Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

dotace - dotaz č. 454
Dotaz: (vložen dne: 14.07.2008)
dobrý den chtel jsem se zeptat jestli je možnost dotaci pro zacínajíci podnikatele
Odpověď: (vložena dne: 15.07.2008)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v Listárně u dotazu č. 404, 244.

Zdeňka Janků


Jaký mám mít ŽL - dotaz č. 453
Dotaz: (vložen dne: 10.07.2008)
Byla jsem již u dvou právníků, pak na Živn.úřadě, tam mě posílali postupně ke třem právníkům, ti mne odkázali na Úřad práce, kde jsem byla u čtyř právníků postupně. Tam mi sdělili, že se mám obrátit na Ministerstvo práce...Každý mluví jinak. Chci podnikat poctivě, ale nevím, co mám Dělat. Mám kamarádku v Německu, hledá pro rodiny pomocnice z Česka. Jedou tam na ŽL. Chce, abych tady dávala inzeráty a hledala tyto pomocnice, abych jim pak zasílala informace o tom, co budou v rodině dělat. Smlouvy a vše potřebné dělá kamarádka sama v Německu. Poraďte mi, jak mám formulovat žádost o ŽL, zda mohu podávat na volnou živnost informace o tom, co jim agentura v Německu nabízí. Mohu být prostředník oné agentury ny vl.ŽL? Mám zatím ŽL na zprostředkovatelskou činnost. Poraďte mi, prosím. Děkuji. Jana
Odpověď: (vložena dne: 16.07.2008)

Dobrý den paní Jano,

Vámi popsaná činnost je podle § 3 odst. 2 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z režimu tohoto zákona vyloučena.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon o zaměstnanosti?) považuje za zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 mimo jiné, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, dále pak poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Zaměstnání mohou zprostředkovávat za podmínek stanovených tímto zákonem úřady práce, právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení ke zprostředkování zaměstnání (dále jen ?agentury práce?).

Vzhledem k tomu, že tato problematika leží mimo oblast živnostenského zákona, doporučujeme Vám obrátit se pro získání dalších informací přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zdeňka JankůHostinská činnost - dotaz č. 451
Dotaz: (vložen dne: 07.07.2008)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat kam všude mám nahlásit
provozování hostinské čiinost, živnostenský list mám. Chci provozovat diskotéku a letní zahradu. Nebudu prodávat žádné potraviny, pouze nápoje.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 09.07.2008)

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v odpovědi k dotazu č. 450.

Daniela Hlubková
Hostinská činnost - dotaz č. 450
Dotaz: (vložen dne: 07.07.2008)
Pokud chci provozovat diskotéku a letní zahradu, mám povinnost ohlásit to na hygienu, pokud nebudu prodávat žádné potraviny?
Odpověď: (vložena dne: 09.07.2008)
Dobrý den,

Vámi uvedené činnosti je možné provozovat na základě živnosti řemeslné "Hostinská činnost" a živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" s oborem činnosti "Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí". Prostory, ve kterých budete vyvíjet podnikatelskou činnost jsou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 3 živnostenského zákona. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Pro získání dalších informací Vám doporučujeme se obrátit na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111, e-mail: podatelna @khsova.cz, internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny.

Daniela Hlubková


sportovní a rekreační rybolov - dotaz č. 449
Dotaz: (vložen dne: 24.06.2008)
Dobrý den,

prosím o radu, jaké živnostenské oprávnění budu potřebovat pro sportovní a rekreační rybolov, kdy na vlastním rybníku si buď nasadím a vykrmím ryby nebo si ryby k lovu jen koupím a vypustím do rybníku a pak budu nabízet veřejnosti za úplatu možnost jejich chytání v rámci sportovního nebo jen rekreačního rybolovu. Jednalo by se o provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici a potřeboval bych oprávněnou osobu, která má vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu? Nebo by to vše spadalo pod zemědělského podnikatele?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 25.06.2008)
Dobrý den,

sportovní nebo rekreační rybolov nelze provozovat v rámci živnosti ohlašovací vázané "Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici". Doporučujeme Vám nahlédnout do listárny na odpověď u dotazu č. 441.

Zdeňka Janků


kosmetické studio - dotaz č. 448
Dotaz: (vložen dne: 15.06.2008)
Dobrý den,jsem vyučená kosmetička a chtěla bych si založit kosmetický salon je potřeba k získání žovnostenského listu od 1.7.2008 praxe?Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 16.06.2008)
Dobrý den,

od účinnosti novely živnostenského zákona, t.j. od 1. 7. 2008, dochází ke zjednodušení podmínek pro vstup do podnikání. Podle ustanovení § 21 jmenovaného zákona, se praxe, k řádnému ukončení středního vzdělání výučním listem v příslušném oboru vzdělání, nevyžaduje.

Věra Káňová


Získání koncese pro autodopravu - dotaz č. 447
Dotaz: (vložen dne: 13.06.2008)
Dobrý den, mám menší nesrovnalosti se zákonem 111/1994 sb. a to konkrétně s §6 . Chci si podat žádost o koncesi mám maturitu v oboru Dopravní provoz na Střední průmyslové škole dopravní,ale k mému překvapení se ke mě donesla zpráva že odbornu způsobilost nesplňuji? Kdo posuzuje to zda ji splňuji nebo ne a kam se případně mohu odvolat pokud se domnívám že odborná způsobilost je v mém případě splňěna minimálně z větší části.
Odpověď: (vložena dne: 18.06.2008)
Dobrý den,

jelikož neuvádíte, o jaký druh dopravy hodláte požádat, můžeme pouze obecně uvést, že odbornou způsobilost
v dopravě, spočívající ve vzdělání doloženou uvedeným maturitním vysvědčením, splňujete.

Od 1.7.2008 dochází zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ( článek VI) ke změnám
znění ustanovení § 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Po tomto datu již nebude možné nahradit osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z oblasti dopravy.

Zdeńka JankůPedikúra - dotaz č. 446
Dotaz: (vložen dne: 12.06.2008)
Dobrý den,mám rek.kurz pedikúra a chtěla bych se tím živyt.Ráda bych jezdila k zákazníkům domů,protože nemám prostor k vykonům.Je to možné a co se pro to všechno musí udělat.Děkuji za brzkou odpověď Eva K.
Odpověď: (vložena dne: 16.06.2008)
Dobrý den, paní Evo,

v současné době pro živnost řemeslnou "pedikúra, manikúra" je nutné ke splnění odborné způsobilosti podle § 22 odst. 1 písm. e) živnostenského zákona, tj. osvědčení o rekvalifikaci vydaném institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oboru "pedikúra, manikúra" a vykonání čtyřleté praxe v oboru.

Od 1. 7. 2008, t.j. od účinnosti novely živnostenského zákona, dochází ke zjednodušení podmínek pro vstup do podnikání. V případě rekvalifikace, pro příslušnou pracovní činnost, získané v zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je nutné doložit doklad o vykonání pouze jednoroční praxe v oboru.
Pokud uvedené nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce. Informace k problematice činnosti odpovědného zástupce naleznete na našich webových stránkách v Tématech: PODNIKATEL - KŽÚ -INFORMACE PODNIKATELŮM A SPOTŘEBITELŮM.

Pokud se jedná o možnost poskytování služeb přímo v bytě zákazníka, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nevylučuje. Doporučujeme však Vaší pozornosti zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého, mimo jiné, je provozovatel pedikúry, manikúry povinen podle § 21 odst. 3, 4 vypracovat a nechat schválit provozní řád. Jeho vzor najdete na webu KHS v Ostravě http://www.khsova.cz/obcanum/provozni_rady.php .

Věra Káňová
živnost - dotaz č. 445
Dotaz: (vložen dne: 12.06.2008)
dobrý den.mám ŽL na Zprostředkování služeb.mohu na tento ŽL provozovat dvě zivnosti týkající se zprostředkování služeb?nebo musím mít dva ŽL?
Odpověď: (vložena dne: 16.06.2008)
Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že Váš dotaz je poněkud nejasný, předpokládáme, že jste držitelem živnostenského oprávnění k provozování živnosti "Zprostředkování obchodu" nebo "Zprostředkování služeb", vydaného před účinností nařízení vlády č. 491/2004 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, a nařízení vlády č. 492/2004 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nař. vlády č. 468/2000 Sb. Po datu 1. 11. 2004 jste měl možnost požádat o rozšíření předmětu podnikání na "Zprostředkování obchodu a služeb" za poplatek vevýši 500,- Kč, což jste patrně neučinil.

Od účinnosti novely živnostenského zákona, t.j. 1. 7. 2008 bude pouze jedna živnost volná, a to "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" s 80-ti obory činností.

Za účelem získání konkrétních informací Vám proto doporučujeme kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra KáňováZahradkářský klub - dotaz č. 444
Dotaz: (vložen dne: 11.06.2008)
Dobrý den, jsme spolek zahrádkářů a chtěli bychom ve své klubovně točit pivo, denně tak 4 až 5 hodin. Musíme se registrovat a platit daně a nebo se můžeme na pivo "skládat" a daně neplatit? Co musíme splňovat za předpisy a co klubovna? Jaké televizní poplatky se hradí a kdo to kontroluje? Děkujeme za odpověď. Petr Dostál
Odpověď: (vložena dne: 16.06.2008)
Dobrý den pane Dostále,

rozhodující je, zda tato činnost naplní všechny znaky živnosti podle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn. půjde o činnost soustavnou, provozovanou samostatně, vlastním jménem, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Budete-li prodávat točené pivo zákazníkovi a ten jej bude konzumovat na místě, pak se jedná o živnost
řemeslnou "hostinská činnost". Prostory, ve kterých takto budete vyvíjet podnikatelsou činnost jsou provozovnou
ve smyslu § 17 odst. 2 živnostenského zákona. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná
za její činnost.

Televizní poplatky, jejich placení a vybírání je mimo oblast živnostenského podnikání. Tuto oblast upravuje např. zákon č. 348/ 2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a změně dalších zákonů, nebo doporučujeme obrátit se například na Ministerstvo kultury České republiky, které uděluje oprávnění kolektivním správcům práv podle zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon).

Podrobnější informace k odborné způsobilosti a podmínkám k získání živnostenského oprávnění poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam naleznate na webových stránkách
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html


Zdeňka Janků1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup