Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Zřízení provozovny v nájemním bytě - dotaz č. 464
Dotaz: (vložen dne: 04.08.2008)
Dobrý den,od roku 1992 mám zřízenou provozovnu v nájemním bytě-kůže-kožešiny-zakázková vyroba,opravy a prodej v rosahu živností volnych.Potřebuji souhlas majitele bytu (Magistrát měta Havířa) ke zřízení provozovny v bytě jehoš jsem k dnnešnímu dni nájemcem. děkuji za odpověd. Mříhladová Šarka Haviřov Podlesí Gagarina 1504/30.
Odpověď: (vložena dne: 05.08.2008)
Dobrý den, paní Mříhladová,

k Vašemu dotazu můžeme pouze obecně říci, že podnikatel musí zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů a byla řádně označena.

Od účinnosti zákona č. 356/1999 Sb., kterým se měnil zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti. Užívací nebo vlastnické právo (včetně uvedeného souhlasu vlastníka) k oznámené provozovně ve smyslu § 17 živnostenského zákona je podnikatel povinnen prokázat až například v rámci probíhající kontroly vedené obecním živnostenským úřadem nebo od 1.7.2008 na žádost živnostenského úřadu podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona.

Listárna krajského živnostenského úřadu slouží občanům k získání základních informací na obecné dotazy.Je možná živnost i na mateřske? - dotaz č. 463
Dotaz: (vložen dne: 29.07.2008)
Dobry den,
chtela bych jsem se zeptat jestli je mozne provozovat zivnost i popri materske dovolene neco jako na vedlejsi pracovni pomer,jedna se o fotografováni nevim zjistit jestli to patri pod volne zivnosti nebo ne,a taky jestlli potrebuju nejakeho garanta na to. Moc dekuji za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 04.08.2008)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje žádná omezení práva podnikat osobou, která je na mateřské, případně rodičovské dovolené.

K získání informací týkajících se poskytování peněžité pomoci v mateřství Vám doporučuji obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště. Seznam okresních správ sociálního zabezpečení naleznete na adrese: www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0098 .

Fotografické služby jsou jedním z oborů živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3". K získání živnostenského oprávnění k provozování této živnosti je nutno splnit pouze všeobecné podmínky, odborá způsobilost se nevyžaduje. Odpovědného zástupce tudíž není nutno ustanovovat.

Věra Káňová


Kosmetička - dotaz č. 462
Dotaz: (vložen dne: 29.07.2008)
Dobrý den, v 05/2008 jsem absolvovala rekvalifikační kurz kosmetička a nyní si chci zřídit ŽL a akreditaci MŠ. Můžete mi poradit zda potřebuji garanta a jak postupovat při vyřizování akreditace, příp. jaké jsou podmínky pro udělení. Děkuji a jsem s pozdravem.
Kateřina Krásná
Odpověď: (vložena dne: 05.08.2008)
Dobrý den, paní Krásná,

k absolvovanému rekvalifikačnímu kurzu kosmetičky potřebujete ke splnění odborné způsobilosti podle zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získat jednoletou praxi v tomto oboru. Doklad (osvědčení) vydaný podle vyhlášky č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, by měl být vydán vdělávacím zařízením akreditovaným podle vyhlášky č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání , a je zcela postačující. Žádnou další akreditaci k vyřízení živnostenského oprávnění v takovém případě nepotřebujete.

Nesplňujete-li jednoletou praxi v oboru, máte možnost provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Smluvní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je vztahem soukromoprávním a může být různého charakteru (obchodněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní). Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Vzhledem k široké škále možností uvedených v ustanovení § 21, 22 živnostenského zákona, které se vážou
na požadovanou odbornou způsobilost, Vám doporučujeme obrátit se přímo na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, kde Vám poskytnou bližší informace. Seznam obecných živnostenský úřadů naleznete - viz. zveřejněný seznam.


Zdeňka Janků


Rejstřík trestů - dotaz č. 461
Dotaz: (vložen dne: 22.07.2008)
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jaké se teď k ohlášení živnosti dokládají rejstříky trestů. Chci ohlásit živnost, a OZ mi bude dělat kamarád ze Slovenska, pobyt v Čechách nemá žádný.
A kdyby mi OZ dělal Vietnamec, s trvalým pobytem v Čechách, tak by dokládal jaký rejstřík?? děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 25.07.2008)
Dobrý den,

bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si u občanů České republiky živnostenský úřad žádá sám, u zahraničních fyzických osob (podnikatelů) jsou to doklady podle § 46 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Vámi dotazovaných případech ustanovených odpovědných zástupců občanství není rozhodující a bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence rejstříku trestů, který si živnostenský úřad vyžádá sám.


Věra KáňováProvozování masáže - dotaz č. 460
Dotaz: (vložen dne: 22.07.2008)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda musím mít na provozování masáží v salónu,který provozuje firma s.r.o., živnostenský list nebo nějaký rekvalifikační kurz.
Odpověď: (vložena dne: 23.07.2008)
Dobrý den,

předpokládáme, že jde o masérské služby, které lze provozovat v rámci živnosti ohlašovací vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Výkon této živnosti je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, která je uvedena v příloze č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů( § 7 odst. 6 citovaného zákona).

Budete-li zaměstnancem právnické osoby, která tuto živnost provozuje ve zmíněném salónu, pak musíte splňovat odbornou způsobilost požadovanou v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, tzn. minimálně vlastnit osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro tuto pracovní činnost (doklad vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována).

Budete-li masérské služby poskytovat soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, pak na uvedenou činnost musíte mít sama vyřízeno předmětné živnostenské oprávnění.

Při ohlášení živnosti musíte splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti ve smyslu § 6 živnostenského zákona a přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu, případně doložit doklad o odborné kvalifikaci vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění pozdějších předpisů. Pro splnění odborné způsobilosti v tomto případě mimo jiné postačí získat v daném oboru osvědčení o rekvalifikaci vydané zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Bližší informace k ohlášení živnosti Vám poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam naleznete na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Jankůkoncesní listina nad 3,5t - dotaz č. 459
Dotaz: (vložen dne: 21.07.2008)
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jestli mi úřad vydá koncesi na mezinárodní dopravu nad 3,5t bez zakoupeného auta k podnikání?Zda stačí složit 330 tis. na 1.auto např. podle podnikatelskěho zaměru apod.??,odborná způsobilost je samozřejmostí..
děkuji
Odpověď: (vložena dne: 22.07.2008)

Dobrý den,

podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem. Samotné vlastnictví vozidla pro vyřizování koncese k provozování silniční motorové dopravy není podmínkou a při vyřizování koncese je nepodstatné.

Kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, musí prokázat finanční způsobilost. Finanční způsobilostí se rozumí schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy. Potvrzení finanční způsobilosti je podmínkou vydání koncese k provozování dopravy.

Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši 330 000 Kč pro jedno vozidlo a 180 000 Kč pro každé další vozidlo. Vychází se z evidence nahlášených vozidel u dopravního úřadu.

Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele. O splnění finanční způsobilosti vydá příslušný dopravní úřad žadateli písemné potvrzení.

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy.

Podrobné informace k finanční způsobilosti je možno získat na odboru dopravy a silničního hospodářství, tel. číslo 595 622 681 (paní Odstrčilová).

Věra Káňová


garant obor pedikura - dotaz č. 458
Dotaz: (vložen dne: 20.07.2008)
DOBRÝ den chtěla jsem vědět jak dlouho musím nít garanta ve svém podnikání co se týče pedikúry slyšela jsem že postačí mít jen rok že vyšlo nové znění v oblasti garanta.Udělala jsem si rekfalifikační kurz s akreditací.Podnikám už necelý rok děkuji za informaci
Odpověď: (vložena dne: 21.07.2008)
Dobrý den,

od 1. 7. 2008, t.j. od účinnosti novely živnostenského zákona, došlo ke zjednodušení podmínek pro vstup do podnikání. V případě rekvalifikace, pro příslušnou pracovní činnost, získané v zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je nutné, ke splnění odborné způsobilosti, doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.
S ohledem na uvedené, máte možnost po naplnění potřebné praxe a doložení příslušného dokladu o rekvalifikaci, požádat obecní živnostenský úřad o výmaz ustanoveného odpovědného zástupce.

Podrobné informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).


Věra Káňová


garant obor pedikura - dotaz č. 457
Dotaz: (vložen dne: 20.07.2008)
DOBRÝ den chtěla jsem vědět jak dlouho musím nít garanta ve svém podnikání co se týče pedikúry slyšela jsem že postačí mít jen rok že vyšlo nové znění v oblasti garanta.Udělala jsem si rekfalifikační kurz s akreditací.Podnikám už necelý rok děkuji za informaci
Odpověď: (vložena dne: 21.07.2008)
Dobrý den,

od 1. 7. 2008, t.j. od účinnosti novely živnostenského zákona, došlo ke zjednodušení podmínek pro vstup do podnikání. V případě rekvalifikace, pro příslušnou pracovní činnost, získané v zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je nutné, ke splnění odborné způsobilosti, doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.
S ohledem na uvedené, máte možnost po naplnění potřebné praxe a doložení příslušného dokladu o rekvalifikaci, požádat obecní živnostenský úřad o výmaz ustanoveného odpovědného zástupce.

Podrobné informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).


Věra Káňová

mezinárodní doprava do 3,5t - dotaz č. 456
Dotaz: (vložen dne: 16.07.2008)
Dobrý den,chci se zeptat,zda-li je pro vyřízení koncese na mezinárodní dopravu do 3,5t požadována praxe na vnitru nebo jestli stačí pouze koncese bez praxe?
A jak je to,když má např.dodávka závěsné zařízení,jde pořád o dopravu do 3,5t??
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 17.07.2008)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v Listárně u dotazu č. 455.

Hana Juchová


mezinárodní doprava do 3,5t - dotaz č. 455
Dotaz: (vložen dne: 16.07.2008)
Dobrý den,chci se zeptat,zda-li je po vyřízení koncese na mezinárodní dopravu do 3,5t požadována praxe na vnitru nebo jestli stačí pouze koncese bez praxe?
A jak je to,když má např.dodávka závěsné zařízení,jde pořád o dopravu do 3,5t??
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 17.07.2008)
Dobrý den,

požadovaná odborná způsobilost pro provozování mezinárodní silniční dopravy, spočívající v tříleté praxi v provozování vnitrostátní silniční dopravy byla od 1. 7. 2008, t.j., účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zrušena.

Dodávka, která má závěsné zařízení je kvalifikována jako vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny.

K provozování silniční dopravy pro cizí potřeby vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny je nutná odborná způsobilost, kterou žadatel o koncesi prokazuje osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených zvláštním prováděcím předpisem. Bližší informace ke zkouškám odborné způsobilosti je možno získat na odboru dopravy a silničního hospodářství, tel. č. 595 622 681 (p. Ostrčilová).

Věra Káňová1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup