Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Požadovaná odborná způsobilosti v daném oboru - dotaz č. 3265
Dotaz: (vložen dne: 01.04.2015)
Dobrý večer,

v případě, že bych si chtěla založit živnost v části A - mlékárenství (jednalo by se o výrobu sýrů, másla, smetany z mléka) jakou musím doložit požadovanou odbornou způsobilost v oboru, konkrétně.
A v případě, že bych chtěla živnost v části B - Čištění a praní textilu a oděvů (jednalo by se o praní a mandlování prádla pro restaurace, penziony atd.) taktéž jakou konkrétně musím splňovat odbornou způsobilost v daném oboru. Snad to není nikde přístupně uvedeno. Já mám vystudovaný obor Hotelnictví a turismus, studijní obor 65-42-M/004, kód (63-71-6/00).
Děkuji za Vaši případnou odpověď. S pozdravem Bartošová Marie

Odpověď: (vložena dne: 07.04.2015)
Vážená paní,

ve Vámi uvedeném oboru "Hotelnictví a turismus", studijní obor 65-42-M/004, kód (63-71-6/00), odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Mlékárenství" (výroba sýrů, másla, smetany z mléka) a "Čištění a praní textilu a oděvů" (praní a mandlování prádla pro restaurace, penziony), nesplňujete. V daných konkrétních případech musíte ustanovit odpovědného zástupce (ust. § 11 živnostenského zákona), který bude odbornou způsobilost splňovat. Živnosti řemeslné jsou uvedeny v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu a odborná způsobilost se prokazuje doklady uvedenými v ust. 21 popř. v ust. § 22 k citovanému zákonu (např. dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání. Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny o doklady v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru; popř. řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. Doklady mohou být také nahrazeny vykonáním šestileté praxe v oboru.

Martincová


Ražení mincí a medailí - dotaz č. 3263
Dotaz: (vložen dne: 17.03.2015)
Dobrý den, o jakou živnost budu žádat, když budu chtít provádět ražení mincí a medailí razícím lisem. Děkuji za odpověď. Jiří
Odpověď: (vložena dne: 25.03.2015)
Dobrý den,

v obecné rovině, lze popisovanou činnost vykonávat v rámci živnosti volné, ohlašovací: "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 26 Umělecko ? řemeslné zpracování kovů. Dále by bylo možné Vámi uváděnou činnost realizovat v rámci živnosti ohlašovací, řemeslné "Kovářství, podkovářství", eventuálně "Zámečnictví, nástrojářství".

Uvedené zařazení platí pouze za podmínky, že se nejedná o výrobky z drahých kovů.

Pokud by se jednalo o výrobky z drahých kovů, spadala by uvedená činnost do živnosti ohlašovací, řemeslné "Zlatnictví, klenotnictví".

Hana Juchovávýrobky z čokolády - dotaz č. 3262
Dotaz: (vložen dne: 13.03.2015)
Dobrý den,
tento rok budu vyučená kuchařka-servírka.Budu si moct založit ŽL "pekařství-cukrářství" i když nejsem vyučená přímo cukrářka,ale budu vyučená kuchařka?
Jedná se o výrobky z čokolády.
Odpověď: (vložena dne: 19.03.2015)
Vážená paní,
pro řemeslnou živnost "Pekařství - cukrářství", můžete doložit výuční list v oboru kuchař - servírka, jelikož se jedná o příbuzný obor, avšak současně musíte doložit doklad o jednoroční praxi v oboru. V případě, že roční praxi splňovat nebudete, musíte ustanovit odpovědného zástupce.

Pavla Martincovámanikúra - dotaz č. 3261
Dotaz: (vložen dne: 07.02.2015)
Dobrý den,
myslíte, že když na živnostenský úřad přinesu 6-letou praxi ,kde bude napsáno, že jsem pečovala o nehty, že si budu moci ohlásit živnost manikúra, pedikúra??? Děkuji za odpověď.
Jarka
Odpověď: (vložena dne: 11.02.2015)
Vážená paní,

k ohlášení řemeslné živnosti "Pedikúra, manikúra" je nutné, aby podnikatel doložil odbornou způsobilost podle ust. § 21, příp. ust. § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").
Odbornou způsobilost pro citovanou živnost lze rovněž doložit pouze praxí v oboru nebo v příbuzném oboru. Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného živnostenského oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru.
Posouzení, zda doklad o praxi lze uznat, závisí na konkrétním případu a na uvážení správního orgánu. Z dokladu o praxi pak na základě výše uvedeného musí být zřejmé, jakou konkrétní činnost dotyčný vykonával, v jakém postavení, případně jakou funkci zastával a po jak dlouhou dobu. Do délky praxe lze započítat pouze faktický výkon odborné činnosti náležející do příslušné činnosti. Pokud jsou všechny tyto skutečnosti známy, jedná se o doklad dostačující.
Bližší informace lze získat na kterémkoli obecním živnostenském úřadě, jejichž seznam naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Pavla Martincová


kurz - dotaz č. 3260
Dotaz: (vložen dne: 02.02.2015)
Dobrý den, absolvovala jsem astrologický kurz 3 roky a homeopatický 3 letý kurz,na oba mám certifikát, homeopatii jako takovou dnes podle nové legislativy nemohu vykonávat, jeklikož nejsem lékař, mohu sama na živnost volnou, lektorská činnost pořádat kurzy na homepatii a astrologii?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 18.02.2015)
Dobrý den,

pořádání kurzů, seminářů a školení (bez akreditace), zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost náleží, jak uvádíte, do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, viz příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Ohlášení živnosti můžete podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu /viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/.

V případě nejasností se obraťte na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Ing. Pavla Křístkováakupunktura v ordinaci - dotaz č. 3259
Dotaz: (vložen dne: 01.02.2015)
Dobrý den, jsem lékařka-zaměstnanec v soukromé ambulanci, absolvovala jsem kurz akupuntkury na IPVZ a složila i zkoušku. Chtěla bych tuto metodu provozovat v této ambulanci, co je třeba k tomuto vyřídit? Je nutno zřizovat Živnost a pokud ano, tak jakou? Děkuji za informace
Odpověď: (vložena dne: 16.02.2015)
Dobrý den,

odpověď na tento dotaz najdete v listárně u dotazu č. 3095.

Konkrétní informace k této problematice Vám poskytnou na odboru zdravotnictví, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

S pozdravem
Kristina Pesslová


(rewack) otázka - dotaz č. 3258
Dotaz: (vložen dne: 12.11.2014)
dobry den.chci se zeptat.mam zakladni vzdelani,avsak jsem se rekvalifikoval pres UP a udelal si svarecsky i palicsky prukaz,dokonce i statnice ve svarovani.muj dotaz smeruje k ziskani zivnostenskeho listu.co vse musim splnovat abych si mohl otevrit nejakou zivnost?popripade jak dlouhou praxi ci rucitele?neda se dodelat vyucni list nejak?diky za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 14.11.2014)
Dobrý den,

pokud hodláte vykonávat pouze svářečské práce, pak se jedná o živnost ohlašovací volnou, s názvem předmětu podnikání: "Výroba, obchod a služby nezařazené v příloze č. 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti 27. "Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů", kdy odbornou způsobilost (svářečský průkaz, státní zkouška) jste povinen mít a prokázat pouze v případě svařování tzv. vyhrazených technických zařízení, resp. svařenců, kde zvláštní právní předpis zmíněné doklady vyžaduje. Odbornou způsobilost nebudete prokazovat při ohlášení uvedené činnosti na živnostenském úřadě, jelikož u volné živnosti není tato povinnost stanovena. V případě, že budete provozovat některou z živností řemeslných, jejichž seznam naleznete v příloze č. 1 k zákonu č. 455/1997 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), pak odborná způsobilost pro živnosti řemeslné je stanovena v ust. §§ 21 a 22 tohoto zákona, ze kterého je rovněž zřejmá odborná způsobilost odpovědného zástupce, kterého jste povinen ustanovit, pokud sám nebudete splňovat odbornou způsobilost pro živnost, kterou hodláte provozovat. Text živnostenského zákona naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání".

Pokud si hodláte rozšířit vzdělání, pak se s tímto dotazem obraťte na vedoucí oddělení správy škol, PeadDr. Stanislavu Šmídovou, tel. 595 622 474 (odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje), která Vám poskytne potřebné informace, a to vzhledem k Vašemu stávajícímu vzdělání. V případě získání výučního listu v oboru živnosti, kterou hodláte provozovat, pak odpovědného zástupce ustanovit nemusíte.

Petr Jakobi
Uvolněný starosta a živnost - dotaz č. 3257
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2014)
Zdravím
je možno skloubit funkci uvolněného starosty se stávajíci živnosti pro práce v lese a zemědělství a jestli je nutno činnost jako OSVČ přerušit či ukončit.

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 11.11.2014)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu Vám krajský živnostenský úřad sděluje, že není kompetentní se k této věci vyjadřovat. Bližší informace Vám poskytne Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru Ostrava, 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava, tel. 974 720 720, fax 974 720 729, dozor@mvcr.cz. Seznam územních oddělení dozoru naleznete na webových stránkách http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-odk-kontakty-na-odbor-dozoru-a-kontroly-verejne-spravy.aspx .
Ing. Pavla Křístková


ukonceni garance - dotaz č. 3256
Dotaz: (vložen dne: 17.10.2014)
Dobry den, mela bych dotaz ohledne ukonceni garance odpovedneho zastupce. V pripade, ze potrebuji garanci po dobu jednoho roku,je mou povinnosti po teto lhute tuto jeho garanci ukoncit? Dekuji za odpoved, zdravi, b.
Odpověď: (vložena dne: 29.10.2014)
Vážená paní,

problematika odpovědného zástupce je v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, řešena v ust. § 11 citovaného zákona. Podnikatel nemá povinnost ukončit výkon funkce odpovědného zástupce, pokud sám získal odbornou způsobilost. Záleží na Vašem rozhodnutí, zda činnost odpovědného zástupce ukončíte, či nikoliv. V případě že tak učiníte, pak jste tuto skutečnost povinna, dle ust. § 11 odst. 5 shora uvedeného zákona, oznámit do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala.

Petr Jakobi


Masérské, rekondiční a regenerační služby bez provozovny - dotaz č. 3255
Dotaz: (vložen dne: 16.10.2014)
Dobrý den, jsem bakalář v oboru fyzioterapie s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a několika specializačními kurzy. Ráda bych si založila ŽL na Masérské, rekondiční a regenerační služby a cvičila a masírovala své klienty převážně v jejich domácím prostředí. Chtěla bych se tedy zeptat, jestli je možné provozovat tuto živnost bez provozovny a za jakých podmínek. Případně na koho se obrátit pro podrobnější informace. Za odpověď předem děkuji.
Hanka
Odpověď: (vložena dne: 17.10.2014)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu odpovídáme, že provozovna pro účely živnostenského podnikání je definována v § 17 odst. 1 živnostenské zákona jako prostor, v němž je živnost provozována. O tom, zda je podnikatelská činnost vykonávána v provozovně si rozhoduje podnikatel, v návaznosti na ustanovení § 17 odst. 1 živnostenského zákona, sám. V následujících odstavcích uvedeného § 17 jsou stanovené další povinnosti podnikatele ve vztahu k provozovně. Znění uvedeného paragrafu a celého zákona naleznete na stránkách http://www.mpo.cz, pod odkazem Podpora podnikání/živnostenské podnikání (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/).
Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

S pozdravem

Kristina Pesslová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup