Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Dotace - dotaz č. 433
Dotaz: (vložen dne: 02.06.2008)
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat jak bych mohl dostat dotaci od EU?Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 03.06.2008)
Dobrý den,
odpověď naleznete v listárně u dotazu č. 404.

Zdeńka Janků


Sociální zařízení - dotaz č. 432
Dotaz: (vložen dne: 02.06.2008)
Dobrý den,chci začít podnikat v profesi ruční mytí vozidel.Je nutné mít v prostorech sociální zařízení konkrétně wc?Nebo stačí mít wc v areálu.A je nutný zvláštní odpad na čistící prostředky nebo stačí jen odvodňovací kanál.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 02.06.2008)
Dobrý den,

podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad pouze provozovny eviduje, není kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučuji obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).

Věra Káňová


Živnosti volné po 1.7.2008 - dotaz č. 431
Dotaz: (vložen dne: 01.06.2008)
Dobrý den, chtěl bych si založit tyto volné živnosti-Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a Pronájem a půjčování věcí movitých a chtěl bych se informovat, zda dochází k 1.7.2008 ke změnám při ohlašování těchto živností. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 02.06.2008)
Dobrý den,
nová právní úprava účinná od 1. července letošního roku zjednodušuje vstup do živnostenského podnikání. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Zavádí se pouze jedna volná živnost "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3" s povinností podnikatele oznámit obory činností, které bude v rámci oprávnění vykonávat. Seznam oborů činností této jediné živnosti volné je uveden v příloze č. 4 novelizovaného živnostenského zákona obsahuje Vámi vyjmenované činnosti. Výpis rejstříku trestů, potřebný pro získání živnostenského oprávnění, si obecní živnostenský úřad vyřizuje sám. Ohlášení živnosti při vstupu do podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Věra Káňová


je možné od 1.7.2008 - dotaz č. 429
Dotaz: (vložen dne: 31.05.2008)
dobrý den,je možné od 1.7.2008 získat živnostenský list na výrobu a prodej dřevěných výrobků ( truhlář ) ,když jsem vyučen jako dřevomodelář,když mám jen 2 roky praxe.Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 02.06.2008)
Dobrý den,

odbornou způsobilost pro živnost "Truhlářství" budete po 1. 7.2008 splňovat, neboť k výučnímu list v příbuzném oboru "dřevomodelář" bude zapotřebí pouze 1 rok praxe v oboru.

Zdeňka Janků


je možné od 1.7.2008 - dotaz č. 428
Dotaz: (vložen dne: 31.05.2008)
Dobrý den,je možné od 1.7.2008 získat živnostenský list na truhláře,když jsem vyučen v oboru modelář,
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 03.06.2008)
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že na tento dotaz navazuje dotaz č. 429, je odpověď v listárně vystavena pod číslem 429.

Hana Juchová


doložení praxe - dotaz č. 427
Dotaz: (vložen dne: 29.05.2008)
Ještě k dotazu č. 425.
Kdybych ale neměla doloženou praxi od zaměstnavatele? Byla by to praxe u samostatné účetní, ale nebyla bych s ní žádnou pracovní smlouvu, platila by tato praxe? Jakou jinou smlouvu bych s ní musela mít uzavřenou?

A kdyby mi dělala tzv. odpovědného zástupce? To bych potom žádnou praxi dokládat nemusela? To by taky musela byt uzavřená nějaká smlouva? To by za vše odpovídala ona nebo jen já?

Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 30.05.2008)
Dobrý den,

praxí v oboru pro účely živnostenského zákona se rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.

Vycházíme-li z dotazu č. 425, pak vydání potvrzení o odborné praxi předpokládá, že tato praxe již byla vykonána a podmínky včetně způsobu vykonání praxe byly dohodnuty předem před jejím započetím. Posouzení dokladu o praxi závisí na konkrétním případu a na zvážení příslušného živnostenského úřadu, který dále může případně zkoumat a ověřit si potvrzované skutečnosti.

K druhé části dotazu týkající se odpovědného zástupce naleznete informace na našich webových stránkách v Tématech: PODNIKÁNÍ/INFORMACE PODNIKATELŮM, kde je, mimo jiné, i podrobněji rozvedeno ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, které se týká provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce.


Zdeňka Janků
založení pracovní agentury - dotaz č. 426
Dotaz: (vložen dne: 28.05.2008)
Dobrý den,
můžete mi prosím sdělit, jak postupovat a za jakých podmínek lze založit pracovní agenturu? Mám stř. vzdělání v oboru lidských zdrojů a praxi 4 roky - postačuje to?
Děkuji, jsem s pozdravem
Eva
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den, paní Evo,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně pod číslem 356.

Věra Káňová


doložení praxe - dotaz č. 425
Dotaz: (vložen dne: 27.05.2008)
Dobrý den,

chci ŽL na vedení účetnictví a budu muset doložet potřebnou praxi. Jakou formou tuto praxi u soukromé účetní doložím? Stačí jen ve formě dopisu od účetní, že jsem od-do vykonávala praxi u ní?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den,

živnostenský zákon neupravuje náležitosti a formu písemného dokladu o praxi. Obecně dokladem o praxi je takový doklad, ze kterého je zřejmé časové období a pracovní zařazení. Nejčastěji se setkáváme s potvrzením od zaměstnavatele, které na žádost zaměstnance vystaví zaměstnavatel. Posouzení dokladu o praxi je zcela v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Od 1.7. 2008 (zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů) dochází ke zpřesnění zákonem vyžadované praxe a to ze vztahu pracovněprávního nebo poměru služebního, členského nebo obdobného.


Zdeňka Janků

rekfalikační kurz manikura a modelaž nehtu potřebuji garanta - dotaz č. 424
Dotaz: (vložen dne: 25.05.2008)
Dobrý den, jsem vyučená hadečnice a holička mám výučnílist27let č. 63-81-2 a praxi také 27let, živnostenský list vlastním 16let dokončuji rekfalikační kurz manikuru a modeláž nehtu, prosím mohu dostat živnostenský list ihned a bude mi uznaná praxepo1.7.2008, nebo musím shánět garamta a z jakých profesí a jak dlouho mi musí dělat garantaa než dostanu živnosták, mám to na rozšíčení služeb v salonu zákazníkům, velice děkujiDana.
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den paní Dano,

dle ust. § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru holič, kadeřník 63-81-2. Dále je třeba doložit čtyřletou praxi v oboru (pro účely živnostenského zákona se praxí v oboru, mimo jiné, rozumí výkon odborných činností náležejících do příbuzného oboru živnosti).

Současně je nutné zdůraznit, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Daniela Hlubkovárekfalikační kurz manikura a modelaž nehtu potřebuji garanta - dotaz č. 423
Dotaz: (vložen dne: 25.05.2008)
Dobrý den, jsem vyučená hadečnice a holička mám výuční list27let č. 63-81-2 a praxi také 27let, živnostenský list vlastním 16let dokončuji rekfalikační kurz manikuru a modeláž nehtu, prosím mohu dostat živnostenský list ihned a bude mi uznaná praxe po1.7.2008, nebo musím shánět garamta a z jakých profesí a jak dlouho mi musí dělat garanta než dostanu živnosták, mám to na rozšíčení služeb v salonu zákazníkům, velice děkuji Dana.
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den paní Dano,

dle ust. § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru holič, kadeřník 63-81-2. Dále je třeba doložit čtyřletou praxi v oboru (pro účely živnostenského zákona se praxí v oboru, mimo jiné, rozumí výkon odborných činností náležejících do příbuzného oboru živnosti).

Současně je nutné zdůraznit, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Daniela Hlubková1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup