Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

je možné od 1.7.2008 - dotaz č. 429
Dotaz: (vložen dne: 31.05.2008)
dobrý den,je možné od 1.7.2008 získat živnostenský list na výrobu a prodej dřevěných výrobků ( truhlář ) ,když jsem vyučen jako dřevomodelář,když mám jen 2 roky praxe.Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 02.06.2008)
Dobrý den,

odbornou způsobilost pro živnost "Truhlářství" budete po 1. 7.2008 splňovat, neboť k výučnímu list v příbuzném oboru "dřevomodelář" bude zapotřebí pouze 1 rok praxe v oboru.

Zdeňka Janků


je možné od 1.7.2008 - dotaz č. 428
Dotaz: (vložen dne: 31.05.2008)
Dobrý den,je možné od 1.7.2008 získat živnostenský list na truhláře,když jsem vyučen v oboru modelář,
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 03.06.2008)
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že na tento dotaz navazuje dotaz č. 429, je odpověď v listárně vystavena pod číslem 429.

Hana Juchová


doložení praxe - dotaz č. 427
Dotaz: (vložen dne: 29.05.2008)
Ještě k dotazu č. 425.
Kdybych ale neměla doloženou praxi od zaměstnavatele? Byla by to praxe u samostatné účetní, ale nebyla bych s ní žádnou pracovní smlouvu, platila by tato praxe? Jakou jinou smlouvu bych s ní musela mít uzavřenou?

A kdyby mi dělala tzv. odpovědného zástupce? To bych potom žádnou praxi dokládat nemusela? To by taky musela byt uzavřená nějaká smlouva? To by za vše odpovídala ona nebo jen já?

Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 30.05.2008)
Dobrý den,

praxí v oboru pro účely živnostenského zákona se rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.

Vycházíme-li z dotazu č. 425, pak vydání potvrzení o odborné praxi předpokládá, že tato praxe již byla vykonána a podmínky včetně způsobu vykonání praxe byly dohodnuty předem před jejím započetím. Posouzení dokladu o praxi závisí na konkrétním případu a na zvážení příslušného živnostenského úřadu, který dále může případně zkoumat a ověřit si potvrzované skutečnosti.

K druhé části dotazu týkající se odpovědného zástupce naleznete informace na našich webových stránkách v Tématech: PODNIKÁNÍ/INFORMACE PODNIKATELŮM, kde je, mimo jiné, i podrobněji rozvedeno ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, které se týká provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce.


Zdeňka Janků
založení pracovní agentury - dotaz č. 426
Dotaz: (vložen dne: 28.05.2008)
Dobrý den,
můžete mi prosím sdělit, jak postupovat a za jakých podmínek lze založit pracovní agenturu? Mám stř. vzdělání v oboru lidských zdrojů a praxi 4 roky - postačuje to?
Děkuji, jsem s pozdravem
Eva
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den, paní Evo,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně pod číslem 356.

Věra Káňová


doložení praxe - dotaz č. 425
Dotaz: (vložen dne: 27.05.2008)
Dobrý den,

chci ŽL na vedení účetnictví a budu muset doložet potřebnou praxi. Jakou formou tuto praxi u soukromé účetní doložím? Stačí jen ve formě dopisu od účetní, že jsem od-do vykonávala praxi u ní?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den,

živnostenský zákon neupravuje náležitosti a formu písemného dokladu o praxi. Obecně dokladem o praxi je takový doklad, ze kterého je zřejmé časové období a pracovní zařazení. Nejčastěji se setkáváme s potvrzením od zaměstnavatele, které na žádost zaměstnance vystaví zaměstnavatel. Posouzení dokladu o praxi je zcela v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Od 1.7. 2008 (zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů) dochází ke zpřesnění zákonem vyžadované praxe a to ze vztahu pracovněprávního nebo poměru služebního, členského nebo obdobného.


Zdeňka Janků

rekfalikační kurz manikura a modelaž nehtu potřebuji garanta - dotaz č. 424
Dotaz: (vložen dne: 25.05.2008)
Dobrý den, jsem vyučená hadečnice a holička mám výučnílist27let č. 63-81-2 a praxi také 27let, živnostenský list vlastním 16let dokončuji rekfalikační kurz manikuru a modeláž nehtu, prosím mohu dostat živnostenský list ihned a bude mi uznaná praxepo1.7.2008, nebo musím shánět garamta a z jakých profesí a jak dlouho mi musí dělat garantaa než dostanu živnosták, mám to na rozšíčení služeb v salonu zákazníkům, velice děkujiDana.
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den paní Dano,

dle ust. § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru holič, kadeřník 63-81-2. Dále je třeba doložit čtyřletou praxi v oboru (pro účely živnostenského zákona se praxí v oboru, mimo jiné, rozumí výkon odborných činností náležejících do příbuzného oboru živnosti).

Současně je nutné zdůraznit, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Daniela Hlubkovárekfalikační kurz manikura a modelaž nehtu potřebuji garanta - dotaz č. 423
Dotaz: (vložen dne: 25.05.2008)
Dobrý den, jsem vyučená hadečnice a holička mám výuční list27let č. 63-81-2 a praxi také 27let, živnostenský list vlastním 16let dokončuji rekfalikační kurz manikuru a modeláž nehtu, prosím mohu dostat živnostenský list ihned a bude mi uznaná praxe po1.7.2008, nebo musím shánět garamta a z jakých profesí a jak dlouho mi musí dělat garanta než dostanu živnosták, mám to na rozšíčení služeb v salonu zákazníkům, velice děkuji Dana.
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den paní Dano,

dle ust. § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru holič, kadeřník 63-81-2. Dále je třeba doložit čtyřletou praxi v oboru (pro účely živnostenského zákona se praxí v oboru, mimo jiné, rozumí výkon odborných činností náležejících do příbuzného oboru živnosti).

Současně je nutné zdůraznit, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Daniela Hlubkovárekfalikační kurz manikura a modelaž nehtu potřebuji garanta - dotaz č. 422
Dotaz: (vložen dne: 25.05.2008)
Dobrý den, jsem vyučená hadečnice a holička mám výučnílist16let č. 63-81-2 mám ho již 27let a praxi také 27let, dokončuji rekfalikační kurz manikuru a modeláž nehtu, prosím mohu dostat živnostenský list ihned po1.7.2008, nebo musím shánět garamta a z jakých profesí a jak dlouho mi musí dělat garantaa než dostanu živnosták, mám to na rozšíčení služeb v salonu zákazníkům, velice děkujiDana.
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den paní Dano,

dle ust. § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru holič, kadeřník 63-81-2. Dále je třeba doložit čtyřletou praxi v oboru (pro účely živnostenského zákona se praxí v oboru, mimo jiné, rozumí výkon odborných činností náležejících do příbuzného oboru živnosti).

Současně je nutné zdůraznit, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Daniela Hlubkovácestovní agentura - dotaz č. 421
Dotaz: (vložen dne: 23.05.2008)
Dobrý den, mám dotaz- pokud cestovní agentura nabízí jednodenní zájezdy (nepřesehující 24 hodin), tedy dopravu a průvodce, stačí jí oprávnění na činnost cestovní agentury nebo musí mít také oprávnění na silniční dopravu a na průvodcovské služby ???

Světlana
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den, paní Světlano,

pokud si provozovatel cestovní agentury provozující v režimu živnostenského zákona živnost "Provozování cestovní agentury" pořídí vlastní autobus s řidičem a tímto bude zajišťovat dopravu turistů, musí mít k této činnosti koncesi s předmětem podnikání "Silniční motorová doprava osobní"; taktéž bude-li vlastními zaměstnanci provádět a účtovat průvodcovské služby, musí mít živnostenské oprávnění k provozování živnosti vázané "Průvodcovská činnost a) horská, b) tělovýchovná a sportovní, c) v oblasti cestovního ruchu."

Za účelem získání podrobnějších informací doporučujeme kontaktovat příslušný obecní živnostenský úřad podle bydliště. Seznam naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Věra Káňovákadeřnictví - dotaz č. 420
Dotaz: (vložen dne: 16.05.2008)
Dobrý den, ,chtěla bych podnikat v oboru kadeřnictví/ mobilní kadeřnictví .
1. Co vše musí být obsaženo ve smlouvě mezi mnou a garantem? Garant žádné peníze nechce.
2. Co vše potřebují vědět,když budu nabízet služby jako mobilní kadeřnictví?
Děkuji za rychlou odpověď
S pozdravem VYSKOČILOVÁ
o.vy@seznam.cz
Odpověď: (vložena dne: 20.05.2008)
Dobrý den paní Vyskočilová,

k otázce smlouvy mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem sdělujeme, že vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale také např. občansko či obchodněprávní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena.

Otázku "mobilní provozovny", zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 7. 2008), řeší v § 17. Mobilní provozovna je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Dále takováto provozovna musí být způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (např. hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad provozovny pouze eviduje, nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování hygienických předpisů, a proto Vám doporučujeme se v této věci obrátit na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz.
Rovněž Vaší pozornosti doporučujeme zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého, mimo jiné, je provozovatel kadeřnictví povinen podle § 21 odst. 3, 4 vypracovat a nechat schválit provozní řád. Jeho vzor naleznete na adrese: http://www.khsova.cz/obcanum/provozni_rady.php .

Daniela Hlubková1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup