Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Mateřská dovolená a živnost? - dotaz č. 382
Dotaz: (vložen dne: 12.03.2008)
Dobrý den, jsem na mateřské dovolené a chtěla bych si přivydělat, mohu současně provozovat živnost? Nepříjdu o rodičovský příspěvek? Děkuji Vrágová
Odpověď: (vložena dne: 13.03.2008)
Dobrý den paní Vrágová,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně pod č. 135.

Věra Káňovájsem zedník - dotaz č. 381
Dotaz: (vložen dne: 12.03.2008)
Chci se zeptat, jestlize mám ŽL na zednictví jestli mohu nakupovat materiál na stavbu - cihly, maltu, písek..., který pak budu fakturovat zákazníkovi. Děkuji Kapřík
Odpověď: (vložena dne: 14.03.2008)
Dobrý den pane Kapříku,

pokud byste pro zákazníka prováděl zednické práce a spolu s nimi byste mu účtoval také použitý stavební materiál, pak dle § 43 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, takto můžete činit v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou "Zednictví".
Pokud byste ovšem neposkytoval žádné zednické práce, ale pouze byste nakupoval stavební materiál a dále ho prodával, pak tak můžete činit v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím".

Daniela Hlubková


Získání živnostenského listu - dotaz č. 380
Dotaz: (vložen dne: 11.03.2008)
Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda je možné získat živnostenský list na obor Pedikúra, manikúra, pokud již vlastním živnost. list na obor Kosmetické služby a praxi jsem provozovala v letech 1997 až 2002.Školu mám střední zdravotní s maturitou. Zajímá mne, zda tedy splňuji podmínky praxe v příbuzném oboru a tímto bych měla možnost získat živnost Pedikúry, manikúry.
Děkuji předem za odpověď s pozdravem
Kubíčková
Odpověď: (vložena dne: 12.03.2008)
Dobrý den paní Kubíčková,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně pod č. 342.
Nicméně je třeba konstatovat, že posouzení odborné kvalifikace je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Věra Káňová
sklad - dotaz č. 379
Dotaz: (vložen dne: 10.03.2008)
Dobrý den,
chci požádat o změnu užívání nemovitosti. Koupila jsem dům byl určen k bydlení a chci požádat o změnu na sklad ( papírnictví), musím něco předělat?? Jake jsou podmínky aby jsem to mohla udělat?? Děkuji za odpověď, Jánská
Odpověď: (vložena dne: 13.03.2008)
Dobrý den, paní Jánská,

obecně oblast stavebního řízení je upravena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Doporučujeme Vám proto získat potřebné informace ke změně v účelu užívání stavby u příslušného stavebního úřadu v místě, kde se nemovitost nachází.

Další zajímavé informace např. o podníkání ve stavbách (provozovnách), včetně kontaktů na obecní živnostenské úřady naleznete na webové stránce Moravskoslezského kraje
v sekci podnikání (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod.html) nebo
v sekci stavební řád (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/str.html).

Zdeňka Janků
nehtová modeláž,manikúra - dotaz č. 378
Dotaz: (vložen dne: 10.03.2008)
Dobrý den chtěla jsem se zeptat,zda vám může dělat garanta zdravotní sestra.Slyšela jsem,že ano .Je to pravda .
Odpověď: (vložena dne: 10.03.2008)
Dobrý den,

v odpovědi na dotaz se Vás dovolujeme odkázat na odpověď číslo 337 v naší listárně.

Daniela Hlubková
Co je potřeba pro živnostenský list pro nehtovou modeláž - dotaz č. 377
Dotaz: (vložen dne: 09.03.2008)
Dobrý den,
ráda bych se zeptala jaké jsou v dnešní době podmínky pro získání živnostenského oprávnění pro provozování nehtové modeláže. Nyní se chystám na absolvování rekvalifikačního kurzu "manikúra a nehtová modeláž". Dále bych se ráda věnovala modeláži při mateřské dovolené doma. Bohužel jsem nikde na internetu bližší podmínky pro získání živnostenského oprávnění. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 10.03.2008)
Dobrý den,

po datu 1. 11. 2004 je možné u nově ohlašovaných živností provozovat nehtovou modeláž pouze na základě živnostenského oprávnění k řemeslné živnosti "Pedikúra, manikúra".
Informace k získání živnostenského oprávnění, odborné způsobilosti či ustanovení odpovědného zástupce naleznete v naší listárně např. pod č. 355, 311, 60.

Věra Káňová


Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž - dotaz č. 376
Dotaz: (vložen dne: 07.03.2008)
Dobrý den,
pečlivě jsem si pročetla Vaše rady a vše k založení této živnosti mi je díky Vašim odpovědím jasné. Mám jen jeden dotaz a to, zda mi garanta skutečně může dělat odpovědný zástupce, který není držitelem živnostenského oprávnění ani podnikatelem, ale pouze vystudoval obor kadeřník a nyní se této činností nevěnuje.Děkuji Bláhová
Odpověď: (vložena dne: 07.03.2008)
Vážená paní Bláhová,

Podle ustanovení § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kadeřník 64 - 56 - 2 (tento obor ve druhém roce výuky obsahuje i předmět péče o ruce, vady a choroby nohou a rukou).

Z ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákona, kterými je stanovena odborná způsobilost pro živnosti řemeslné je zřejmé, že osoba odpovědného zástupce nemusí být držitelem příslušného živnostenského oprávnění a tedy nemusela tuto činnost jako podnikatel dříve vykonávat. Pokud je vyučena v oboru kadeřník, tzn. příbuzném oboru živnosti "pedikúra, manikúra", musí splňovat podmínku čtyřleté praxe v oboru, kterou prokáže dokladem o samostatném provozování činnosti v oboru, resp. příbuzném oboru živnosti v pracovněprávním vztahu.

Petr Jakobik dotazu 373 - dotaz č. 375
Dotaz: (vložen dne: 06.03.2008)
modeláž a následné nazdobení nehtů-pokud by byl aplikován gel- na nohou,není možné tedy mnou provést i když zákaznice předtím podstoupí pedikuru u kolegyně?
Odpověď: (vložena dne: 07.03.2008)
Dobrý den,

pokud si zákaznice nechá provést pedikúru u pedikérky, nezávisle na Vaší činnosti, tuto službu jí zaplatí a následně si u Vás objedná zdobení nehtů na nohou, pak nic nebrání tomu, abyste tuto službu poskytla v rámci živnostenského oprávnění, jehož jste držitelkou.

Věra Káňová


PEDIKÚRA,MANIKÚRA,NEHTOVÁ MODELÁŽ - dotaz č. 374
Dotaz: (vložen dne: 06.03.2008)
Dobrý den,Vyřizuji si ŽL a chci dělat pedikúru,manikúru,nehtovou modeláž.Mám možnost jít do jedné vesnice,kde je místnost na pedikúru a není to salon,tak by mě zajímalo jestli to jde užívat dál,nebo musím mít povolení od hygieny a všech,kdo schvalují salony?Děkuji Romana.
Odpověď: (vložena dne: 07.03.2008)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, provozovna (zde není rozhodující zda je nazývána salónem či nikoiv) musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad provozovny pouze eviduje, nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučujeme obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz ( Krajská hygienická stanice má územní pracoviště v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě) a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny.

Dále doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého, mimo jiné, je provozovatel pedikúry, manikúry povinen podle § 21 odst. 3, 4 vypracovat a nechat schválit provozní řád. Jeho vzor najdete na webu KHS v Ostravě.
http://www.khsova.cz/obcanum/provozni_rady.php .

Současně upozorňuji, že pedikúra, manikúra je vyjmenována v Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.

Věra Káňová


Rozšíření živnosti - modeláž nehtů - dotaz č. 373
Dotaz: (vložen dne: 06.03.2008)
Dobrý den,provozuji modeláž nehtů(bez manikury)na platný živ.list,chtěla bych provádět modeláž,nebo víceméně zdobení na nehtech na nohách,lze toto zařadit nebo musím mít nový rekfal.kurz na pedikuru+následně garanta na pedikuru i kdybych ji neprováděla,pouze tedy tu gelovou modeláž?
Odpověď: (vložena dne: 06.03.2008)
Dobrý den,

modeláž nehtů je jedním z úkonů živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra". Pokud jste držitelkou živnostenského oprávnění k provozování živnosti s vymezením předmětu podnikání - nehtová modeláž (bez manikúry), vydaného před účinností nařízení vlády č. 491/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živnosti a nařízení vlády č. 492/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb., platí toto živnostenské oprávnění i nadále. V rámci této živnosti můžete vykonávat úkony, které jsou potřebné pro provedení nehtové modeláže, nikoli však již úkony, které obsahově spadají do živnosti řemeslné "Pedikura, manikura", t.j. upravování, lakování, stříhání a broušení nehtů, na které zdobení nehtů na nohách navazuje. Předpokládáme, že u nehtů na nohou nejde o nehtovou modeláž, ale o zdobení.

Informace k odborné způsobilosti pro provozování živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra" a k odpovědnému zástupci naleznete v naší listárně např. pod č. 183, 258, 298.

Věra Káňová

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup