Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

kosmeticka - dotaz č. 392
Dotaz: (vložen dne: 03.04.2008)
Dobry den , mam zivnostensky list v oboru manikerka a nyni jsem si udelala kosmeticky kurz,mam dotaz zda potrebuji garanta nebo jak jinak vyresit situaci a ziskat ZL v tomto oboru. Dekuji za odpoved Miriam Juristova
Odpověď: (vložena dne: 07.04.2008)
Dobrý den, paní Juristová,

pouhé absolvování kosmetického kurzu k získání živnostenského listu na "Kosmetické služby" nestačí, neboť pro splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, které jsou v případě řemeslné živnosti vyžadovány, je potřeba prokázat odbornou způsobilost doklady dle § 21 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, které lze nahradit odbornou způsobilostí dle ustanovení § 22 téhož zákona. V současnosti byste podle uvedených ustanovení musela mít splněnu podmínku čtyřleté praxe v oboru; s účinnosti novely živnostenského zákona (pravděpodobně k 1. červenci 2008) by Vám postačovala praxe v oboru jen jeden rok, jinak je nutno ustanovit odpovědného zástupce.

Ing. Markéta Juroszková


h - dotaz č. 391
Dotaz: (vložen dne: 03.04.2008)
Dobrý den chtěl sem se zeptat,asi my bude stačit od 1.července jenom vyuční list v oboru instalatér bez další praxe,abych dostal živnostenský list.Děkuji za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 04.04.2008)
Dobrý den,

ano, novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s pravděpodobnou účinností od 1. července letošního roku, v § 21 odst. 1 písm. a) stanoví, že odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, ve Vašem případě "Vodoinstalatérství, topenářství", se mj. prokazuje dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání; tzn. praxe již není v tomto případě vyžadována.

Petr Jakobi
Pneuservis - dotaz č. 390
Dotaz: (vložen dne: 29.03.2008)
Dobrý den,vlastním tři živ.listy-KOUPĚ ZBOŽÍ ZA ÚČELEM JEHO DALŠÍHO PRODEJE A PRODEJ (2.4.1992),OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL (20.12.2000),OPRAVY A ÚDRŽBA POTŘEB PRO DOMÁCNOST A SPORTOVNÍCH POTŘEB (30.8.2000).Mohu provozovat pneuservis s prodejem pneu?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 01.04.2008)
Dobrý den,

živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Opravy silničních vozidel" Vám postačuje za předpokladu, že se nebude jednat o opravy pneumatik spojené s vulkanizací. Pokud by tomu tak bylo, mohl byste tak činit v rámci živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou "Zpracování gumárenských směsí".
Živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej" Vám postačuje, pokud předmětem Vaší činnosti je nákup a prodej pneumatik (ust. § 34 odst. 2 živnostenského zákona).

Podrobnější informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu, seznam naleznete na webové stránce http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Daniela Hlubková


oPO - dotaz č. 389
Dotaz: (vložen dne: 28.03.2008)
Dobrý den,chtěla bych se zeptat od kdy bude platit novela živnostenského zákona.Děkuji za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 01.04.2008)
Dobrý den,

novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla dne 20. března 2008 schválena na 12. schůzi Senátu Parlamentu České republiky ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Účinnost novely živnostenského zákona je navržena prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Petr Jakobi


Koncese v autodopravě, ano či ne? - dotaz č. 388
Dotaz: (vložen dne: 27.03.2008)
Podnikám jako fyzická osoba ve výrobě. Pokud výrobek dovezu zákazníkovi dodávkou s následnou službou montáže či uložení, je nutné mít koncesi na vnitrostátní přepravu? I když tuto v položce doprava nevyfakturuji? A jak by to bylo v případě, že by za dodávkou do 3,5t byl přívěs, takže souprava by přesáhla 3,5t celkové hmotnosti, šlo by o koncesi v silniční vnitrostátní dopravě nad 3,5t?
Velice si cením této možnosti komunikace. Děkuji za odpověď. Ladislav Kuba
Odpověď: (vložena dne: 28.03.2008)
Dobrý den pane Kuba,

podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem (přičemž zisku nemusí být dosaženo).

Pokud mezi Vámi a odběratelem Vašich výrobků nevzniká závazkový vztah, jehož předmětem bude přeprava věcí nebo zvířat za úplatu, v tomto případě koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní" není nutná, přičemž na celkové tonáži vozidla či soupravy nezáleží.

Podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku, upravuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.


Věra KáňováCestovní agentura - dotaz č. 387
Dotaz: (vložen dne: 27.03.2008)
Dobrý den,

děkuji Vám za odpověď. Měla bych na Vás ještě jednu otázku. Mohla by mi dělat garanta pro založí CA žena, která má školu cestovního ruchu SOŠ a praxi na recepci více jak 3 roky? Děkuji Nepokojová
Odpověď: (vložena dne: 28.03.2008)
Dobrý den paní Nepokojová,

odborná způsobilost pro vázanou živnost "Provozování cestovní agentury" je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud dotyčná absolvovala úplné střední odborné vzdělání se zaměřením na cestovní ruch a má 3 roky praxe v oboru, pak odbornou způsobilost pro danou živnost splňuje. Praxí v oboru se pro účely citovaného zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zeména samostatné provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.

Nicméně je třeba zdůraznit, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Věra Káňová
Cestovní agentura - dotaz č. 386
Dotaz: (vložen dne: 27.03.2008)
Dobrý den,

děkuji Vám za odpověď. Měla bych na Vás ještě jednu otázku. Mohla by mi dělat garanta pro založí CA žena, která má školu cestovního ruchu SOŠ a praxi na recepci více jak 3 roky? Děkuji Nepokojová
Odpověď: (vložena dne: 28.03.2008)
Dobrý den paní Nepokojová,

odborná způsobilost pro vázanou živnost "Provozování cestovní agentury" je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud dotyčná absolvovala úplné střední odborné vzdělání se zaměřením na cestovní ruch a má 3 roky praxe v oboru, pak odbornou způsobilost pro danou živnost splňuje. Praxí v oboru se pro účely citovaného zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zeména samostatné provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.

Nicméně je třeba zdůraznit, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Věra Káňová
turistika - dotaz č. 385
Dotaz: (vložen dne: 25.03.2008)
Dobrý den,
chtěla bych si založit živnost, ale nevím o jakou živnost mám žádat.¨
Jednalo by se o zajištění skupiny lidí pro majitele vinného sklípku. Já bych zajistila dopravu lidí (autobus) z VČ a majitel vinného sklípku by zajistil pohoštění. Jedná se o zprostředkování služeb?

Již jsem si zjistila, že se nejedná o CK nebo o agenturu. Nebude to zájezd s ubytováním a nebude delší jak 24h. Tudíž se nejspíš jedná o zprostředkování služeb..je to tak?

Předem Vám děkuji za Vaši odpověď

S přátelkým pozdravem Nepokojová
Děkuji předem za odpověď


Nepokojová Šárka
Odpověď: (vložena dne: 27.03.2008)
Dobrý den paní Nepokojová,

jelikož Váš dotaz je velmi obecný, není zřejmé, jakým způsobem bude účtována doprava, jak a komu bude hrazeno pohoštění atd., doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblasti podnikání cestovního ruchu a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, a za účelem získání podrobnějších informací kontaktovat příslušný obecní živnostenský úřad podle bydliště. Seznam naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Věra KáňováProsím o informaci - dotaz č. 384
Dotaz: (vložen dne: 16.03.2008)
Dobrý den, chtěl bych požádat o informaci,které doklady a formality musím splňovat a vyřídit, abych si mohl založit firmu s ekologickou likvidací automobilů.Předem děkuji
Odpověď: (vložena dne: 18.03.2008)
Dobrý den,

předpokládáme, že se jedná o vozidla vyřazená z evidence (tj. autovraky). Využívání a bezpečné zneškodňování odpadů, mezi něž autovraky náleží, je upraveno vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Další základní informace včetně kontaktu na příslušnou pracovnici Odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, vydávající souhlas, naleznete
v odpovědích u dotazů č. 36, 61, 187.

K ohlášení živnosti doporučujeme získat informace na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, seznam naleznete na webové stránce http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html. Doporučujeme také nahlédnout do Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností,v platném znění, které je zveřejněno na adrese http://mpo.cz/dokument699.html.


Zdeňka JankůVyřízení živnosti - dotaz č. 383
Dotaz: (vložen dne: 16.03.2008)
Dobrý den,chci si vyřídit ŽL,z toho důvodu,že zaměstnavatel chce přijmout jen živnostníka. Práce obsahuje ošetřování koní a výuku jízdy na koni. Můžete mi poradit co všechno k tomu vyřízení budu potřebovat? Odborné zkušenosti mám,vlastním Cvičitelskou licenci a v tomto oboru jsem již pracovala.Nemám žádné zkušenosti s podnikáním. Můžete mě prosím odkázat na příslušné zákony či vyhlášky ohledně daně z příjmu,zdravotního a sociální pojištění? Děkuji Plešívková
Odpověď: (vložena dne: 21.03.2008)
Dobrý den paní Plešívková,

Vámi zmíněné činnosti spadají do živnosti vázané "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" a živnosti ohlašovací volné "Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví". Ohlášení živnosti se podává příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu podle trvalého bydliště. Ohlašovatel živnosti musí splnit všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem, u živnosti vázané pak i odbornou způsobilost. Posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence příslušného obecního živnostenského úřadu. Výpis z Rejstříku trestů si obecní živnostenský úřad vyřizuje sám. Vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).

Podrobnější informace naleznete na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/.

Věra Káňová1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup