchod provozovat doma.Zda k tomu nepotrebuji jine prostory.Dekuji
Odpověď: (vložena dne: 18.02.2009)
Dobrý den,

otázka provozovny je v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, řešena v § 17, který mimo jiné říká, že je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Daniela Hlubková


Prosim o radu - dotaz č. 512
Dotaz: (vložen dne: 08.02.2009)
Mam v umyslu jsi zalozit internetovy obchod s oblecenim s Anglie.Jiz vim ze potrebuji Zivnostensky list pro "maloobchod provozovany mimo radne provozovny,,
Zbozi,,odevy,,budu odebirat od jine osoby.Potrebuji k tomu jeste nejaky jiny Zivnostensky list?A chtela bych jse zeptat jak je to s danemi zda je to uplne stejne jako u vsech podnikatelu.Parkrat jsem jse setkala s tim ze na www stranka obchodu je napsano,,NEJSME PLATCI DPH,,
Dekuji za odpoved.
Odpověď: (vložena dne: 12.02.2009)
Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zřejmé, zda se bude jednat o nové oblečení, či zda půjde o použité oblečení.
Jednalo-li by se o nové oblečení, je činnost možné provozovat v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti Velkoobchod a maloobchod.
U použitého zboží za předpokladu, že tento textil nespadá do režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, by bylo možné činnost provozovat v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím.
K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou je nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost). Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad sám vyžádá.

Další živnostenské oprávnění pro vámi popisovanou činnost není zapotřebí.

V otázce týkající se problematiky daní Vám doporučujeme se obrátit na finanční úřad (seznam naleznete na http://www.mpo.cz/dokument23036.html), nebo na daňového poradce.

Daniela Hlubková


Stravovací zařízení - dotaz č. 511
Dotaz: (vložen dne: 04.02.2009)
Dobrý den, prosím o radu, chci rozšířit soukromé zařízení celodenní péče o děti od 3. let o vlastní kuchyni - celodenní stravování jen pro děti navštěvující zařízení. Je jedinou možností založení hostinské činnosti nebo existuje i jiná varianta? Jaká je potřebná kvalifikace odpovědného vedoucího? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 09.02.2009)
Dobrý den,

jelikož jste neuvedla, podle kterého právního předpisu soukromé zařízení celodenní péče o děti od 3 let provozujete, pak budeme-li vycházet z předpokladu, že činnost provozujete na základě živnostenského oprávnění (toto předškolní zařízení není zařazeno do sítě škol), je rozhodující, jakým způsobem bude předmětná služba poskytována a účtována. Bude-li celodenní stravování zajišťováno výhradně pro děti navštěvující předškolní zařízení, přičemž stravné bude součástí celkové platby "školného", pak živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Hostinská činnost", není nutné. Naopak, budou-li stravovací služby poskytovány i jiným strávníkům, a to ať již přímo v tomto zařízení, či si zákazníci zde připravené pokrmy odnesou, pak při naplnění ukazatelů § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. že činnost bude vykonávána soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem, jedná se o živnost a k jejímu provozování je zapotřebí živnostenské oprávnění na "Hostinská činnost".

K získání živnostenského oprávnění k provozování živnosti řemeslné "Hostinská činnost" je nutno splnit všeobecné i zvláštní podmínky, kterými je odborná způsobilost. Vzhledem k širokému spektru možností, jak odbornou způsobilost prokázat, doporučujeme Vám za účelem získání podrobnějších informací, kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Věra KáňováGarant hostinská činost - dotaz č. 510
Dotaz: (vložen dne: 02.02.2009)
Dobrý den ,
mam dělat garanta kamarádovi na otevření restaurace . Chtě jsem se zeptat ,jaké povinosti a závazky z toho pro mně vyplývají a popřípadě jaká je moje zodpovědnost ? děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 17.02.2009)
Dobrý den,

odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Vůči třetím osobám je za výsledky své podnikatelské činnosti vždy odpovědný podnikatel.

Věra KáňováDotaz ohledně zákonů, vyhlášek a norem pro zámečnické firmy - dotaz č. 509
Dotaz: (vložen dne: 01.02.2009)
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, jakými zákony ( vyhláškami, normami) je povinna se firma řídit, pokud se jedná o
zámečnickou firmu, která prodává zámečnické produkty a poskytuje zámečnické
služby (otevírání dveří).

Děkuji za Váš čas a odpověď.

Eliška Císařová
Odpověď: (vložena dne: 02.02.2009)

Dobrý den, paní Císařová,

živnostenské úřady neevidují ani nezpracovávají seznamy právních předpisů souvisejících s jednotlivými živnostmi uvedenými v přílohách 1, 2, 3 a 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme Vám proto kontaktovat Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje (Ostrava - Mariánské hory, Výstavní 2224/8, tel. číslo 597 479 333, internetové stránky http://www.khkmsk.cz ), která slouží k podpoře podnikatelských aktivit a poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností.
Z pohledu dodržování hygienických a stavebních předpisů předpisů, Vám pak doporučujeme, kontaktovat Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 724/7, Moravská Ostrava; tel. číslo 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).

Věra Káňová


OSVŠ - dotaz č. 508
Dotaz: (vložen dne: 31.01.2009)
Dcera ukončila VŠ v říjnu 2008 st. zav. zk. a od května 2008 ma ŽL na vyuku jazyku. Od kdy je považována za OSVČ?
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2009)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že za osobu samostatně výdělečně činnou je Vaše dcera považována od okamžiku, kdy fakticky začala provozovat živnost, tzn. není rozhodující datum vzniku živnostenského oprávnění.

Pro podrobnější informace Vám doporučujeme obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (adresy naleznete např. na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0098).

Daniela Hlubková
Thajské masáže - dotaz č. 507
Dotaz: (vložen dne: 29.01.2009)
Dobrý den,15 let podnikám v oboru kadeřnické služby,na který mám živnost.list,v současné době bych si chtěla zřídit provozovnu Thajské masáže .
Jaký potřebuji živn.list, případně potřebuji-li nějaký, pokud budu provozovat Thajské masáže,kde já sama nebudu tyto masáže vykonávat, ale jen zaměstnávat školené pracovníky.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 02.02.2009)
Dobrý den,

thajské masáže lze provozovat v rámci živnosti ohlašovací vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". K získání daného živnostenského oprávnění je nutno splnit, jak všeobecné podmínky (dosažení 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost), tak i zvláštní podmínky provozování živnosti ve smyslu § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), a přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu případně doložit doklad o odborné kvalifikaci vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. Pokud odbornou způsobilost nesplňujete, pak tuto situaci můžete řešit ustanovením odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zátupce pro více než čtyři podnikatele.

Výkon výše uvedené živnosti je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, která je uvedena v příloze č. 5 živnostenského zákona (§ 7 odst. 6 citovaného zákona).

Posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů (seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).


Daniela Hlubková


kolaudace - dotaz č. 506
Dotaz: (vložen dne: 28.01.2009)
Dobrý den. Chtěl bych si zřídit pneuservis. Mám v plánu tuto činnost provozovat doma v garáži a chtěl bych vědět zda je to provozovna, která podléhá kolaudaci. Děkuji za odpověď. M. Smutný
Odpověď: (vložena dne: 29.01.2009)
Dobrý den,
podle ust. § 17 odst. 4 živnostenského zákona, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (zejména stavebního zákona a hygienických přepisů), musí být řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám se s dotazem obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111; e-mail: podatelna@khsova.cz.

Petr Jakobi


dotaz na provozní řád - dotaz č. 505
Dotaz: (vložen dne: 23.01.2009)
Dobrý den, od roku 2002 provozuji nehtovou modeláž na ZL ,Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o telo" zajímalo by me zda je nutný provozní řád Helena
Odpověď: (vložena dne: 27.01.2009)
Dobrý den, paní Heleno,

povinnost vypracovat a nechat schválit provozní řád, vyplývající z § 21 odst. 3,4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje i na provozovatele nehtové modeláže, kteří vyvíjí svou činnost na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou "Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o tělo". Vzor provozního řádu naleznete na webu KHS v Ostravě http://www.khsova.cz/01_obcanum/vzory_provoznich_radu.php .

Daniela Hlubková1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup