Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

DPČ a praxe - dotaz č. 501
Dotaz: (vložen dne: 11.01.2009)
Dobry den,
kdyz budu mit dohodu o pracovni cinnosti, budu jako student platit socialni a zdravotni pojisteni ci to plati stat? Jak je to po ukonceni stredoskolskeho studia a prijeti na VS, budu i o prazdninach studentem ci se mi to prerusi? Dalsi otazkou je, zda timto muzu ziskat potrebnou praxi (samozrejme ze stejny obor) pro pozdejsi podnikani. Dekuji za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 12.01.2009)
Dobrý den,

problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy naleznete např. na http://portal.gov.cz ).

Praxí v oboru se rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci obecního živnostenského úřadu.


Věra Káňovábělení zubů - dotaz č. 500
Dotaz: (vložen dne: 10.01.2009)
Dobrý den,
rád bych se zeptal co potřebuji pro to, abych mohl podnikat v činnosti bělení zubů. Podotýkám že se nejedná o lékařský zákrok, ale pouze o kosmetickou úpravu. Jde o bělení pomocí gelu a speciální lampy s modrým světlem.

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.01.2009)
Dobrý den,

ustanovení § 16 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, upravuje samostatně činnost dentální hygienistky, do níž spadá rovněž bělení zubů a obdobné estetické úpravy. Oblast dentální hygieny je upravena příslušnými zvláštními právními předpisy z oblasti zdravotnictví a je ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z tohoto zákona vyloučena.

Daniela Hlubková


Rozšíření listárny - dotaz č. 499
Dotaz: (vložen dne: 10.01.2009)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč je tato listárna, která dřív sloužila všem občanům v kraji, zaměřená pouze na obor podnikání? Je to svým způsobem diskriminující. Snad mi rozumíte. :/
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2009)
Dobrý den,
odbor vnitra a krajský živnostenský úřad zřídil na stránkách kraje, v části týkající se podnikání, rubriku "listárna", ve které zaměstnanci krajského úřadu odpovídali na dotazy, připomínky, návrhy a náměty vztahující se pouze k problematice podnikání.
Máte-li dotaz nesouvisející s podnikáním, lze jej zaslat prostřednictvím adresy elektronické podatelny: posta@kr-moravskoslezsky.cz. Další kontaktní údaje naleznete v sekci Veřejná správa.

Jarmila Weczerková


Bufet a Catering - dotaz č. 498
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2009)
Dobrý den, vlastním žl se zaměřením na maloobchod a velkoobchod (mám kamennou prodejnu s dětským sortimentem) a ráda bych změnila podnikání. Ráda bych si otevřela školní bufet a zařizování oslav (catering), ale nevím zda je k tomu potřeba garant (nejsem vyučena v oboru, mám vystudováno gymnázium) a zda je k tomu potřeba nějaké zvláštní povolení. děkuji za odpověď.
Martina T.
Odpověď: (vložena dne: 12.01.2009)
Dobrý den, paní Martino,

pokud ve školním bufetě budete prodávat potraviny, které zákazník nebude konzumovat přímo na místě, pak se jedná o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 48 Velkoobchod a maloobchod. Pokud ovšem zákazníci budou konzumovat Vámi prodané potraviny na místě, pak se jedná o živnost řemeslnou "Hostinská činnost", kdy k získání živnostenského oprávnění je nutné splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Odbornou způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné upravuje ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Pokud odbornou způsobilost nesplňujete (Vámi sdělené informace tomu nasvědčují), pak tuto situaci můžete řešit ustanovením odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zátupce pro více než čtyři podnikatele.
Prostory, ve kterých budete vyvíjet podnikatelskou činnost jsou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 2 živnostenského zákona. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost.

Co se týče cateringu je rozhodné, jakým způsobem budete činnost provozovat a jaké služby budete zákazníkům účtovat. Pokud budete pokrmy i připravovat, pak se bude jednat o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 7 Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, obor. č. 78 Poskytování služeb osobního charakteru a pro sobní hygienu a obor č. 59 Pronájem a půjčování věcí movitých (pokud budete účtovat pronájem věcí). Pokud pokrmy připravovat nebudete, pak nemusíte vlastnit živnostenské oprávnění pro živnost volnou obor č. 7.

Rovněž si Vás dovolujeme informovat, že na základě zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění živnostenský zákon, jste díky svému existujícímu živnostenskému oprávnění pro živnost volnou "Velkoobchod a maloobchod" oprávněna provozovat živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" v rozsahu všech jejích oborů. Jen by bylo vhodné na kterémkoli živnostenském úřadě dohlásit, v jakých konkrétně oborech budete svou podnikatelskou činnost vyvíjet.

Za účelem získání podrobnějších informací se můžete rovněž obrátit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Daniela Hlubková


autodoprava nad 3500kg - dotaz č. 497
Dotaz: (vložen dne: 03.01.2009)
Dobrý den,chtěl bych začít podnikat v nákladní vnitrostátní dopravě s vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny.Jaké musim splňovat podmínky,abych získal živnostenský list a koncesi.Jsem vyučený v černém řemesle a myslim si že koncesi nezískám, ale můj otec má maturitní vysvědčení.Proto Vás prosím o radu,jak postupovat,abych mohl provozovat autodopravu.Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 12.01.2009)
Dobrý den,

k získání koncese k provozování živnosti Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, je nutno splnit, jak všeobecné podmínky provozování živnosti, tak i odbornou způsobilost.
Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám. Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených prováděcím předpisem. (Bližší informace lze získat na dboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu, tel. č. 595 622 681 paní Odstrčilová).
Nesplňuje-li podnikatel odbornou způsobilost (což je Váš případ), má možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zátupce pro více než čtyři podnikatele. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Žádost o udělení koncese lze podat u kterékoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.

Současně upozorňujeme, že budete muset prokázat finanční způsobilost. Podmínky ke způsobu prokázní finanční způsobilosti naleznete na webových stránkách
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/dop_05.wnv.html. Bližší informace rovněž získáte na výše uvedeném telefonním čísle.


Věra Káňová


Získání povolení na provoz paintballového hřiště - dotaz č. 496
Dotaz: (vložen dne: 24.12.2008)
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jaké musím mít povolení na provoz paintballového hřiště s možností půjčování veškerého vybavení k této hře? Potřebuji určitě živnostenský list, ale slyšela jsem o nějakých přísných podmínkách ( praxe se zbraněmi...). Co tedy vše musím splnit, abych mohla provozovat paintballové hřiště?
předem moc děkuji Jitka H.
Odpověď: (vložena dne: 05.01.2009)
Dobrý den, paní Jitko,

k provozování paintballové střelnice, pokud zde nebudou kromě paintballových zbraní, užívány i zbraně kategorie A, B, C nebo D uvedené v v § 7 písm. a) nebo b) zákona o zbraních, je zapotřebí živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací volnou, předmět podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 73 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, k jehož získání je nutno splnit pouze všeobecné podmínky (viz odpověď č. 495 v naší listárně). Půjčování vybavení ke hře je pak obsaženo v téže živnosti, obor č. 59. Pronájem a půjčování věcí movitých.

Pokud však podnikatel v rámci provozování paintballové střelnice bude zájemcům o paintball půjčovat paintballové zbraně, musí být držitelem živnostenského oprávnění k provozování koncese "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva" - předmět podnikání lze uvést v částečném rozsahu.
Pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva je v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozd ě jších předpisů, stanovena následující odborná způsobilost:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 1 rok praxe v oboru nebo
b )vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a 2 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání pradavač se specializací na zbraně a střelivo nebo v příbuzném oboru se zbraněmi a střelivem, nebo
e) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozováma, a 4 roky praxe v oboru.

Mimo to, podnikatel musí splňovat spolehlivost podle zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Věra Káňová
podmínky pro podnikání - dotaz č. 495
Dotaz: (vložen dne: 11.12.2008)
chci se zeptat jake podminky musim pro provozovani kadernictvi splnovat?
Jake dokumenty musim predlozit zivnostenskemu uradu?
Odpověď: (vložena dne: 15.12.2008)
Dobrý den,
holičství, kadeřnictví náleží mezi živnosti řemeslné. K získání živnostenského oprávnění je proto nutné splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám. Odbornou způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné upravuje ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že jste neuvedla žádnou informaci o Vašem vzdělání a výše uvedená ustanovení citovaného zákona obsahují řadu možností, jakými doklady lze odbornou způsobilost doložit, doporučujeme Vám, za účelem získání konkrétních informací, kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad . Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podníkání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.

Věra Káňová


Koncese dopravy do 3500kg - dotaz č. 494
Dotaz: (vložen dne: 10.12.2008)
Dobrý den.Chtěl bych si vyřídit koncesi na dopravu do 3 500kg.Jaké podmínky mám splnit a kde se koncese vyřizuje.Děkuji Kolek
Odpověď: (vložena dne: 15.12.2008)
Dobrý den, pane Kolku,

silniční motorová doprava náleží do živností koncesovaných. Žádost o udělení koncese lze podat u kterékoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html . K provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, zákon nevyžaduje splnění odborné způsobilosti. Žadatel o koncesi tak musí splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti, t.j. 18 let věku, způsobilost k právním úkonů a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám.

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podníkání podléhá, podle položky č. 24 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Průkazem živnostenského oprávnění je v výpis ze živnostenského rejstříku; do jeho vydání, pravomocné rozhodnutí, jímž byla koncese udělena.
Živnostenské oprávnění u koncesovaných živností vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Věra Káňová


Dobrý den - dotaz č. 493
Dotaz: (vložen dne: 04.12.2008)
Chtěla jsem se zeptat, kdybych chtěla provádět např. rekvalifikace pro uchazeče z úřadu práce (pro oblast již některých zanikých učebních oborů např. zahradník) kam se obrátit, aby bylo možné vysvavit osvědčení o rekvalifikaci. Je mi známo, že pro pořádání odborných kursů (ruční práce, batika...) mi postačuje živ.oprávnení pro volnou živnost "Výroba,..." obor č. 72. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 04.12.2008)
Dobrý den,

o akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů se zaměřením na oblast zahradnictví můžete požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Bližší informace k podmínkám získání akreditace a kontakty získáte na webových stránkách http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy.

Zdeňka JankůHudebník - dotaz č. 492
Dotaz: (vložen dne: 04.12.2008)
Dobrý den,
zajímalo by mě, zda musím mít nějaké živnostenské oprávnění, jestliže vystupuji s kapelou - hraji na hudební nástroj a z této činnosti mám určité příjmy (mé hlavní příjmy ovšem plynou ze zaměstnaneckého poměru).
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 04.12.2008)
Dobrý den,

podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory*), není živností.

*) zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

Doporučujeme Vám proto kontaktovat INTERGRAM - nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů (Na Poříčí 1066/27, 110 00 Praha - Nové Město, tel. 221 311 392), který na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR vykonává kolektivní správu práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Věra Káňová
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup