Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Koncese dopravy do 3500kg - dotaz č. 494
Dotaz: (vložen dne: 10.12.2008)
Dobrý den.Chtěl bych si vyřídit koncesi na dopravu do 3 500kg.Jaké podmínky mám splnit a kde se koncese vyřizuje.Děkuji Kolek
Odpověď: (vložena dne: 15.12.2008)
Dobrý den, pane Kolku,

silniční motorová doprava náleží do živností koncesovaných. Žádost o udělení koncese lze podat u kterékoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html . K provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, zákon nevyžaduje splnění odborné způsobilosti. Žadatel o koncesi tak musí splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti, t.j. 18 let věku, způsobilost k právním úkonů a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám.

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podníkání podléhá, podle položky č. 24 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Průkazem živnostenského oprávnění je v výpis ze živnostenského rejstříku; do jeho vydání, pravomocné rozhodnutí, jímž byla koncese udělena.
Živnostenské oprávnění u koncesovaných živností vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Věra Káňová


Dobrý den - dotaz č. 493
Dotaz: (vložen dne: 04.12.2008)
Chtěla jsem se zeptat, kdybych chtěla provádět např. rekvalifikace pro uchazeče z úřadu práce (pro oblast již některých zanikých učebních oborů např. zahradník) kam se obrátit, aby bylo možné vysvavit osvědčení o rekvalifikaci. Je mi známo, že pro pořádání odborných kursů (ruční práce, batika...) mi postačuje živ.oprávnení pro volnou živnost "Výroba,..." obor č. 72. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 04.12.2008)
Dobrý den,

o akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů se zaměřením na oblast zahradnictví můžete požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Bližší informace k podmínkám získání akreditace a kontakty získáte na webových stránkách http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy.

Zdeňka JankůHudebník - dotaz č. 492
Dotaz: (vložen dne: 04.12.2008)
Dobrý den,
zajímalo by mě, zda musím mít nějaké živnostenské oprávnění, jestliže vystupuji s kapelou - hraji na hudební nástroj a z této činnosti mám určité příjmy (mé hlavní příjmy ovšem plynou ze zaměstnaneckého poměru).
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 04.12.2008)
Dobrý den,

podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory*), není živností.

*) zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

Doporučujeme Vám proto kontaktovat INTERGRAM - nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů (Na Poříčí 1066/27, 110 00 Praha - Nové Město, tel. 221 311 392), který na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR vykonává kolektivní správu práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Věra Káňová
Založení Cestovní agentury - dotaz č. 491
Dotaz: (vložen dne: 27.11.2008)
Dobrý den,
jsem vyučený prodavač. Vlastním ŽL nákup-prodej a ŽL Zprostředkovatelská činnost. Momentálně činnost ze zdravotních důvodů pozastavena. Chci se zeptat
- mohu s tímto "vzděláním" založit CA za účelem on-line prodeje zájezdů, letenek, a jiných služeb cestovního ruchu (vše on-line)?
- stačí mi pro tuto činnost ŽL Zprostředkovatelská činnost, nebo musím žádat o další ŽL, jaký?
Děkuji za odpověď.
Zdeněk Šikl.
Odpověď: (vložena dne: 01.12.2008)
Dobrý den, pane Šikl,

od 1. 7. 2008, t.j. účinností zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byla stanovena jedna živnost volná s názvem "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" s 80-ti obory činností. Mezi tyto obory, mimo jiné, patří i obor Zprostředkování obchodu a služeb a obor Velkoobchod a maloobchod. Cestovní agenturu je možné provozovat rovněž v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, kdy není vyžadováno splnění odborné způsobilosti.
Vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu přesně nevyplývá, jaké "jiné služby cestovního ruchu" máte na mysli, doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje rozsah činností prováděných v rámci cestovní kanceláře a cestovní agentury.

Daniela Hlubkovávizazistka/maskerka - dotaz č. 490
Dotaz: (vložen dne: 17.11.2008)
Dobry den,
rada by som sa informovala na ziskanie zivnostenskeho opravnenia v odbore maskerka/vizazistka v Cechach. Mam certifikat ITEC fashion, TV, media make-up ziskany v Anglicku a trvaly pobyt mam momentalne na Slovensku. Mam pracovnu ponuku pre poziciu vizazistky, pracovat budem na zivnostenske opravnenie po celej Ceskej Republike. Mohli by ste mi prosim poradit ako postupovat pri ziskani zivnosti? Potrebujem nahlasit prechodny pobyt v Cechach? Bude miesto tohto pobytu miestom podnikania? Potrebujem v tom pripade povolenie majitela nehnutelnosti aj ked zivonost tam nebude vykonavana? Musi byt certifikat overeny na ministerstve priemyslu a obchodu, alebo staci uradne prelozit?
Za odpoved mam vopred dakujem.
Odpověď: (vložena dne: 19.11.2008)
Dobrý den,

fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky (zahraniční osoba) může na území České repubiiky podnikat za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštního zákona nevyplývá jinak.
Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a o změně některých zákonů, je občan Evropské unie povinen ohlásit policii místo pobytu na území České republiky ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů.

Místo podnikání si volí podnikatel sám. Objekt, v němž má místo podnikání, je povinen viditelně označit obchodní firmou, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem. Fyzická osoba k ohlášení živnosti připojuje doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště.

Poskytování služeb souvisejích s péčí o vzhled osob, zejména barevná typologie, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo spadá do živnosti volné "Výroba, obchodu a služby neuvedené v přílohách 1 až 3, obor činnosti Poskytování služeb osobního charakteru a osobní hygienu". (Tuto činnost nelze zaměňovat s živností řemeslnou Kosmetické služby, kde náleží odborné líčení.). Podrobnější informace získáte u obecního živnostenského úřadu, jejichž seznam naleznete na adrese: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Ohlášení živnosti je možno podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou není nutné splňovat odbornou způsobilost. V případě volné živnosti proto není nutné pořizovat překlad certifikátu, ani jeho uznání uznávacím orgánem, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Současně zdůrazňujeme, že provozování živnosti na základě vlastního živnostenského oprávnění nelze kvalifikovat jako pracovní poměr.


Věra Káňová


dotaz 487- manikúra - dotaz č. 489
Dotaz: (vložen dne: 11.11.2008)
Ještě jednou dobrý den,
vracím se k dotazu, který jsem na Vás měla.
Bohužel Vaše odpověď mi nic neřekla, to co jste mi
napsala, to jsem se dočetla v zákoně o živnostenském podnikání. Já bych moc ráda slyšela Váš názor, jak by se to řešilo u Vás.
Ještě jednou děkuji za konkrétní odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 18.11.2008)
Dobrý den,

jak již bylo v naší odpovědi uvedeno, jednou z možností, jak splnit odbornou způsobilost u živností řemeslných, do nichž živnost "Pedikúra, manikúra" náleží, je rovněž předložení dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru, ve Vašem konkrétním případě, pedikúry či manikúry. Pokud jste uvedenou praxi absolvovala, nic by nemělo bránit splnění zákonem stanovené podmínky týkající se odborné způsobilosti.

Posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů. Krajský živnostenský úřad se danou problematikou zabývá až jako odvolací orgán, v případě podaného odvolání.


Věra Káňová


živnostenský list - dotaz č. 488
Dotaz: (vložen dne: 05.11.2008)
Dobrý den,
prosím o radu, založili jsme s bratrem práv. osobu - s.r.o., chceme podnikat v obl. autodopravy. Co musíme předložit živnostenskému úřadu, když budeme vyřizovat živnostenský list. Jakým způsobem se můžeme registrovat k daním a sociálnímu pojištění? Na živnostenských úřadech jsme obdrželi odlišné informace. Prosíme o rychlou odpověď, potřebujeme vyřídit živnostenský list v tomto týdnu a Vaše stránky jsme našli až dnes. Předem moc děkujeme. Můžeme na vyřízený živnostenský list podnikat v Polsku? Jak je to s otázkou Obchodního rejstříku?
Odpověď: (vložena dne: 05.11.2008)
Dobrý den,

předně, z vašeho dotazu není zřejmý rozsah předmětu podnikání silniční motorové dopravy, kterou hodláte provozovat.

Koncesi "Silniční motorová doprava" lze provozovat od 1. 7. 2008 v rozsahu:
- nákladní vnitrostátní provozována vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- nákladní vnitrostátní provozována vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
- nákladní mezinárodní provozována vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- nákladní mezinárodní provozována vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
- vnitrostátní příležitostná osobní,
- mezinárodní příležitostná osobní,
- vnitrostátní veřejná linková,
- vnitrostátní zvláštní linková,
- mezinárodní linková,
- mezinárodní kyvadlová,
- taxislužba.

Předpokládáme, že se Vám jedná o silniční motorovou dopravu, pouze v rozsahu nákladní (čtyři rozsahy). Obecně, k žádosti o koncesi musí právnická osoba předložit doklad o tom, že byla založena; ve Vašem případě se jedná o společenskou smlouvu ve formě notařského zápisu (z dotazu vyplývá, že se jedná o založenou, ale dosud nevzniklou obchodní společnost). Dále doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR sídlo, doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, kterým v tomto případě bude, pokud hodláte dopravu provozovat vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, osvědčení o odborné způsobilosti pro vnitrostátní, případně i mezinárodní nákladní dopravu odpovědného zástupce pro tyto druhy dopravy (bližší informace zde podá Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu), dále prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Pokud hodláte provozovat nákladní dopravu vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, k žádosti o koncesi rovněž předložíte doklad o finanční způsobilosti (bližší informace zde rovněž podá Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu).

Správní polatek za podání žádosti o udělení koncese nyní činí 1.000,- Kč.

Na obecním živnostenském úřadě můžete rovněž podat přihlášku k daňové registraci. Informace k sociálnímu pojištění (zřejmě zaměstnanců), obdržíte na příslušné OSSZ.

Co se týče podnikání v Polsku, v této záležitosti se obraťte na tamní obchodní soud. Obecně sice platí, že v rámci Evropské unie může náš podnikatel dočasně podnikat na území jiného státu unie na základě našeho oprávnění , ale zde však mohou být v zahraničí kladeny další závažné podmínky, zvlášť u dopravy, které nám však nejsou známy.

Potřebné informace a formuláře k zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku naleznete na stránkách www.justice.cz.

Závěrem podotýkáme, že právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního rejstříku.

Případné další informace Vám určitě poskytne nejbližší živnostenský úřad.

Petr Jakobi


Manikúra - dotaz č. 487
Dotaz: (vložen dne: 04.11.2008)
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda mohu živnost "manikúra,pedikúra" provozovat na základě 6 leté praxe jak manikérka? Chci tuto živnost dělat v celém rozsahu, tak jestli mi to bude stačit? Nebo si ještě musím udělat rekvalifikaci na pedikúru?
Odpověď: (vložena dne: 20.03.2009)
Dobrý den,

odbornou způsobilost živností řemeslných, do nichž živnost "Pedikúra, manikúra" náleží, upravuje ustanovení §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Jednou, ze zde vyjmenovaných možností, je rovněž předložení dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru.

Jelikož posouzení odborné způsobilost plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů, doporučujeme Vám, obrátit se s konkrétním dokladem přímo na kterýkoliv z těchto úřadů, jejichž seznam naleznete na adrese: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Věra Káňová
registrace názvu firmy - dotaz č. 486
Dotaz: (vložen dne: 29.10.2008)
Dobrý den, chtěla bych si nechat zaregistrovat název své firmy. Můžete mi poradit, kam se obrátit, co je potřeba k takovéto registraci a jaká je cena? Živnostenské oprávnění mám jako fyzická osoba.
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2008)
Dobrý den,

předpokládáme, že máte na mysli registraci fyzické osoby. Právo užívat označení firma mají pouze podnikatelé, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku - viz ustanovení § 8 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Obchodní rejstřík je mj. jedinou centrální evidencí, který zaručuje ochranu firmy podle § 12 obchodního zákoníku, která spočívá v tom, že podnikatel, do jehož firemního práva bylo neoprávněně zasaženo, se může u soudu domáhat ochrany proti každému, kdo se takového jednání dopustil.

Formulář k návrhu na zápis do obchdního rejstříku naleznete na adrese www.justice.cz, pod odkazem "Obchodní rejstřík", kde je rovněž vystaven návod na jeho vyplnění. Správní poplatek za podání návrhu činí 5.000,- Kč, který se hradí vlepením kolkových známek do formuláře. Adresu příslušného rejstříkového soudu rovněž naleznete ve zmíněném návodu.

Zdůrazňujeme, že firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení. Může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání (§ 9 odst. 1 obchodního zákoníku). Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě (§ 10 odst. 1 obchodního zákoníku).

Petr Jakobi


škody způsobené nedbalostí - dotaz č. 485
Dotaz: (vložen dne: 29.10.2008)
Dobrý den, firma Great Service spol. s r.o. prováděla v bytě, ve kterém jsme nájemníky rekonstrukci stupaček na náklady majitelky domu. Bohužel došlo k tomu, že jsme byli vytopeni, máme zničenou (podmočenou) kuchyňskou linku. Dále nám firma způsobila tyto škody - podřená a vytopená plovoucí podlaha, v jedné místnosti vyštíplá plovoucí podlaha, popraskaná dlažba, odřená lednice, pračka, kuchyňský stůl a další nedbalostní škody. Firma si v bytě dělala co chtěla a nerespektovala, že vše v bytě máme nové nebo zánovní. Vybavení je v našem majetku, včetně plovoucí podlahy a dlažby, kterou jsme financovali my. Majitelka byla se škodami srozuměna a osobně si je byla prohlédnout i s p.Laskovskou z firmy Great Service spol. s r.o. Bylo dohodnuto, že přijde člověk z pojišťovny, který přišel a vše sepsal. Uplynuly 3 měsíce a žádné vyrozumění nepřišlo. Dnes jsme zjišťovali co se děje a z pojišťovny nám sdělil, že firma Great Service spol. s r.o. měla pojišťovně doložit podklady, které ovšem doposud nedoložila a s pojišťovnou nekomunikuje. Proto pojišťovna nemůže případ uzavřít a rovněž nám sdělili, že to vypadá, že ta firma bude vše oddalovat 3 roky, aby došlo k promlčení. Navrhli nám, že je možné ukončit tuto škodí událost a vymáhat škodu z naší pojistky. Ovšem zde nastává problém - pojišťovna nám uhradí škody způsobené vodou, ale škody způsobené nedbalostí nikoliv. Potřebujeme poradit co v této věci můžeme udělat, aby jsme dostali náhradu za poškozené věci. Jde nám hlavně o plovoucí podlahy, které jsou úplně nové a stály nemalé peníze a dlažbu, kterou budeme muset vyměnit. Firma není pojištěná proti škodám způsobené nedbalostí. Bohužel je i problém se s p. Laskovskou domluvit - chová se arogantně, neuznává jakékoliv pochybení, napadá nás že jsme jediní kdo má problém. Bohužel problém s ní má od počátku i majitelka domu a stěžovali si i jiní nájemníci, někteří tuto firmu po všem co viděli do bytu nevpustili. U nás po měsíci prací byla větší část bytu rozkopaná a vypadalo to, že k dokončení nikdy nedojde, jelikož firma stále vše oddalovala a pracovníci, spíše nic nedělali a když už tak to byla pohroma. Byli jsme měsíc bez záchodu, vody a pak i bez topení a v podmínkách, které se rovnají staveništi. Na dokončovací práce po konzultaci s majitelkou domu jsme pozvali jinou firmu, která nám na naše náklady koupelnu a záchod dodělala a to ve velmi krátké době.
Prosíme o pomoc co můžeme dělat a jak dále postupovat, aby nám náhrada škody byla vyplacena. Vše máme zdokumentované fotografiemi, máme kopii pojistky, kde jsou zaznamenány škody pojišťovnou.
Mnohokrát děkuji za jakoukoliv pomoc. Kateřina Krásná, Ostrava
Odpověď: (vložena dne: 31.10.2008)
Dobrý den, paní Krásná,

ve Vašem problému Vám bohužel nemůžeme nijak pomoci, kompetence krajského živnostenského úřadu do takovýchto oblastí nezasahují. Dle našeho názoru, je řešení nastalé situace věcí pojišťovny, a proto nezbývá než neúnavně pokračovat v komunikaci s pojišťovnou, majitelkou bytu a firmou, která práce provedla. V úvahu by rovněž přicházelo vyhledání právní pomoci a řešení soudní cestou.

Daniela Hlubková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup