Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Garant- rekvalifikace manikura, modeláž nehtu - dotaz č. 504
Dotaz: (vložen dne: 16.01.2009)
Dobrý den, zde na stránkách listárny jsem se dočetla, že je možné aby garanta pro rekvalifikovanou osobu(manikura, modeláž nehtů)dělala osoba z příbuzného oboru- kadeřník. S tímto jsem se obrátila na Živnostenský úřad v místě mého bydliště a bylo mi řečeno, že toto bohužel nemají ve svých tabulkách.
Je prosím Vás nějaká možnost jak prokázat na Živnostenském úřadě, že kadeřnice může být garantem pro manikérku?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 26.01.2009)
Dobrý den,

bohužel Vás budeme muset zklamat, ale od námi naposled zveřejněné informace dne 11. 6. 2008, týkající se "příbuzného oboru kadeřník" pro živnost "Pedikúra, manikúra", dnem 1. 7. 2008, t.j. nabytím účinnnosti zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo, mimo jiné, k rekodifikaci regulovaných živností a v této souvislosti i k přehodnocení oborů, kterými je možno prokázat odbornou způsobilost pro jednotlivé živnosti řemeslné a dále k doplnění oborů vzdělání uvedených v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
V systému školství došlo k řadě změn, za které lze považovat též zavádění nového systému vzdělávacích programů do vzdělávací soustavy. Tyto vzdělávací programy postupně nahrazují učební, resp. studijní osnovy pro výuku jednotlivých oborů. Změna se dotkla i oboru vzdělání kadeřník. V současné době existuje rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-51-H/01 kadeřník. V rámci odborného vzdělávání zaměřeného na tvorbu účesů, se v souladu s rámcovým programem, žákům sice dostanou vědomosti i z oblasti péče o vlastní ruce a nohy tak, aby se předcházelo vzniku jejich vad a chorob, nicméně, informacím z oblasti zdravovědy je vyčleněn minimální počet vyučovacích hodin a nezahrnují technologické postupy, které jsou vlastní pro provozování živnosti "Pedikúra, manikúra". Nabyté znalosti a vědomosti neodpovídají profilu absolventa připraveného pro výkon činnosti pedikúra, manikúra.

Učební obory "Holič a kadeřník" či "Kadeřník" již proto nelze nadále kvalifikovat jako příbuzné obory odborné způsobilosti pro živnost řemeslnou "Pedikúra a manikúra".

Věra Káňová


cukrárna - dotaz č. 503
Dotaz: (vložen dne: 15.01.2009)
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda mohu na obor velkoobchod a maloobchod provozovat cukrárnu, zákusky bych samozřejmě nevyráběla, jenom je nakupovala.
Odpověď: (vložena dne: 16.01.2009)
Dobrý den,

pokud zákusky (případně nápoje), které budete prodávat zákazníci nebudou konzumovat přímo na místě, pak se jedná o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 48 Velkoobchod a maloobchod. Pokud ovšem ke konzumaci bude docházet přímo na místě, pak tato činnost může být vyvíjena na základě živnostenského oprávnění pro živnosti řemeslné "Pekařství a cukrářství" nebo "Hostinská činnost", proto Vám doporučujeme k nahlédnutí Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,v platném znění, které je zveřejněno na adrese http://www.mpo.cz/dokument48868.html .
K získání živnostenského oprávnění pro živnosti řemeslné je nutné splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Odbornou způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné upravuje ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Pokud odbornou způsobilost nesplňujete, pak tuto situaci můžete řešit ustanovením odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zátupce pro více než čtyři podnikatele.
Prostory, ve kterých budete vyvíjet podnikatelskou činnost jsou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 2 živnostenského zákona. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost.

Daniela Hlubková


doupřesnění dotazu č.501 - dotaz č. 502
Dotaz: (vložen dne: 13.01.2009)
Dobrý den,
děkuji za předchozí odpověd. Chtěl bych to jen upřesnit: jde mi o ziskani koncese na provozovani paintballove pujcovny, je mi nabízena spoluprace na dohodu o provedeni prace a prave mi jde o to, jestli touto dohodou, ktera je omezena na 150hodin/rok můžu získat roční praxi. Jestli se dohoda o prov. prace počítá jako pracovněprávní vztah. či jestli je pro tento účel lepší dohoda o pracovni cinnosti. Dekuji
Odpověď: (vložena dne: 20.01.2009)

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Dohoda o provedení práce je tudíž jedním z možných pracovně právních vztahů. Který z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr si vyberete, záleží pouze na Vás.

Nicméně, jak již bylo uvedeno, posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci obecního živnostenského úřadu.

Věra Káňová


DPČ a praxe - dotaz č. 501
Dotaz: (vložen dne: 11.01.2009)
Dobry den,
kdyz budu mit dohodu o pracovni cinnosti, budu jako student platit socialni a zdravotni pojisteni ci to plati stat? Jak je to po ukonceni stredoskolskeho studia a prijeti na VS, budu i o prazdninach studentem ci se mi to prerusi? Dalsi otazkou je, zda timto muzu ziskat potrebnou praxi (samozrejme ze stejny obor) pro pozdejsi podnikani. Dekuji za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 12.01.2009)
Dobrý den,

problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy naleznete např. na http://portal.gov.cz ).

Praxí v oboru se rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci obecního živnostenského úřadu.


Věra Káňovábělení zubů - dotaz č. 500
Dotaz: (vložen dne: 10.01.2009)
Dobrý den,
rád bych se zeptal co potřebuji pro to, abych mohl podnikat v činnosti bělení zubů. Podotýkám že se nejedná o lékařský zákrok, ale pouze o kosmetickou úpravu. Jde o bělení pomocí gelu a speciální lampy s modrým světlem.

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.01.2009)
Dobrý den,

ustanovení § 16 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, upravuje samostatně činnost dentální hygienistky, do níž spadá rovněž bělení zubů a obdobné estetické úpravy. Oblast dentální hygieny je upravena příslušnými zvláštními právními předpisy z oblasti zdravotnictví a je ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z tohoto zákona vyloučena.

Daniela Hlubková


Rozšíření listárny - dotaz č. 499
Dotaz: (vložen dne: 10.01.2009)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč je tato listárna, která dřív sloužila všem občanům v kraji, zaměřená pouze na obor podnikání? Je to svým způsobem diskriminující. Snad mi rozumíte. :/
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2009)
Dobrý den,
odbor vnitra a krajský živnostenský úřad zřídil na stránkách kraje, v části týkající se podnikání, rubriku "listárna", ve které zaměstnanci krajského úřadu odpovídali na dotazy, připomínky, návrhy a náměty vztahující se pouze k problematice podnikání.
Máte-li dotaz nesouvisející s podnikáním, lze jej zaslat prostřednictvím adresy elektronické podatelny: posta@kr-moravskoslezsky.cz. Další kontaktní údaje naleznete v sekci Veřejná správa.

Jarmila Weczerková


Bufet a Catering - dotaz č. 498
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2009)
Dobrý den, vlastním žl se zaměřením na maloobchod a velkoobchod (mám kamennou prodejnu s dětským sortimentem) a ráda bych změnila podnikání. Ráda bych si otevřela školní bufet a zařizování oslav (catering), ale nevím zda je k tomu potřeba garant (nejsem vyučena v oboru, mám vystudováno gymnázium) a zda je k tomu potřeba nějaké zvláštní povolení. děkuji za odpověď.
Martina T.
Odpověď: (vložena dne: 12.01.2009)
Dobrý den, paní Martino,

pokud ve školním bufetě budete prodávat potraviny, které zákazník nebude konzumovat přímo na místě, pak se jedná o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 48 Velkoobchod a maloobchod. Pokud ovšem zákazníci budou konzumovat Vámi prodané potraviny na místě, pak se jedná o živnost řemeslnou "Hostinská činnost", kdy k získání živnostenského oprávnění je nutné splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Odbornou způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné upravuje ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Pokud odbornou způsobilost nesplňujete (Vámi sdělené informace tomu nasvědčují), pak tuto situaci můžete řešit ustanovením odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zátupce pro více než čtyři podnikatele.
Prostory, ve kterých budete vyvíjet podnikatelskou činnost jsou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 2 živnostenského zákona. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost.

Co se týče cateringu je rozhodné, jakým způsobem budete činnost provozovat a jaké služby budete zákazníkům účtovat. Pokud budete pokrmy i připravovat, pak se bude jednat o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 7 Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, obor. č. 78 Poskytování služeb osobního charakteru a pro sobní hygienu a obor č. 59 Pronájem a půjčování věcí movitých (pokud budete účtovat pronájem věcí). Pokud pokrmy připravovat nebudete, pak nemusíte vlastnit živnostenské oprávnění pro živnost volnou obor č. 7.

Rovněž si Vás dovolujeme informovat, že na základě zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění živnostenský zákon, jste díky svému existujícímu živnostenskému oprávnění pro živnost volnou "Velkoobchod a maloobchod" oprávněna provozovat živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" v rozsahu všech jejích oborů. Jen by bylo vhodné na kterémkoli živnostenském úřadě dohlásit, v jakých konkrétně oborech budete svou podnikatelskou činnost vyvíjet.

Za účelem získání podrobnějších informací se můžete rovněž obrátit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Daniela Hlubková


autodoprava nad 3500kg - dotaz č. 497
Dotaz: (vložen dne: 03.01.2009)
Dobrý den,chtěl bych začít podnikat v nákladní vnitrostátní dopravě s vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny.Jaké musim splňovat podmínky,abych získal živnostenský list a koncesi.Jsem vyučený v černém řemesle a myslim si že koncesi nezískám, ale můj otec má maturitní vysvědčení.Proto Vás prosím o radu,jak postupovat,abych mohl provozovat autodopravu.Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 12.01.2009)
Dobrý den,

k získání koncese k provozování živnosti Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, je nutno splnit, jak všeobecné podmínky provozování živnosti, tak i odbornou způsobilost.
Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám. Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených prováděcím předpisem. (Bližší informace lze získat na dboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu, tel. č. 595 622 681 paní Odstrčilová).
Nesplňuje-li podnikatel odbornou způsobilost (což je Váš případ), má možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zátupce pro více než čtyři podnikatele. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Žádost o udělení koncese lze podat u kterékoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.

Současně upozorňujeme, že budete muset prokázat finanční způsobilost. Podmínky ke způsobu prokázní finanční způsobilosti naleznete na webových stránkách
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/dop_05.wnv.html. Bližší informace rovněž získáte na výše uvedeném telefonním čísle.


Věra Káňová


Získání povolení na provoz paintballového hřiště - dotaz č. 496
Dotaz: (vložen dne: 24.12.2008)
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jaké musím mít povolení na provoz paintballového hřiště s možností půjčování veškerého vybavení k této hře? Potřebuji určitě živnostenský list, ale slyšela jsem o nějakých přísných podmínkách ( praxe se zbraněmi...). Co tedy vše musím splnit, abych mohla provozovat paintballové hřiště?
předem moc děkuji Jitka H.
Odpověď: (vložena dne: 05.01.2009)
Dobrý den, paní Jitko,

k provozování paintballové střelnice, pokud zde nebudou kromě paintballových zbraní, užívány i zbraně kategorie A, B, C nebo D uvedené v v § 7 písm. a) nebo b) zákona o zbraních, je zapotřebí živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací volnou, předmět podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 73 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, k jehož získání je nutno splnit pouze všeobecné podmínky (viz odpověď č. 495 v naší listárně). Půjčování vybavení ke hře je pak obsaženo v téže živnosti, obor č. 59. Pronájem a půjčování věcí movitých.

Pokud však podnikatel v rámci provozování paintballové střelnice bude zájemcům o paintball půjčovat paintballové zbraně, musí být držitelem živnostenského oprávnění k provozování koncese "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva" - předmět podnikání lze uvést v částečném rozsahu.
Pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva je v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozd ě jších předpisů, stanovena následující odborná způsobilost:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 1 rok praxe v oboru nebo
b )vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a 2 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání pradavač se specializací na zbraně a střelivo nebo v příbuzném oboru se zbraněmi a střelivem, nebo
e) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozováma, a 4 roky praxe v oboru.

Mimo to, podnikatel musí splňovat spolehlivost podle zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Věra Káňová
podmínky pro podnikání - dotaz č. 495
Dotaz: (vložen dne: 11.12.2008)
chci se zeptat jake podminky musim pro provozovani kadernictvi splnovat?
Jake dokumenty musim predlozit zivnostenskemu uradu?
Odpověď: (vložena dne: 15.12.2008)
Dobrý den,
holičství, kadeřnictví náleží mezi živnosti řemeslné. K získání živnostenského oprávnění je proto nutné splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám. Odbornou způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné upravuje ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že jste neuvedla žádnou informaci o Vašem vzdělání a výše uvedená ustanovení citovaného zákona obsahují řadu možností, jakými doklady lze odbornou způsobilost doložit, doporučujeme Vám, za účelem získání konkrétních informací, kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad . Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podníkání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup