Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Pozastavení živnosti - dotaz č. 436
Dotaz: (vložen dne: 04.06.2008)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat co mě čeká,když jsem znovu nepozastavil živnost od data ke kteremu jsem ji měl pozastavenou?Problém je v tom,že jsem zaměstnán u stavební firmy a dlouhodobě bývám mimo bydliště pracovně.Neměl jsem čas ji opět pozastavit.Díky za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 10.06.2008)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že dle ustanovení § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, může podnikatel provozování živnosti přerušit vždy nejdéle na dobu dvou let, přičemž živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Doporučujeme Vám proto neprodleně kontaktovat příslušný obecný živnostenský úřad. Seznam naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Daniela Hlubková


pedikura, manikura, modeláž nehtů - dotaz č. 435
Dotaz: (vložen dne: 03.06.2008)
Dobrý den,

měla bych dotaz, zda k založení živnosti mi stačí pouze kurz manikúra - modeláž nehtů nebo zda musím absolvovat kurz pedikúra, manikúra - modeláž nehtů. Další moje otázka je, zda mi garanta může dělat zdravotní sestra s praxi. Děkuji předem za odpověď Bláhová
Odpověď: (vložena dne: 04.06.2008)
Dobrý den, paní Bláhová,

pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost se zde prokazuje rekvalifikačními kurzy. Je proto třeba rekvalifikace v oboru "manikúra, pedikúra" (nebo v částečném rozsahu) a dále doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Současně upozorňujeme, že modeláž nehtů je jedním z úkonů živnosti ohlašovací řemeslné "pedikúra,manikúra". Pouhá rekvalifikace "nehtová modeláž" pro získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost nepostačuje.

Maturitní vysvědčení ze střední zdravotnické školy nelze považovat za doklad, kterým by bylo možno prokázat odbornou způsobilost pro Vámi jmenovanou živnost. Důvodem je skutečnost, že studim a profil činnosti zdravotní sestry neobsahuje stejné, ani obdobné, cíle prokazující odbornou způsobilost v oboru ani příbuzném oboru. Samotný výkon praxe ve zdravotnictví pak lze z hlediska odborného posouzení pro některé živnosti považovat za praxi v oboru, kterou posuzuje na základě konkrétního předloženého dokladu, příslušný obecní živnostenský úřad.

Od 1. 7. 2008, t.j. od účinnosti novely živnostenského zákona, dochází ke zjednodušení podmínek pro vstup do podnikání. V případě rekvalifikace, pro příslušnou pracovní činnost, získané v zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je nutné doložit doklad o vykonání pouze jednoroční praxe v oboru.


Věra Káňová


Udání-dotaz.č.434 - dotaz č. 434
Dotaz: (vložen dne: 03.06.2008)
Dobrý den, prostřednictvím Vašich internetových stránek jsem se chtěla zeptat jakým způsobem se dá informovat přes živnostenský úřad veřejnost o fimě ,se kterou jsme měli špatné zkušenosti.
Tato firma ,kterou vele majitel p.Losert je velice nespolehlivá v dokončení díla,v dodržování termínu a tím pádem k dodržení celkové smlouvy o dílo.Děkuji za odpověď.
Kusová
Odpověď: (vložena dne: 04.06.2008)
Dobrý den,

bohužel Vám musíme sdělit, že přes živnostenský úřad nelze veřejnost informovat o firmě, s níž máte špatné zkušenosti, neboť k tomuto není živnostenský úřad kompetentní.

Mgr. Danuše VolnáDotace - dotaz č. 433
Dotaz: (vložen dne: 02.06.2008)
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat jak bych mohl dostat dotaci od EU?Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 03.06.2008)
Dobrý den,
odpověď naleznete v listárně u dotazu č. 404.

Zdeńka Janků


Sociální zařízení - dotaz č. 432
Dotaz: (vložen dne: 02.06.2008)
Dobrý den,chci začít podnikat v profesi ruční mytí vozidel.Je nutné mít v prostorech sociální zařízení konkrétně wc?Nebo stačí mít wc v areálu.A je nutný zvláštní odpad na čistící prostředky nebo stačí jen odvodňovací kanál.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 02.06.2008)
Dobrý den,

podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad pouze provozovny eviduje, není kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučuji obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).

Věra Káňová


Živnosti volné po 1.7.2008 - dotaz č. 431
Dotaz: (vložen dne: 01.06.2008)
Dobrý den, chtěl bych si založit tyto volné živnosti-Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a Pronájem a půjčování věcí movitých a chtěl bych se informovat, zda dochází k 1.7.2008 ke změnám při ohlašování těchto živností. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 02.06.2008)
Dobrý den,
nová právní úprava účinná od 1. července letošního roku zjednodušuje vstup do živnostenského podnikání. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Zavádí se pouze jedna volná živnost "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3" s povinností podnikatele oznámit obory činností, které bude v rámci oprávnění vykonávat. Seznam oborů činností této jediné živnosti volné je uveden v příloze č. 4 novelizovaného živnostenského zákona obsahuje Vámi vyjmenované činnosti. Výpis rejstříku trestů, potřebný pro získání živnostenského oprávnění, si obecní živnostenský úřad vyřizuje sám. Ohlášení živnosti při vstupu do podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Věra Káňová


je možné od 1.7.2008 - dotaz č. 429
Dotaz: (vložen dne: 31.05.2008)
dobrý den,je možné od 1.7.2008 získat živnostenský list na výrobu a prodej dřevěných výrobků ( truhlář ) ,když jsem vyučen jako dřevomodelář,když mám jen 2 roky praxe.Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 02.06.2008)
Dobrý den,

odbornou způsobilost pro živnost "Truhlářství" budete po 1. 7.2008 splňovat, neboť k výučnímu list v příbuzném oboru "dřevomodelář" bude zapotřebí pouze 1 rok praxe v oboru.

Zdeňka Janků


je možné od 1.7.2008 - dotaz č. 428
Dotaz: (vložen dne: 31.05.2008)
Dobrý den,je možné od 1.7.2008 získat živnostenský list na truhláře,když jsem vyučen v oboru modelář,
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 03.06.2008)
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že na tento dotaz navazuje dotaz č. 429, je odpověď v listárně vystavena pod číslem 429.

Hana Juchová


doložení praxe - dotaz č. 427
Dotaz: (vložen dne: 29.05.2008)
Ještě k dotazu č. 425.
Kdybych ale neměla doloženou praxi od zaměstnavatele? Byla by to praxe u samostatné účetní, ale nebyla bych s ní žádnou pracovní smlouvu, platila by tato praxe? Jakou jinou smlouvu bych s ní musela mít uzavřenou?

A kdyby mi dělala tzv. odpovědného zástupce? To bych potom žádnou praxi dokládat nemusela? To by taky musela byt uzavřená nějaká smlouva? To by za vše odpovídala ona nebo jen já?

Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 30.05.2008)
Dobrý den,

praxí v oboru pro účely živnostenského zákona se rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.

Vycházíme-li z dotazu č. 425, pak vydání potvrzení o odborné praxi předpokládá, že tato praxe již byla vykonána a podmínky včetně způsobu vykonání praxe byly dohodnuty předem před jejím započetím. Posouzení dokladu o praxi závisí na konkrétním případu a na zvážení příslušného živnostenského úřadu, který dále může případně zkoumat a ověřit si potvrzované skutečnosti.

K druhé části dotazu týkající se odpovědného zástupce naleznete informace na našich webových stránkách v Tématech: PODNIKÁNÍ/INFORMACE PODNIKATELŮM, kde je, mimo jiné, i podrobněji rozvedeno ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, které se týká provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce.


Zdeňka Janků
založení pracovní agentury - dotaz č. 426
Dotaz: (vložen dne: 28.05.2008)
Dobrý den,
můžete mi prosím sdělit, jak postupovat a za jakých podmínek lze založit pracovní agenturu? Mám stř. vzdělání v oboru lidských zdrojů a praxi 4 roky - postačuje to?
Děkuji, jsem s pozdravem
Eva
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den, paní Evo,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně pod číslem 356.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup