Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Dokazovani praxe ze zahranici - dotaz č. 474
Dotaz: (vložen dne: 23.09.2008)
Dobry den,
muzete mi prosim poradit v jake forme mam zadat od zamestnavatele dukaz o praxi v clenske krajine EU? Dopis, potvrzeni nebo pracovni smlouvu, jake konkretni udaje musi povrzeni obsahovat? Musi byt doklad uradne prelozen do cestiny? Dokument bude pouzit k zadosti o vydani zivnostenskeho opravneni.
Dekuji
Odpověď: (vložena dne: 23.09.2008)
Dobrý den,

živnostenský zákon neupravuje náležitosti a formu písemného dokladu o praxi. Obecně dokladem o praxi je takový doklad, ze kterého je zřejmé časové období a pracovní zařazení zaměstnance včetně jeho osobních údajů. Nejčastěji se živnostenské úřady setkávají s potvrzením, které na žádost zaměstnance vystaví zaměstnavatel.

Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu.

Posouzení dokladu o praxi je zcela v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Věra Káňová


Pristrojove osetreni pleti - dotaz č. 473
Dotaz: (vložen dne: 22.09.2008)
Dobry den, rada bych se zeptala jestli pri vykonavani kosmetickych sluzeb na zivnost potrebuju specialni opravneni pro pouzivani pristroju napr. peeling/mikrodermabraze, ozonizer, biolampa, nebo pristrojova lymfodrenaz. Jsou to neinvazivni, povrchove metody, nenarusuje se integrita kuze. Jsem vyucena zdravotni sestra-bez praxe, mam rekvalifikaci pro kosmeticke sluzby a 4 roky praxe.
Za radu predem dekuji.
Julie
Odpověď: (vložena dne: 23.09.2008)
Dobrý den paní Julie,

na Váš dotaz, směřující k používání přístrojů v rámci živnosti řemeslné "Kosmetické služby", sdělujeme, že k posouzení, zda určitý přístroj je možné používat v rámci této živnosti, je zapotřebí vycházet z technické dokumentace vydané výrobcem nebo prodejcem k danému přístroji (prohlášení o shodě, návod k použití).
Z těchto dokladů je zřejmé, zda jsou přístroje určeny pouze k léčebnému využití a nelze je tedy používat v režimu živnostenského zákona, nebo je jejich využití v rámci živnosti možné. Doporučujeme Vám, obrátit se přímo na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, který ověří, zda konkrétní přístroj je možný používat v rámci uvedené živnosti.

Na závěr upozorňujeme, že lymfodrenáž není možné provádět v režimu živnostenského zákona.

Zdeňka Janků


změna - dotaz č. 472
Dotaz: (vložen dne: 18.09.2008)
Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat, jaké doklady potřebuji předložit na živnostenském úřadě když jsem se přestěhoval. Razítko už mám v občance. Místo podnikání chci nechat původní, nebude to ničemu vadit když ho teď budu mít rozdílné? A kolik zaplatím? Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 22.09.2008)

Dobrý den,

trvalý pobyt se prokazuje platným občanským průkazem, není-li změna pobytu v občanském průkazu dosud provedena, pak dokladem vystaveným příslušnou ohlašovnou. Změny údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny podléhá správnímu poplatku ve výši 100,- Kč (dle položky č. 24 písm. h) přílohy č. 1 části I. Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Poplatek je splatný při oznámení změny.

Místo podnikání si volí podnikatel sám. Liší-li se však od bydliště, je podnikatel povinen živnostenskému úřadu předložit doklad prokazující právní důvod užívání prostror, do nichž umístil místo podnikání.

Věra Káňovákontakt na podnikatele v živnostenském rejstříku - dotaz č. 471
Dotaz: (vložen dne: 12.09.2008)
Dobrý den, zajímalo by mě, zda poskytuje živnostenský úřad tel.kontakt na podnikatele v živnostenském rejstříku?
Děkuji, Císařová
Odpověď: (vložena dne: 16.09.2008)
Dobrý den, paní Císařová,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, neukládá živnostenským úřadům vedení evidence telefonních kontaktů na jednotlivé podnikatele. V návaznosti na již uvedené, živnostenské úřady informace o tel. kontaktech na podnikatele, kteří jsou vedeni v živnostenském rejstříku, neposkytují.

Daniela Hlubková


dovoz oblečení na objednávku ze zahraničí - dotaz č. 470
Dotaz: (vložen dne: 08.09.2008)
Dobrý den, ráda bych vozila oblečení na objednávku ze zahraničí. Nevím zda to dělat přes nákup-prodej nebo zprostředkování; nedostávám žádnou podepsanou fakturu a navíc je to zahraničí - země EU. Jsem na MD, takže potřebuji jednoduchou evidenci, výdělek by byl tak nízký, že nemůžu platit každý měsíc danové poradce atd... poradíte?
Odpověď: (vložena dne: 12.09.2008)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), neobsahuje žádná omezení práva podnikat osobou, která je na mateřské, případně rodičovské dovolené. K získání informací týkajících se poskytování peněžité pomoci v mateřství, Vám doporučuji se obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště.


Dále uvádíme, že Vámi uvedenou činnost je možné provozovat na základě živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" . V ohlášení uvedete obor činnnosti, dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, který bude postihovat Vámi zamýšlenou činnost. Pro živnosti volné se nevyžaduje odborná způsobilost.

Rovněž je třeba zdůraznit jednu z povinností podnikatele, plynoucí ze živnostenského zákona, a to povinnost při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, např. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Podrobnější informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Daniela HlubkováModeláž nehtů - dotaz č. 469
Dotaz: (vložen dne: 27.08.2008)
Dobrý den,
může mi garanta dělat kadeřnice s praxí, které je Slovenka a žije na Slovensku? Co je k tomu ptřeba? A musela by přijet do CR nebo je možné vyřídit vše na dálku?
Děkuji za odpověď

Nová Eva
Odpověď: (vložena dne: 27.08.2008)
Dobrý den, paní Nová,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že občanství není podstatné, důležité naopak je to, že podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je odpovědný zástupce fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Podle § 30 odst. 1 téhož zákona, podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zůástupce je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu.

Jak již bylo v naší listárně uvedeno, odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" (obsahující nehtovou modeláž) lze rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, t.j. v oboru kadeřník. Dále je nutno doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru. Mimo doklady o odborné způsobilosti, je třeba živnostenskému úřadu předložit prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Věra Káňovápedikúra - dotaz č. 468
Dotaz: (vložen dne: 26.08.2008)
Dobrý den, mám rekvalifikační kurz pedikúra akreditovaný MŠMT a ráda bych začala podnikat.Našla jsem si garanta vyučenou kadeřnici která podniká v tomto oboru.A ráda bych se zeptala co vše musím udělat proto abych mohla začít s podnikáním.Kam zajít a co všechno je duležité sebou mít.Jestli mi stačí sepsaná smlouva s lékařem ohledně sterilizace jestliže zatím nemám sterilizátor.Mockrát děkuji za odpověd Eva
Odpověď: (vložena dne: 27.08.2008)
Dobrý den, paní Evo,

dle ustanovení § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, t.j. ve Vámi uváděném případě v oboru kadeřník. Dále je nutno doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci obecního živnostenského úřadu.

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, jejichž seznam naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.
Při ohlášení živnosti musíte splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, kterými je odborná způsobilost. Mimo doklady o odborné způsobilosti je nutno živnostenskému úřadu předložit prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Bude-li se místo podnikání lišit od adresy Vašeho bydliště, je nutno rovněž přiložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž místo podnikání umístíte.

Doklady týkající se sterilizace nástrojů se živnostenskému úřadu nepředkládají. Vaší pozornosti doporučujeme zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého, mimo jiné, je provozovatel pedikúry, manikúry povinen podle § 21 odst. 3, 4 vypracovat a nechat schválit provozní řád. Jeho vzor najdete na webu KHS v Ostravě http://www.khsova.cz/obcanum/provozni_rady.php .

Podrobnější informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad.


Věra Káňová

potebuji garanta? - dotaz č. 467
Dotaz: (vložen dne: 22.08.2008)
Dobry den,rada bych vedela,zda potrebuji garanta,kdyz mam udelany kurz manikura modelaz nehtu,ktery je akreditovany ministerstvem skolstvi.Dekuji s pozdravem I.Macounova
Odpověď: (vložena dne: 25.08.2008)
Dobrý den, paní Macounová,

manikúra (modeláž nehtů) náleží do živností řemeslných, jejichž odbornou způsobilost upravuje § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V případě rekvalifikace, pro příslušnou pracovní činnost, získané v zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je nutné doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Pokud uvedené nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zátupce pro více než čtyři podnikatele.

Podrobnější informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Věra Káňová


Založení živnosti - dotaz č. 466
Dotaz: (vložen dne: 15.08.2008)
Dobrý den,mám dotaz ohledně založení živnosti.Jsem již delší dobu na nemocenské z důvodu úrazu a chtěl bych si založit živnost a provozovat e-shop.Zajímalo by mě jestli je možné podnikat při nemocenské a jak to bude s placením socialního a zdravotního pojištění.Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 25.08.2008)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle ustanovení § 304 tohoto předpisu zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím souhlasem.

Pokud chcete nabízet a prodávat zboží prostřednictvím internetu, pak tato činnost spadá pod živnost ohlašovací volnou " Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3", obor činnosti 48 Velkoobchod a maloobchod, k níž se nevyžaduje odborná způsobilost.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám se obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy naleznete např. na http://portal.gov.cz ).

Daniela Hlubkovázaložení firmy - dotaz č. 465
Dotaz: (vložen dne: 05.08.2008)
Dobrý den,chci se zeptat,když chtějí dvě osoby založit firmu,např.autodopravu a oba žádají o koncesi nad 3,5t,musí oba splňovat finanční způsobilost? I když budou vystupovat pod firemním jménem jako jedna osoba,nebo stačí,aby každý složil polovinu peněz?
Odpověď: (vložena dne: 12.08.2008)
Dobrý den,

k Vašemu, ne zcela přesnému dotazu obecně sdělujeme, že obchodní firma (dále jen "firma") je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Hodláte-li tedy skutečně založit obchodní společnost (firmu), živnostenské oprávnění se pak vyřizuje na předmětnou firmu, nikoliv na fyzické osoby, které firmu založily. Rovněž tak finanční způsobilost dopravnímu úřadu prokazuje dopravce (firma), t.j. ten, komu bude, nebo byla koncese udělena.

V případě, že hodláte uzavřít smlouvu o sdružení (nikoliv firmu), doporučujeme Vaší pozornosti § 829 a násl. občanského zákoníku. Jednotliví členové sdružení při provozování živnosti jsou povinni dodržovat podmínky stanovené živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy. Zdůrazňujeme, že sdružení podle § 829 občanského zákoníku nemá právní subjektivitu a nemůže tak být subjektem oprávněným podnikat v režimu citovaného zákona. Živnost zde může provozovat pouze ten, kdo má příslušné živnostenské oprávnění. Finanční způsobilost dopravnímu úřadu prokazují dopravci (fyzické osoby), t.j. ti, kterým byla koncese udělena.

Podrobné informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Informace k finanční způsobilosti je možno získat na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. číslo 595 622 681 (paní Odstrčilová).

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup