Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

manikúra - dotaz č. 3261
Dotaz: (vložen dne: 07.02.2015)
Dobrý den,
myslíte, že když na živnostenský úřad přinesu 6-letou praxi ,kde bude napsáno, že jsem pečovala o nehty, že si budu moci ohlásit živnost manikúra, pedikúra??? Děkuji za odpověď.
Jarka
Odpověď: (vložena dne: 11.02.2015)
Vážená paní,

k ohlášení řemeslné živnosti "Pedikúra, manikúra" je nutné, aby podnikatel doložil odbornou způsobilost podle ust. § 21, příp. ust. § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").
Odbornou způsobilost pro citovanou živnost lze rovněž doložit pouze praxí v oboru nebo v příbuzném oboru. Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného živnostenského oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru.
Posouzení, zda doklad o praxi lze uznat, závisí na konkrétním případu a na uvážení správního orgánu. Z dokladu o praxi pak na základě výše uvedeného musí být zřejmé, jakou konkrétní činnost dotyčný vykonával, v jakém postavení, případně jakou funkci zastával a po jak dlouhou dobu. Do délky praxe lze započítat pouze faktický výkon odborné činnosti náležející do příslušné činnosti. Pokud jsou všechny tyto skutečnosti známy, jedná se o doklad dostačující.
Bližší informace lze získat na kterémkoli obecním živnostenském úřadě, jejichž seznam naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Pavla Martincová


kurz - dotaz č. 3260
Dotaz: (vložen dne: 02.02.2015)
Dobrý den, absolvovala jsem astrologický kurz 3 roky a homeopatický 3 letý kurz,na oba mám certifikát, homeopatii jako takovou dnes podle nové legislativy nemohu vykonávat, jeklikož nejsem lékař, mohu sama na živnost volnou, lektorská činnost pořádat kurzy na homepatii a astrologii?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 18.02.2015)
Dobrý den,

pořádání kurzů, seminářů a školení (bez akreditace), zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost náleží, jak uvádíte, do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, viz příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Ohlášení živnosti můžete podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu /viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/.

V případě nejasností se obraťte na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Ing. Pavla Křístkováakupunktura v ordinaci - dotaz č. 3259
Dotaz: (vložen dne: 01.02.2015)
Dobrý den, jsem lékařka-zaměstnanec v soukromé ambulanci, absolvovala jsem kurz akupuntkury na IPVZ a složila i zkoušku. Chtěla bych tuto metodu provozovat v této ambulanci, co je třeba k tomuto vyřídit? Je nutno zřizovat Živnost a pokud ano, tak jakou? Děkuji za informace
Odpověď: (vložena dne: 16.02.2015)
Dobrý den,

odpověď na tento dotaz najdete v listárně u dotazu č. 3095.

Konkrétní informace k této problematice Vám poskytnou na odboru zdravotnictví, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

S pozdravem
Kristina Pesslová


(rewack) otázka - dotaz č. 3258
Dotaz: (vložen dne: 12.11.2014)
dobry den.chci se zeptat.mam zakladni vzdelani,avsak jsem se rekvalifikoval pres UP a udelal si svarecsky i palicsky prukaz,dokonce i statnice ve svarovani.muj dotaz smeruje k ziskani zivnostenskeho listu.co vse musim splnovat abych si mohl otevrit nejakou zivnost?popripade jak dlouhou praxi ci rucitele?neda se dodelat vyucni list nejak?diky za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 14.11.2014)
Dobrý den,

pokud hodláte vykonávat pouze svářečské práce, pak se jedná o živnost ohlašovací volnou, s názvem předmětu podnikání: "Výroba, obchod a služby nezařazené v příloze č. 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti 27. "Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů", kdy odbornou způsobilost (svářečský průkaz, státní zkouška) jste povinen mít a prokázat pouze v případě svařování tzv. vyhrazených technických zařízení, resp. svařenců, kde zvláštní právní předpis zmíněné doklady vyžaduje. Odbornou způsobilost nebudete prokazovat při ohlášení uvedené činnosti na živnostenském úřadě, jelikož u volné živnosti není tato povinnost stanovena. V případě, že budete provozovat některou z živností řemeslných, jejichž seznam naleznete v příloze č. 1 k zákonu č. 455/1997 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), pak odborná způsobilost pro živnosti řemeslné je stanovena v ust. §§ 21 a 22 tohoto zákona, ze kterého je rovněž zřejmá odborná způsobilost odpovědného zástupce, kterého jste povinen ustanovit, pokud sám nebudete splňovat odbornou způsobilost pro živnost, kterou hodláte provozovat. Text živnostenského zákona naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání".

Pokud si hodláte rozšířit vzdělání, pak se s tímto dotazem obraťte na vedoucí oddělení správy škol, PeadDr. Stanislavu Šmídovou, tel. 595 622 474 (odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje), která Vám poskytne potřebné informace, a to vzhledem k Vašemu stávajícímu vzdělání. V případě získání výučního listu v oboru živnosti, kterou hodláte provozovat, pak odpovědného zástupce ustanovit nemusíte.

Petr Jakobi
Uvolněný starosta a živnost - dotaz č. 3257
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2014)
Zdravím
je možno skloubit funkci uvolněného starosty se stávajíci živnosti pro práce v lese a zemědělství a jestli je nutno činnost jako OSVČ přerušit či ukončit.

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 11.11.2014)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu Vám krajský živnostenský úřad sděluje, že není kompetentní se k této věci vyjadřovat. Bližší informace Vám poskytne Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru Ostrava, 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava, tel. 974 720 720, fax 974 720 729, dozor@mvcr.cz. Seznam územních oddělení dozoru naleznete na webových stránkách http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-odk-kontakty-na-odbor-dozoru-a-kontroly-verejne-spravy.aspx .
Ing. Pavla Křístková


ukonceni garance - dotaz č. 3256
Dotaz: (vložen dne: 17.10.2014)
Dobry den, mela bych dotaz ohledne ukonceni garance odpovedneho zastupce. V pripade, ze potrebuji garanci po dobu jednoho roku,je mou povinnosti po teto lhute tuto jeho garanci ukoncit? Dekuji za odpoved, zdravi, b.
Odpověď: (vložena dne: 29.10.2014)
Vážená paní,

problematika odpovědného zástupce je v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, řešena v ust. § 11 citovaného zákona. Podnikatel nemá povinnost ukončit výkon funkce odpovědného zástupce, pokud sám získal odbornou způsobilost. Záleží na Vašem rozhodnutí, zda činnost odpovědného zástupce ukončíte, či nikoliv. V případě že tak učiníte, pak jste tuto skutečnost povinna, dle ust. § 11 odst. 5 shora uvedeného zákona, oznámit do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala.

Petr Jakobi


Masérské, rekondiční a regenerační služby bez provozovny - dotaz č. 3255
Dotaz: (vložen dne: 16.10.2014)
Dobrý den, jsem bakalář v oboru fyzioterapie s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a několika specializačními kurzy. Ráda bych si založila ŽL na Masérské, rekondiční a regenerační služby a cvičila a masírovala své klienty převážně v jejich domácím prostředí. Chtěla bych se tedy zeptat, jestli je možné provozovat tuto živnost bez provozovny a za jakých podmínek. Případně na koho se obrátit pro podrobnější informace. Za odpověď předem děkuji.
Hanka
Odpověď: (vložena dne: 17.10.2014)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu odpovídáme, že provozovna pro účely živnostenského podnikání je definována v § 17 odst. 1 živnostenské zákona jako prostor, v němž je živnost provozována. O tom, zda je podnikatelská činnost vykonávána v provozovně si rozhoduje podnikatel, v návaznosti na ustanovení § 17 odst. 1 živnostenského zákona, sám. V následujících odstavcích uvedeného § 17 jsou stanovené další povinnosti podnikatele ve vztahu k provozovně. Znění uvedeného paragrafu a celého zákona naleznete na stránkách http://www.mpo.cz, pod odkazem Podpora podnikání/živnostenské podnikání (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/).
Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

S pozdravem

Kristina Pesslová


Co je potřeba k otevření salonu? - dotaz č. 3254
Dotaz: (vložen dne: 26.09.2014)
Dobrý den,
není mi jasné co vše je potřebné k otevření si vlastního kosmetického salonu, kde chci mimo ošetření pleti provádět i modeláž nehtů. K modeláži mám i certifikát o absolvování modeláže-ovšem není s kulatým razítkem, akreditovaný. Jsem přímo vyučená v oboru kosmetička a nyní si chci zařídit ŽL. Musím podstoupit ještě nějaký akreditovaný kurz pro podnikání, nebo mít garanta? Děkuji za radu

S pozdravem Petra
Odpověď: (vložena dne: 07.10.2014)
Dobrý den paní Petro,

modeláž nehtů náleží do obsahové náplně živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra". Vzhledem k tomu, že pro tuto činnost není samostatný učební obor, odborná způsobilost pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra" se prokazuje dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo výučním listem v oboru Kosmetička (Kosmetické služby), či šestiletou praxí v oboru; viz §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené a Vámi dosažené vzdělání, splňujete odbornou způsobilost pro živnost "Pedikúra, manikúra".

Petr Jakobi


živnost vázaná "péče o dítě do tří let v denním režimu" - dotaz č. 3253
Dotaz: (vložen dne: 16.09.2014)
Když mám tuto vázanou živnost na hlídání dětí do 3 let věku dítěte,ale jako majitelka agentury na hlídání dětí zajišťuji hlídání dětí v domácnostech externími chůvami. Musí tyto chůvy mít speciální vzdělání (zdravotní nebo pedagogické) pro výkon práce hlídání dětí do 3 let?
Nebo může chůvu dělat kdokoliv,když již mám já jako majitelka vázanou živnost? U hlídání dětí nad 3 roky není speciální vzdělání požadováno.
Děkuji Marie
Odpověď: (vložena dne: 19.09.2014)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu odpovídáme, že k provozování živnosti je podnikatel povinen zajistit výkon jejich činnosti fyzickými osobami splňujícími, kromě všeobecných podmínek, také odbornou způsobilost dle přílohy č. 5 živnostenského zákona.
Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/.
Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .
S pozdravem
Kristina Pesslová


truhlář - výrobní dokumentace - dotaz č. 3252
Dotaz: (vložen dne: 31.08.2014)
Dobrý den, jsem držitelem živnostenského oprávnění - truhlářství-podlahářství a také výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Dostal jsem nabídku na přípravu výrobní dokumentace nábytku, tedy tvorba výkresů nábytku v CAD programu. Jsem oprávněn toto vykonávat (fakturovat)?

Děkuji Hofman
Odpověď: (vložena dne: 01.09.2014)
Dobrý den,

dle ustanovení § 28 odst. 2 věty druhé zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu všech činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Příprava výrobní dokumentace nábytku (tvorba výkresů nábytku) náleží do oboru č. 62. živnosti volné, tzn. oboru s názvem "Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce"; jedná se tedy o činnost uvedenou v příloze č. 4 živnostenského zákona.
Z výše uvedeného je zřejmé, že zhotovování výkresů nábytku náleží do obsahové náplně živnosti volné, k jejíž provozování jste, jak uvádíte, oprávněn. Co se týče statistických údajů, je žádoucí, abyste oznámil živnostenskému úřadu, že obor živnosti volné č. 62 hodláte provozovat. Oznámení zašlete kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup