Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

turistika - dotaz č. 385
Dotaz: (vložen dne: 25.03.2008)
Dobrý den,
chtěla bych si založit živnost, ale nevím o jakou živnost mám žádat.¨
Jednalo by se o zajištění skupiny lidí pro majitele vinného sklípku. Já bych zajistila dopravu lidí (autobus) z VČ a majitel vinného sklípku by zajistil pohoštění. Jedná se o zprostředkování služeb?

Již jsem si zjistila, že se nejedná o CK nebo o agenturu. Nebude to zájezd s ubytováním a nebude delší jak 24h. Tudíž se nejspíš jedná o zprostředkování služeb..je to tak?

Předem Vám děkuji za Vaši odpověď

S přátelkým pozdravem Nepokojová
Děkuji předem za odpověď


Nepokojová Šárka
Odpověď: (vložena dne: 27.03.2008)
Dobrý den paní Nepokojová,

jelikož Váš dotaz je velmi obecný, není zřejmé, jakým způsobem bude účtována doprava, jak a komu bude hrazeno pohoštění atd., doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblasti podnikání cestovního ruchu a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, a za účelem získání podrobnějších informací kontaktovat příslušný obecní živnostenský úřad podle bydliště. Seznam naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Věra KáňováProsím o informaci - dotaz č. 384
Dotaz: (vložen dne: 16.03.2008)
Dobrý den, chtěl bych požádat o informaci,které doklady a formality musím splňovat a vyřídit, abych si mohl založit firmu s ekologickou likvidací automobilů.Předem děkuji
Odpověď: (vložena dne: 18.03.2008)
Dobrý den,

předpokládáme, že se jedná o vozidla vyřazená z evidence (tj. autovraky). Využívání a bezpečné zneškodňování odpadů, mezi něž autovraky náleží, je upraveno vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Další základní informace včetně kontaktu na příslušnou pracovnici Odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, vydávající souhlas, naleznete
v odpovědích u dotazů č. 36, 61, 187.

K ohlášení živnosti doporučujeme získat informace na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, seznam naleznete na webové stránce http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html. Doporučujeme také nahlédnout do Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností,v platném znění, které je zveřejněno na adrese http://mpo.cz/dokument699.html.


Zdeňka JankůVyřízení živnosti - dotaz č. 383
Dotaz: (vložen dne: 16.03.2008)
Dobrý den,chci si vyřídit ŽL,z toho důvodu,že zaměstnavatel chce přijmout jen živnostníka. Práce obsahuje ošetřování koní a výuku jízdy na koni. Můžete mi poradit co všechno k tomu vyřízení budu potřebovat? Odborné zkušenosti mám,vlastním Cvičitelskou licenci a v tomto oboru jsem již pracovala.Nemám žádné zkušenosti s podnikáním. Můžete mě prosím odkázat na příslušné zákony či vyhlášky ohledně daně z příjmu,zdravotního a sociální pojištění? Děkuji Plešívková
Odpověď: (vložena dne: 21.03.2008)
Dobrý den paní Plešívková,

Vámi zmíněné činnosti spadají do živnosti vázané "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" a živnosti ohlašovací volné "Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví". Ohlášení živnosti se podává příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu podle trvalého bydliště. Ohlašovatel živnosti musí splnit všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem, u živnosti vázané pak i odbornou způsobilost. Posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence příslušného obecního živnostenského úřadu. Výpis z Rejstříku trestů si obecní živnostenský úřad vyřizuje sám. Vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).

Podrobnější informace naleznete na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/.

Věra KáňováMateřská dovolená a živnost? - dotaz č. 382
Dotaz: (vložen dne: 12.03.2008)
Dobrý den, jsem na mateřské dovolené a chtěla bych si přivydělat, mohu současně provozovat živnost? Nepříjdu o rodičovský příspěvek? Děkuji Vrágová
Odpověď: (vložena dne: 13.03.2008)
Dobrý den paní Vrágová,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně pod č. 135.

Věra Káňovájsem zedník - dotaz č. 381
Dotaz: (vložen dne: 12.03.2008)
Chci se zeptat, jestlize mám ŽL na zednictví jestli mohu nakupovat materiál na stavbu - cihly, maltu, písek..., který pak budu fakturovat zákazníkovi. Děkuji Kapřík
Odpověď: (vložena dne: 14.03.2008)
Dobrý den pane Kapříku,

pokud byste pro zákazníka prováděl zednické práce a spolu s nimi byste mu účtoval také použitý stavební materiál, pak dle § 43 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, takto můžete činit v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou "Zednictví".
Pokud byste ovšem neposkytoval žádné zednické práce, ale pouze byste nakupoval stavební materiál a dále ho prodával, pak tak můžete činit v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím".

Daniela Hlubková


Získání živnostenského listu - dotaz č. 380
Dotaz: (vložen dne: 11.03.2008)
Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda je možné získat živnostenský list na obor Pedikúra, manikúra, pokud již vlastním živnost. list na obor Kosmetické služby a praxi jsem provozovala v letech 1997 až 2002.Školu mám střední zdravotní s maturitou. Zajímá mne, zda tedy splňuji podmínky praxe v příbuzném oboru a tímto bych měla možnost získat živnost Pedikúry, manikúry.
Děkuji předem za odpověď s pozdravem
Kubíčková
Odpověď: (vložena dne: 12.03.2008)
Dobrý den paní Kubíčková,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně pod č. 342.
Nicméně je třeba konstatovat, že posouzení odborné kvalifikace je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Věra Káňová
sklad - dotaz č. 379
Dotaz: (vložen dne: 10.03.2008)
Dobrý den,
chci požádat o změnu užívání nemovitosti. Koupila jsem dům byl určen k bydlení a chci požádat o změnu na sklad ( papírnictví), musím něco předělat?? Jake jsou podmínky aby jsem to mohla udělat?? Děkuji za odpověď, Jánská
Odpověď: (vložena dne: 13.03.2008)
Dobrý den, paní Jánská,

obecně oblast stavebního řízení je upravena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Doporučujeme Vám proto získat potřebné informace ke změně v účelu užívání stavby u příslušného stavebního úřadu v místě, kde se nemovitost nachází.

Další zajímavé informace např. o podníkání ve stavbách (provozovnách), včetně kontaktů na obecní živnostenské úřady naleznete na webové stránce Moravskoslezského kraje
v sekci podnikání (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod.html) nebo
v sekci stavební řád (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/str.html).

Zdeňka Janků
nehtová modeláž,manikúra - dotaz č. 378
Dotaz: (vložen dne: 10.03.2008)
Dobrý den chtěla jsem se zeptat,zda vám může dělat garanta zdravotní sestra.Slyšela jsem,že ano .Je to pravda .
Odpověď: (vložena dne: 10.03.2008)
Dobrý den,

v odpovědi na dotaz se Vás dovolujeme odkázat na odpověď číslo 337 v naší listárně.

Daniela Hlubková
Co je potřeba pro živnostenský list pro nehtovou modeláž - dotaz č. 377
Dotaz: (vložen dne: 09.03.2008)
Dobrý den,
ráda bych se zeptala jaké jsou v dnešní době podmínky pro získání živnostenského oprávnění pro provozování nehtové modeláže. Nyní se chystám na absolvování rekvalifikačního kurzu "manikúra a nehtová modeláž". Dále bych se ráda věnovala modeláži při mateřské dovolené doma. Bohužel jsem nikde na internetu bližší podmínky pro získání živnostenského oprávnění. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 10.03.2008)
Dobrý den,

po datu 1. 11. 2004 je možné u nově ohlašovaných živností provozovat nehtovou modeláž pouze na základě živnostenského oprávnění k řemeslné živnosti "Pedikúra, manikúra".
Informace k získání živnostenského oprávnění, odborné způsobilosti či ustanovení odpovědného zástupce naleznete v naší listárně např. pod č. 355, 311, 60.

Věra Káňová


Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž - dotaz č. 376
Dotaz: (vložen dne: 07.03.2008)
Dobrý den,
pečlivě jsem si pročetla Vaše rady a vše k založení této živnosti mi je díky Vašim odpovědím jasné. Mám jen jeden dotaz a to, zda mi garanta skutečně může dělat odpovědný zástupce, který není držitelem živnostenského oprávnění ani podnikatelem, ale pouze vystudoval obor kadeřník a nyní se této činností nevěnuje.Děkuji Bláhová
Odpověď: (vložena dne: 07.03.2008)
Vážená paní Bláhová,

Podle ustanovení § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kadeřník 64 - 56 - 2 (tento obor ve druhém roce výuky obsahuje i předmět péče o ruce, vady a choroby nohou a rukou).

Z ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákona, kterými je stanovena odborná způsobilost pro živnosti řemeslné je zřejmé, že osoba odpovědného zástupce nemusí být držitelem příslušného živnostenského oprávnění a tedy nemusela tuto činnost jako podnikatel dříve vykonávat. Pokud je vyučena v oboru kadeřník, tzn. příbuzném oboru živnosti "pedikúra, manikúra", musí splňovat podmínku čtyřleté praxe v oboru, kterou prokáže dokladem o samostatném provozování činnosti v oboru, resp. příbuzném oboru živnosti v pracovněprávním vztahu.

Petr Jakobi1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup